Menu
...
reklama
reklama

Szósty już raz kanalizacja w Jaworznie otrzymała milionowe dofinansowanie

przekazanie umowy CustomDrugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno ? Dąb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej ? takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach projektu ?Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna ? faza VI?. Projekt, a raczej sukcesywna polityka kanalizacyjna miasta kolejny raz została dostrzeżona i doceniona przez NFOŚiGW, który właśnie przyznał miastu i jego mieszkańcom 58 mln dofinansowania.

Umowę na dofinansowanie jaworznickiej inwestycji podpisana została 3 listopada 2017 r.
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowę podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie ? Prezes Zarządu Józef Natonek
i Wiceprezes Zarządu Rafał Łabaj.

Projekt o całkowitej wartości 111 983 128,69 zł otrzymał dotację w kwocie 58 303 261,71 zł
z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Będzie on realizowany do końca 2020 r. Obejmie modernizację oczyszczalni ścieków Jaworzno ? Dąb (część mechaniczną), budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (63,07 km) oraz budowę
i przebudowę sieci wodociągowej (35,58 km). Efektem tych prac będzie przyłączenie 6000 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej.

Sama Byczyna, gdzie prace ruszyły już w czerwcu br., stanowi trzon wniosku o dofinansowanie VI fazy. Oprócz Byczyny i oczyszczalni, złożony i pozytywnie oceniony wniosek obejmuje budowę kanalizacji m.in. na osiedlu Dąbrowa Narodowa, Równa Górka i w okolicach Rynku
w Jeleniu, a także ul. Chopina, Marusarzówny, Pszczelnik, Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika.
? dodaje Prezes Natonek, który nie kryje zadowolenia

z otrzymanej dotacji i tego, co już udało się w mieście, a dokładnie w kwestii budowy ekologicznej kanalizacji sanitarnej zrobić.

Od 2011 roku jaworznickie wodociągi przeznaczyły ponad 320 mln zł na inwestycje polepszające standard życia mieszkańców. Na wspomnianą kwotę składała się m.in.: budowa 100 km nowej kanalizacji w północnych dzielnicach, budowa nowego ujęcia wody pitnej Piaskownia, modernizacja około 50 km sieci wodociągowej, modernizacje części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniu, a co najważniejsze podłączenie 15 tys. mieszkańców do nowopowstałej infrastruktury kanalizacyjnej. Tym samym Jaworzno znalazło się w czołówce wraz z takimi miastami jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin. W opublikowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rankingu wniosek na realizację VI fazy jaworznickiego projektu kanalizacyjnego znalazł się na 7 miejscu, na 149 zgłoszonych.

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us