Menu
...
reklama

Nowe strefy ochronne ujęć

 

 

strefyochr0118Osoby spacerujące, biegające, czy też jeżdżące na rowerze, zwłaszcza po zielonych terenach Jaworzna, mogą napotkać na swojej drodze niebieskie tabliczki sygnalizujące przynależność terenu, na którym przebywają do strefy ochronnej ujęcia wody. Strefy, choć niewidoczne istniały zawsze. Teraz ich obszar zostanie bardziej uwidoczniony.

To efekt działań spółki wodociągowej, która końcem 2017 roku uzyskała od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej decyzje związane z aktualizacją stref ochronnych. Ze względu na przemysłowy charakter miasta i warunki hydrogeologiczne, MPWiK wystąpił o wyznaczenie takich stref dla ujęć głębinowych.

 

?Strefy ochronne ujęcia wody pitnej dzielą się na pośrednie i bezpośrednie. Ich wytyczeniem na zlecenie przedsiębiorstwa zajmuje się hydrogeolog. Robi to na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej oraz na podstawie wniosku z opisem oddziaływania na środowisko podmiotów funkcjonujących i znajdujących się na wyznaczonym obszarze? ? wyjaśnia Technolog Wody MPWiK Sylwia Kręcichwost.

Strefa bezpośrednia ujęcia wody pitnej to strefa, która jest ogrodzona, monitorowana oraz uzbrojona w alarm przeciwwłamaniowy. Na jej teren wstęp mają tylko pracownicy wodociągów. Natomiast strefa pośrednia obejmuje tereny przylegające do strefy bezpośredniej. Nie jest ona ogrodzona, jednak obowiązują na niej pewne nakazy m.in. związane z odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz zakazy obejmujące m.in. zakaz wykorzystywania ścieków do celów rolniczych, składowania substancji ropopochodnych, materiałów niebezpiecznych, czy też prowadzenia niektórych zakładów usługowych.

Jak dodaje Sylwia Kręcichwost ? ?Obszar terytorialny stref pośrednich jest różny dla każdego z pięciu ujęć działających na terenie Jaworzna. Największy o powierzchni 476 hektarów został wyznaczony
dla ujęcia Galmany zlokalizowanego w dzielnicy Warpie i Góra Piasku, a najmniejszy o powierzchni
62 hektary dla ujęcia Bielany w dzielnicy Bory?.

Tak więc, widząc niebieską tabliczkę z napisem ?Teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej ustanowiony w celu ochrony jakości wód ujmowanych?, musimy być świadomi, iż nieopodal (liczyć w setkach metrów, a czasem i w kilometrach), znajduje się ujęcie wody pitnej dla miasta i jego mieszkańców. Należy zatem pamiętać o panujących na tym obszarze zakazach i nakazach.

 

Skomentuj

Teksty i fotografie opublikowane w portalu stanowią własność intelektualną ich autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz komentarz. Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
Nie będą publikowane:
- Komentarze naruszające netykietę, oraz promujące komercyjne strony, produkty itp.
- Komentarze obraźliwe, bądź nie wnoszące nic do dyskusji.
- Komentarze propagujące nienawiść, rasizm, nietolerancję wobec poglądów, przekonań i wyznań
Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy umieszczanych przez użytkowników i gości serwisu. Odpowiedzialność za treść postów ponosi wyłącznie ich autor. Komentarze nie są materiałem prasowym w rozumieniu prawa prasowego.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us