Menu
reklama
reklama

Kolejny rok działalności SISG w Jaworznie

sisg112016 18 3Stowarzyszenie inicjatyw społeczno gospodarczych w Jaworznie działa na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz integracji europejskiej, prowadzi działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, ale również na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadań jest oczywiście więcej, ale ważny jest sposób ich realizacji, poprzez organizowanie i współfinansowanie konferencji, seminariów i szkoleń promujących przedsiębiorczość i aktywność gospodarczą w regionie, prowadzenie działalności szkoleniowej, promocję osiągnięć gospodarczych i społecznych mieszkańców, reprezentowanie opinii społeczeństw lokalnych przed organami administracji państwowej i samorządowej.sisg112016 1 324 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące ostatni rok działalności, w którym wzięła udział z ramienia Prezydenta Jaworzna, Pani Krystyna Bojęś - Kierownik Ref. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Pani Kierownik odczytała list gratulacyjny od Prezydenta Jaworzna Pana Pawła Silberta, w którym zawarto uznanie dla działań SSIG i członków stowarzyszenia.

W pracach SiSG bierze udział około 20 organizacji pozarządowych i stowarzyszeń ogrodowych.

Podczas spotkania zdano relację z prowadzonych projektów, w tym szkoleń, które wydatnie pomagają organizacjom w działaniach na rzecz środowisk lokalnych.

Członkom SISG Prezes Pan Zbigniew Wójcik wraz z Panią Krystyną Bojęś wręczyli dyplomy i okolicznościowe podarunki wraz z życzeniami wytrwałości i dalszej aktywności w swoich środowiskach.


Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us