Menu
reklama
reklama

Wolność słowa, a krytyka osób publicznych

wolnoscslowaDziś  drugi z cyklu artykułów o aspektach prawnych różnych dziedzin  życia publicznego.

Wolność słowa, czyli prawo do publicznego wyrażania swojego zdania oraz poglądów oraz jego poszanowania przez innych, często ma swoje granice, jeśli jej przedmiotem są informacje dotyczące danej osoby. Te granice są wytyczane już przez akty prawa międzynarodowego, a także Konstytucję, która zakazuje głoszenia poglądów obrażających uczucia religijne czy rozpowszechniających nienawiść rasową.

O tym mówi drugi z cyklu czterech artykułów, jakie przygotowała dla naszego portalu prawnik, Pani Edyta Dziobek-Romańska z Klubu  Jagiellońskiego w ramach zadania o którym mowa w zakończeniu artykułu. Zapraszamy do lektury.

Ograniczenia takie zawarte są również w Kodeksie karnym. Zniewaga dokonana słowem, pismem lub poprzez obraźliwe zachowanie, jest czynem zabronionym w świetle ustawy karnej. Takie zachowania mogą również spełniać przesłanki zniesławienia, czyli takiego pomówienia danej osoby, grupy ludzi, instytucji o takie postępowanie lub cechy, które mogą narazić ją na utratę zaufania opinii publicznej lub potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub działalności. Pomówieniem jest takie twierdzenie, które bezpodstawnie przypisuje jakieś cechy.
Te czyny (znieważenie i zniesławienie) są przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, iż konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, w którego przygotowaniu może nam pomóc Policja.

 

Samo zniesławienie ograniczone jest jednak zasadą, iż niepubliczne zarzucenie, jeśli zgodne z prawdą – nie stanowi czynu zabronionego, a ponadto jeśli zarzuty dotyczą postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną (pod warunkiem, iż są one prawdziwe).

Osoby publiczne są często narażone na ostrze krytyki, bowiem przecież komentowanie spraw publicznych jest fundamentalnym prawem obywatelskim w państwie demokratycznym. Wolność słowa nie jest jednak wartością absolutną i musi być ograniczona przez godność człowieka, w każdym konkretnym przypadku musi więc być rozważona w oparciu o obiektywną ocenę faktów. Można znieważyć osobę pełniącą funkcję publiczną. Granice dopuszczalnej krytyki w debacie politycznej są jednak o wiele szersze, niż w przypadku osób prywatnych. Stanowi o tym rozległe orzecznictwo sądów, w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Z całą pewnością osoba publiczna musi liczyć się z tym, że wystawia się na krytykę, a jej życie prywatne (które w przypadku innych osób jest chronione) może zostać poddane ocenie publicznej. O ile w przypadku przeciętnego człowieka wyżej się stawia jego prywatność i ochronę dobrego imienia, o tyle w przypadku osób publicznych ta granica jest przesunięta w inne miejsce i pozwala na ostrzejszą krytykę i bardziej wyrazistą ocenę działania zwłaszcza w sferze publicznej.

Takie zachowania, jak zarzucanie komuś niekompetencji na danym stanowisku, w związku z pełnieniem funkcji publicznych nie będzie więc znieważeniem.
Wolność słowa nie może być ograniczana w ten sposób, iż w odniesieniu do spraw publicznych dopuszczone będą jedynie wypowiedzi pozytywne. Jeśli jednak określenia zawarte w wypowiedzi będą szczególnie ostre, czy napastliwe, mogą one spełnić przesłanki przestępstwa. W każdym przypadku musi być to jednak rozstrzygnięte na sali sądowej.

Zadanie publiczne realizowane przez stowarzyszenie Klub Jagielloński polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. jest finansowane ze środków miasta Jaworzno

Dodaj komentarz

Teksty i fotografie opublikowane w portalu stanowią własność intelektualną ich autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz komentarz.
Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu. Nie będą publikowane: Komentarze naruszające netykietę, oraz promujące komercyjne strony, produkty itp. Komentarze obraźliwe, bądź nie wnoszące nic do dyskusji. Komentarze propagujące nienawiść, rasizm, nietolerancję wobec poglądów, przekonań i wyznań. Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy umieszczanych przez użytkowników i gości serwisu. Odpowiedzialność za treść postów ponosi wyłącznie ich autor. Komentarze nie są materiałem prasowym w rozumieniu prawa prasowego.


Kod antyspamowy
Odśwież

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us