Menu
reklama

Współpraca międzyinstytucjonalna - Konferencja pod egidą Domu Pomocy Społecznej

  • Autor konfdps30419 483 kwietnia w Miejskiej Bibliotece publicznej odbyła się konferencja poświęcona działaniom i współdziałaniom instytucji zajmujących się pomocą społeczną.

Program konferencji obejmował wykłady z dziedziny współpracy międzyinstytucjonalnej, działaniom na rzecz rodzin z wieloma problemami egzystencjalnymi oraz rolę wizerunku instytucji PS w działaniach na rzecz społeczności.

Jak zwykle w wypadku organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej wydarzeń o tematyce pomocy społecznej można było spodziewać się wyjątkowych mówców, którzy swoją kompetencją przyciągają uwagę i skłaniają do intensywnych przemyśleń i wysuwania konkretnych wniosków oraz wdrażania ich w codziennej działalności.

konfdps30419 16Gospodarzem spotkania była Pani Maria Materla, Pełnomocnik Prezydenta Miasta d.s. osób niepełnosprawnych a jednocześnie radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która witając nadspodziewana liczbę gości, zauważyła potrzebę tego typu spotkań integrujących działania wielu instytucji miejskich oraz instytucji i osób spoza Jaworzna.Konferencje są miejscem i czasem wymiany doświadczeń, obserwacji i pomocą we wdrażaniu działań na rzecz wszelkich grup wymagających pomocy zarówno instytucjonalnej, jak i zwykłej, międzyludzkiej, mogącej spowodować, że osoby w kryzysach mogą poczuć wsparcie i wspólnie ze specjalistami wydobyć się z trudnej sytuacji - znaleźć pracę, dom, albo środowisko, w którym mogą kontynuować normalne, twórcze i satysfakcjonujące życie.

konfdps30419 26Jako pierwszą mówczynię, zapowiedziała Panią dr. Justynę Tulaję - doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, która zajęła się tematem współpracy między instytucjami w aspekcie wykorzystywania obserwacji i dzielenia się doświadczeniami w pomocy oferowanej poszczególnym potrzebującym. Ważnym aspektem tej pracy jest wydobycie zasobów z jednostki, jej potencjału, który można wykorzystać w pomocy, która jest na przykład poszukiwanie pracy, socjalizacja, czy wychodzenie z bezdomności.

Często zdarza się tak, że z pozoru nieważna cecha osoby, której mamy pomóc, okazuje się decydującą w procesie zmiany jej sytuacji życiowej, Kilka przykładów z różnych stron kraju czy świata uświadomiło, że należy bacznie obserwować, przeprowadzać rozmowy, współpracować w procesie pomocy, aby znaleźć tę właściwą drogę dla konkretnego potrzebującego, drogę dostosowaną do gotowości potencjalnego adresata.

konfdps30419 43Przykładem współpracy miedzy instytucjami zajęła się Pani Iwona Malorny - pedagog zdrowia, psychoterapeuta, koordynator i kierownik Poradni Promocji Zdrowia w ZLO w Jaworznie.

Na przykładzie autorskiego, realizowanego w Jaworznie programu "Razem ku dobru" przedstawiła system pracy na rzecz rodziny wieloproblemowej. Celem projektu jest zbudowanie lokalnego zintegrowanego systemu profilaktyki, opieki i pomocy rodzinom z różnymi problemami, biorąc pod uwagę dobrą współpracę miedzy miejskimi instytucjami.

Ważnym celem jest poprawa stanu zdrowia i komfortu życia pacjentów, wymagających szczególnej uwagi i intensywnej opieki.
W proces ten wchodzi integracja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych z systemem edukacji i działalnością społeczno - kulturową.

konfdps30419 47Po przerwie głos zabrał gość szczególny, Dr Krystian Dudek, znany już w Jaworznie specjalista od wizerunku i działań public relations, pełnomocnik Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas d.s. PR, oraz właściciel Instytutu Publico.

Doskonałe merytoryczne przygotowanie mówcy, jego doświadczenie poparte szczegółową wiedzą i błyskotliwymi obserwacjami są gratką dla słuchaczy, którzy nawet podczas krótkiego wykładu potrafią zaczynać rozumieć czym jest tak naprawdę pokazanie swoich plusów w prezentacji w przestrzeni publicznej, co znaczy dobre przygotowanie do kontaktu z podmiotami zewnętrznymi i dlaczego tak ważne jest budowanie podstaw swoich relacji z otoczeniem zawczasu, kiedy pomyślność jednostki czy firmy nie jest zagrożona, czy też narażona na krytykę. Budowanie bazy, zaplecza, przygotowanie do sytuacji kryzysowych pozwala w chwili ich wystąpienia, na dobrą, w miarę niestresującą rozsądną i rzeczową reakcję.

Kiedy o zagadnieniach PR myślimy dopiero w momencie wystąpienia kryzysu, z reguły popełniamy ogromne niewybaczalne błędy, które potrafią mścić się i niekorzystnie wpływać na nasz wizerunek i relacje z klientami, czy też mediami.

Organizatorem konferencji był Dom Pomocy społecznej w Jaworznie i jego dyrektor, Pan Sławomir Łuszcz, a jako współorganizatorów wymieniamy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejską Bibliotekę Publiczną, Zespół Lecznictwa Otwartego, Instytut Publico, Pełnomocnik Prezydenta Jaworzna d.s. osób niepełnosprawnych, firmę Pak Team oraz miasto Jaworzno.

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us