Menu
reklama

Tauron Wydobycie - Barbórka w Brzeszczach

  • Autor 

 

barborkabrzeszcze181200 178Tauron wydobycie to trzy zakłady górnicze - Sobieski, Janina i Brzeszcze. Co roku uroczystości barbórkowe odbywają się w jednym z trzech miast ich siedzib: w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach.

w roku To brzeszczom przypadł zaszczyt organizacji święta i goszczenia znamienitych gości, którymi byli Prezydent Rzeczypospolitej, Pan Andrzej Duda, Wicepremier Pani Beata Szydło, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, przewodniczący KK NSZZ Solidarność, Piotr Duda, Krzysztof Szczerski - szef Gabinetu Prezydenta RP.

Do Brzeszcz przyjechali marszałkowie województw Śląskiego i Małopolskiego i prezydenci miast - siedzib spółki Tauron Wydobycie. Gospodarzami byli Filip Grzegorczyk - prezes zarządu "Tauron" Polska Energia i Zdzisław Filip, Prezes Zarządu "Tauron" Wydobycie.

barborkabrzeszcze181200 173Wśród przewidzianych punktów programu obchodów górniczego święta było odsłonięcie tablicy upamiętniającej walczących o wolność związkową górników - prześladowanych przez komunistyczne władze i uczestników strajku w 1981 roku.

 

Uczestnicy odsłonięcia tablicy w cechowni ZG Brzeszcze przeszli pochodem do Kościoła pw. Św. Urbana gdzie odprawiono mszę świętą w intencji Solidarności.

Główne uroczystości rozpoczęły sie o godzinie 12 w Powiatowym Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 6.

Tam też jako przemawiający wystąpili wymienieni wcześniej goście, a następnie odbyło się tradycyjne wręczanie szpad górnikom.

barborkabrzeszcze181200 118Prezydent Rzeczypospolitej Pan Andrzej Duda otrzymał z rąk Panów Filipa Grzegorczyka - prezesa zarządu "Tauron" Polska Energia i Zdzisława Filipa, Prezesa Zarządu "Tauron" Wydobycie, górniczą szpadę, będącą symbolem godności i solidarności górniczej braci oraz szacunku dla głowy państwa.

A oto co na temat barbórki i przemysłu wydobywczego pisze w informacji prasowej Tauron Wydobycie.

Konsolidacja i wpięcie obszaru wydobywczego w łańcuch wartości, inwestycje w aktywa górnicze oraz realizowany program poprawy efektywności sprawiają, że TAURON posiada dziś stabilną bazę paliwową uniezależniając się od nieprzewidywalności na światowych rynkach węgla.

Główne uroczystości tegorocznych obchodów Dnia Górnika w Grupie TAURON odbyły się w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. W obchodach udział wzięli m.in. prezydent RP Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Goście uroczystości w Brzeszczach podkreślali wielokrotnie, że obchody barbórkowe są wyjątkowe, bo w tym roku Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości.

barborkabrzeszcze181200 125- Jako córka górnika doskonale znam specyfikę ciężkiej pracy na kopalni. Wiem, jak jest ona niebezpieczna, ale też ważna dla naszej gospodarki. Dlatego dla mnie osobiście Barbórka jest bardzo ważnym świętem – mówi Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło.

Grupa TAURON posiada trzy zakłady górnicze obejmujące swoim obszarem około 29% krajowych bilansowych zasobów energetycznego węgla kamiennego. W trzech pierwszych kwartałach 2018 roku produkcja węgla w wyniosła w nich 3,6 mln Mg, z czego 73% wykorzystano w ramach Grupy, a 27% sprzedano klientom zewnętrznym.

- TAURON, dzięki posiadanym aktywom górniczym, jest gwarantem stabilnego wytwarzania energii elektrycznej w okresach zmiennych lub ekstremalnych warunków pogodowych, powodujących rozchwianie systemów energetycznych. TAURON jest przykładem udanej konsolidacji górnictwa z energetyką i wyciągnięcia z tego procesu efektu synergii - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Obszar wydobywczy Grupy już przeszedł znaczącą restrukturyzację, choć optymalne wykorzystanie zasobów wymaga dalszych działań - podkreśla prezes TAURONA.

barborkabrzeszcze181200 140Perspektywiczne inwestycje

Aktualnie prowadzona działalność inwestycyjna TAURON Wydobycie jest ukierunkowana na wsparcie procesu osiągania celów strategicznych oraz zapewnienie utrzymania ciągłości pracy zakładów górniczych. Grupa TAURON konsekwentnie inwestuje w aktywa górnicze, tak aby zapewnić efektywne wydobycie węgla kamiennego z myślą o długofalowym zaopatrzeniu Grupy TAURON w to paliwo.

Głównymi kierunkami inwestowania jest realizacja kluczowych projektów: Budowy poziomu 800 m w ZG Janina, Budowy szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz Programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze oraz projektów służących uruchomieniu ścian, gwarantujących ciągłą i bezawaryjną pracę zakładów oraz koncentrację wydobycia. Zakończenie kluczowych inwestycji planowane jest odpowiednio: w roku 2020 - Poziom 800 m, w 2023 roku - Szyb Grzegorz.

Specjaliści poszukiwani

barborkabrzeszcze181200 142Coraz większym problem w przedsiębiorstwach energetycznych posiadających pełny łańcuch wartości jest luka pokoleniowa i kompetencyjne. W TAURONIE w najbliższych latach braki pracowników pojawią się na stanowiskach, gdzie niezbędne są twarde kompetencje techniczne. W obszarze wydobywczym luka kompetencyjna i pokoleniowa szacowana jest na ponad 1300 etatów. Zasypaniu niedoborów na stanowiskach technicznych służy kształcenie kadr przygotowanych do pracy w zmieniającym się sektorze wydobywczym. Łącznie Grupa TAURON współpracuje już z blisko 40 klasami. Tworzenie klas patronackich wpisuje się też w współpracę Grupy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego na potrzeby branży elektryczno-energetycznej.

Pozyskaniu wykwalifikowanych specjalistów służy również podpisana umowa z ZGH Bolesław, która przewiduje przejęcie do obszaru wydobywczego Grupy TAURON 150 pracowników.

W kopalniach TAURONA prowadzone są projekty innowacyjne mające na celu rozwój inteligentnych technologii wydobycia, ograniczenie oddziaływania na środowisko, poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy czy stworzenie nowych produktów na bazie węgla. Przykładem jest realizowany w ZG Brzeszcze projekt dotyczący innowacyjnych technologii odmetanowania złóż węgla. Jego celem jest ocena możliwości pozyskania metanu ze starych zrobów i uskoków z zastosowaniem innowacyjnej metody wierceń kierunkowych. Oczekiwanym efektem inicjatywy będzie poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, a także zwiększenie efektywności gospodarki złożami węglowymi. (Źródło www.tauron.pl)


Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us