Menu
reklama

IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH osób bardzo dorosłych AMARANTUS

  • Autor  

amarantus jaworzno przeglad teatrow

Po raz czwarty w Jaworznie odbędzie się w czerwcu Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Teatrów Osób Bardzo Dorosłych AMARANTUS.
Dlaczego taka jego nazwa? W przeglądzie mogą brać udział osoby, grupy teatralne. których średnia wieku wyniesie 40 lat.
Ten warunek spowoduje, podobnie jak spowodował w poprzednich edycjach konkursu, że wystawiane przedstawienia są dojrzałe, specyficznie docierające do widza i kształtujące dzisiejszą teatralną amatorską rzeczywistość.

Poniżej przedstawiamy regulamin przeglądu, który jest równocześnie do pobrania wraz z kartą zgłoszenia w wersji .doc. Regulamin-i-karta-zgoszenia_AMARANTUS_2019.odt

Regulamin
IV OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU
TEATRÓW AMATORSKICH
osób bardzo dorosłych
AMARANTUS

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Amarantus” 43-608 Jaworzno, Wiosny Ludów 180, tel. 693 062 977
oraz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

AKREDYTACJA:

Akredytacja wynosi 90 PLN od każdej osoby biorącej udział w przeglądzie, niezależnie od tego czy deklaruje swój udział w dwóch, czy w jednym dniu przeglądu. Opłaty należy dokonać przelewem w terminie do 30 maja 2019 r. na konto: Bank PKO SA O/Jaworzno, nr 06124013561111001087676911 (w tytule należy podać: Amarantus, imię i nazwisko, nazwę teatru oraz miejscowość).

TERMIN:

22 – 23 czerwca 2019 r.

Planowane rozpoczęcie :

22.VI.2019r. – godzina 12:00, zakończenie 21:00

23.VI.2019r. – godzina 10:00, uroczyste zakończenie 16:00

MIEJSCE:

Dom Kultury im. Krudzielskiego w Jaworznie ul. Jagiellońska 3

Nocleg: Ośrodek Wypoczynkowy Sosina (hotel, domki kempingowe)

KATEGORIA:

Forma teatralna – teatr żywego planu

ZGŁOSZENIA:

Karty zgłoszeń nadsyłać na adres: amarantus@vp.pl w terminie do: 30 marca 2019r.

CELE PRZEGLĄDU:

  • • konfrontacja działań artystycznych teatrów amatorskich osób dorosłych
  • • upowszechnianie inicjatyw twórczych
  • • wymiana doświadczeń twórczych między uczestnikami przeglądu
  • • promocja teatru amatorskiego
  • • spotkanie integracyjne amatorskich środowisk twórczych

KATEGORIA:

  • • grupy teatralne ze średnią wieku wynoszącą minimum 40* lat
  • • długość spektaklu – do 90 minut z przygotowaniem sceny i demontażem scenografii

Uczestnicy zobowiązani są do udziału w uroczystym rozpoczęciu przeglądu oraz gali finałowej, a także do obejrzenia wszystkich prezentowanych spektakli. Osoby biorące udział tylko w jednym dniu przeglądu odpowiednio do jego rozpoczęcia lub zakończenia.

JURY:

Oceny dokonuje trzyosobowe jury złożone ze specjalistów w dziedzinie teatru i kultury

Jury ocenia:

scenariusz
reżyserię
grę aktorską – zespołową i indywidualną
ruch sceniczny
ideę
kreatywność
muzykę

NAGRODY:

Nagroda główna: Grand Prix, ponadto jury może przyznać wyróżnienia w każdym aspekcie ocenianego spektaklu – jak wyżej.

Impreza ma formułę przeglądu, zatem przyznawane nagrody mają wartość symboliczną: statuetki, dyplomy, upominki.

ZAKOŃCZENIE

Gala kończąca imprezę nastąpi w drugim dniu przeglądu.
Na zakończenie pierwszego dnia przeglądu odbędzie się biesiada integracyjna
* O zakwalifikowaniu grupy do udziału w festiwalu decyduje organizator.
O przyjęciu do udziału w przeglądzie decyduje kolejność nadsyłania kart zgłoszeń.
amarantus jaworzno przeglad teatrow2


Organizator nie zapewnia innych elementów scenografii niż krzesła i stoły

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us