Menu
...
reklama

Tauron zbuduje kopalnię - Premier Beata Szydło w Jaworznie

taurongrzegorz960 140Jaworzno pozbyło się starej,kopalni, która przez dziesięciolecia egzystowała w jego centrum. Nie poszliśmy jednak za innymi miastami, które całkowicie pozbyły sie rpzemysłyu ciężkiego ze swojego tereny. Na pewno wielki udział mają w tym pracownicy i zarządzający Zakładem Sobieski. Determinacja i wiara w wielkość przemysłu wydobywczego zaowocowała.
Kopalnie, wydaje się były zawsze, ewentualnie już ich nie ma. W dzisiejszych czasach myśl o tym, że może powstać nowa, nowoczesna kopalnia, napawa powątpiewaniem.
A jednak. W Jaworznie powstanie nowa kopalnia, nowy szyb, który da zatrudnienie wielu osobom, oraz paliwo dla energetyki.
Szyb "Grzegorz" powstanie w Byczynie, a 18 września odbyło się uroczyste wytyczenie jego osi.
Z tej okazji nasze miasto odwiedziła Pani premier, Beata Szydło oraz wraz z nią ministrowie i władze spółek, które będą współpracować przy powstawaniu tej największej wydobywczej obecnie inwestycji w kraju.
To jeden z wielu przykładów wysokiej, coraz wyższej pozycji Jaworzna w rozwoju, w dążeniu do nowoczesności.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową dotyczącą tego wydarzenia.


taurongrzegorz960 95TAURON: ruszyły przygotowania terenu pod budowę nowego szybu w ZG Sobieski w Jaworznie

Wydobycie węgla przy wykorzystaniu nowego Szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie rozpocznie się w 2023 roku. Łączna wartość projektu wyniesie ok. 550 mln zł. 18 września w Jaworznie podpisano protokołu przekazania terenu pod inwestycję głównemu wykonawcy szybu.

Szyb Grzegorz o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m, który początkowo będzie służył jako szyb wentylacyjno-wdechowy, w dalszej perspektywie będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

taurongrzegorz960 107- Grupa TAURON sukcesywnie inwestuje w aktywa górnicze, tak aby zapewnić stabilne i efektywne wydobycie węgla kamiennego z myślą o długofalowym zaopatrzeniu Grupy TAURON. Dzięki budowie nowego szybu efektywne wydobycie w ZG Sobieski wydłuży się co najmniej o 50 lat.

Grupa posiada dziś trzy zakłady górnicze obejmujące swoim obszarem około 29% krajowych bilansowych zasobów energetycznego węgla kamiennego, dzięki czemu TAURON jest gwarantem stabilnego wytwarzania energii elektrycznej w okresach zmiennych lub ekstremalnych warunków pogodowych, powodujących rozchwianie systemów energetycznych ? mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

taurongrzegorz960 163Pierwszy etap zadania obejmuje m.in. budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres głębienia, wykonanie instalacji mrożeniowej, magazynu nr I, budowę obiektów niezbędnych na czas głębienia szybu.

Dzięki nowemu szybowi znacznie skróci się czas dotarcia górników do czynnej ściany wydobywczej.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie w ciągu pięciu lat od daty protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy terenu robót. Rozpoczęcie głębienia szybu metodą górniczą planowane jest do półtora roku od daty przekazania terenu robót.

Rozpoczęcie zadania to konsekwencja podpisanej 15 maja umowy o generalne wykonawstwo I etapu inwestycji pomiędzy TAURON Wydobycie S.A a konsorcjum należących do TDJ firm w składzie: Lider Konsorcjum - KOPEX ? Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Konsorcjant ? FAMUR PEMUG Sp. z o.o.

taurongrzegorz960 149W pozostałych zakładach TAURON Wydobycie również realizowane są inwestycje.

W ZG Janina w Libiążu kontynuowany jest Strategiczny Projekt Inwestycyjny pn. ?Budowa poziomu 800 m?. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI, kontynuowane jest drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 m oraz realizowane są prace zmierzające do budowy docelowej infrastruktury powierzchniowej pogłębionego szybu.

W ramach tego projektu prowadzona jest modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z przebudową infrastruktury służącej do składowania produktów i zagospodarowania odpadów.

taurongrzegorz960 186W ZG Brzeszcze, zgodnie z założeniami Programu Inwestycyjnego oddano do użytkowania nowo pozyskany kompleks ścianowy oraz uruchomiono ścianę 05 w bogatym w węgiel bardzo dobrej jakości pokładzie 510.

W ramach Programu Inwestycyjnego kontynuowane są prace związane z przebudową i rekonstrukcją wyrobisk, które docelowo pozwolą na uniezależnienie się od przekazanej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń części kopalni. W ramach realizowanych inwestycji wykonano inwestycje związane z kompensację mocy biernej oraz ukończono modernizację łaźni górniczej wraz z adaptacją pomieszczeń dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego przeniesionej z zlikwidowanej części Zakładu Górniczego.

taurongrzegorz960 139- TAURON Wydobycie prowadzi zaplanowaną i konsekwentną działalność inwestycyjną w ramach Projektów Strategicznych. Szyb Grzegorz w ZG Sobieski, podobnie jak inwestycja ?Budowa poziomu 800 m w ZG Janina? to aktywa, będące przykładem efektywnego inwestowania, które jest wynikiem sukcesywnego realizowania zakładowego planu inwestycyjnego. Ponadto TAURON Wydobycie przeprowadza konsekwentnie zadania, które mają na celu odtworzenie zdolności produkcyjnych. Dokonywane są zakupy i modernizacje urządzeń odstawczych, środków transportu oraz urządzeń wentylacyjnych i odwadniających ? mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie

W pierwszym półroczu br. wzrost produkcji i sprzedaży węgla handlowego w zakładach górniczych TAURONA wyniósł odpowiednio 34 proc. i 44,7 proc. rok do roku.

taurongrzegorz960 80W tym okresie sprzedaż węgla kamiennego z trzech naszych kopalń wyniosła 3,56 mln ton. To o 45 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 3,32 mln ton.

Wzrost wolumenu produkcji węgla to przede wszystkim konsekwencja wykonywania planów w Zakładzie Górniczym Sobieski, zwiększenia zdolności wydobywczych w Zakładzie Górniczym Brzeszcze oraz korzystnego rozkładu ścian wydobywczych w libiąskiej Janinie.

W pierwszym półroczu br. 67 proc. zapotrzebowanie Grupy TAURON na węgiel niezbędny do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych.

Węgiel z ZG Sobieski zasili m.in. nowy blok o mocy 910 MW w elektrowni w Jaworznie, który zacznie pracę w 2019 r.

taurongrzegorz960 96Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie ? RESPECT Index.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie ? RESPECT Index.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us