Menu
reklama

Jubileusz 50 lecia kapłaństwa księdza Józefa Lendy

  • Autor 
xlenda50lat 136 of 257
xlenda50lat 180 of 257Piękną uroczystość przeżyli wierni w niedzielę, 26 maja w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tego dnia obchodzono 50 lecie kapłaństwa Księdza Prałata Józefa Lendy.

Ten znany w całym Jaworznie duszpasterz, wybitny duchowny, poświęcający całe swoje życie służbie Bogu i swoim wiernym, Sprawuje swoją posługę jako proboszcz Parafii od 15 stycznia 1984 roku. Tym samym, w tym roku minęło już 35 lat od władania wiernymi Osiedla Stałego.

Msza święta jubileuszowa rozpoczęła się w południe,
a koncelebrowało ją 33 księży profesorów, hierarchów, będących przyjaciółmi Jubilata, czy też kolegami z roku, z seminarium.

W nabożeństwie uczestniczyli w charakterze gości znamienici zaproszeni łącznie z Prezydentem Miasta, Marszałkiem Województwa oraz parlamentarzystami.

Poniżej prezentujemy życiorys Księdza Józefa Lendy oraz galerię zdjęć z uroczystości.

xlenda50lat 103 of 257Rys biograficzny ks. prałata Józefa Lendy w opracowaniu księdza Andrzeja Polita

Ksiądz Prałat nie lubi o sobie wiele opowiadać; widać, że czuje się tym skrępowany. Nie chce na siebie zwracać uwagi. Jest skromny, pracowity, rozmodlony i ofiarny. Bardzo kocha liturgię i dba o jej piękno. Traktuje ją jako przestrzeń modlitwy osobistej i wspólnotowej. Troszcząc się o estetykę świątyni, unika przepychu i bylejakości. Nie lubi patosu, ale chce uwydatnić to, co zasługuje na uwagę. Jego lapidarne wypowiedzi łatwo trafiają do serc słuchaczy i na długo pozostają w pamięci. Zachowując szacunek, nie buduje barier, a gościnność traktuje jak rzecz świętą. Przestrzegając granic, budzi zaufanie. Niesie pomoc, ale unika spektakularnych gestów. Zachowując autentyzm, z dyskrecją podejmuje wielkie wyzwania.

Ks. Józef Lenda przyszedł na świat 17 marca 1944 r. w Krakowie jako syn Andrzeja i Marii. Został ochrzczony i do Pierwszej Komunii Św. przystąpił w parafii Narodzenia NMP w Starym Bieżanowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego OO. Dominikanów w Jarosławiu, gdzie przyjął sakrament bierzmowania. Zdał maturę w 1962 r. Po roku pracy - w czasie trwającego Soboru Watykańskiego II - w 1963 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Odbył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym, w czasie których słuchał wykładów takich profesorów jak: ks. Ignacy Różycki – wybitny dogmatyk, o. prof. Augustyn Jankowski – redaktor naczelny Biblii Tysiąclecia, ks. Stanisław Grzybek – biblista, ks. Władysław Wicher ‒ moralista, ks. Aleksander Usowicz ‒ filozof, bp Stanisław Smoleński ‒ wykładowca teologii życia wewnętrznego.

xlenda50lat 169 of 257Warto wspomnieć, że wśród rocznikowych kolegów Jubilata ze studiów jest ks. kard. Stanisław Ryłko, Archiprezbiter Bazyliki Santa Maria Maggiore (Papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej) w Rzymie, były bliski współpracownik św. Jana Pawła II, były Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Świeckich. Cały okres kleryckiej formacji dokonywał się pod okiem nowo mianowanego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły (od 1967 r. kardynała). To z jego rąk przyjął najpierw święcenia diakonatu 24 sierpnia 1968 r. w Krakowie, a potem w Niedzielę Palmową 30 marca 1969 r. święcenia kapłańskie w Wawelskiej Katedrze. Mszę św. Prymicyjną odprawił w swojej rodzinnej parafii Niepokalanego Serca NMP w Krakowie - Rybitwy w Poniedziałek Wielkanocny 7 kwietnia 1969 r. Jako neoprezbiter został mianowany przez ks. kard. Karola Wojtyłę wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krzeszowie, skąd w 1972 r. został przeniesiony do parafii Zesłania Ducha Świętego i św. Michała Archanioła w Nowej Górze, a 22 czerwca 1974 r. do parafii Matki Bożej Anielskiej w Jaworznie – Dąbrowie Narodowej, gdzie wówczas proboszczem był ks. Florian Gruca. Jeszcze jako tamtejszy wikariusz - na polecenie Metropolity Krakowskiego - podjął staranie o przygotowanie punktu duszpasterskiego na Osiedlu Stałym (które należało do parafii Matki Bożej Anielskiej). 6 lutego 1978 r. razem z ks. Jerzym Brońką i przy współudziale kapłanów z par. Matki Bożej Anielskiej: proboszcza ks. Floriana Grucy i ówczesnych wikariuszy ‒ ks. Janusza Bednarczyka, ks. Józef Caputy i ks. Bogdana Markiewicza, zaczęli sprawować posługę duszpasterską dla Osiedla pod patronatem bł. Maksymiliana Kolbego w kaplicy zbudowanej rękami kapłanów.

xlenda50lat 113 of 257Podjęli równocześnie katechizację dzieci i młodzieży. Tę datę należy uważać za realny początek budowania wspólnoty parafialnej Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu. Po załatwieniu stosownych formalności – otrzymaniu zgód i placu pod budowę - podjął starania o powstanie kościoła parafialnego, zaplecza katechetycznego i plebanii, a później cmentarza dla nowej parafii, napotykając przy tym wiele przeszkód i trudności. Decyzją Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego dnia 15 stycznia 1984 r. został mianowany pierwszym proboszczem erygowanej 6 stycznia tego roku parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie na Osiedlu Stałym. Wysiłki duszpasterskie i administracyjne zostały uwieńczone wybudowaniem monumentalnej świątyni i nowej plebanii z doskonałymi rozwiązaniami współczesnej technologii, a także założeniem nowego cmentarza dla tej parafii. Rok później Metropolita Krakowski odznaczył ks. Lendę godnością kanonika. Doceniając jego zaangażowanie w 1986 r. mianował go wizytatorem katechetycznym i wicedziekanem dekanatu jaworznickiego.

Po powstaniu diecezji sosnowieckiej i reorganizacji dekanatów 9 czerwca 1992 r. został mianowany przez Biskupa Sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB pierwszym dziekanem nowego dekanatu MBNP w Jaworznie. Funkcję tę pełni dotychczas. Ze względu na potrzeby nowej diecezji pełnił też obowiązki sędziego w Sądzie Biskupim w Sosnowcu.

xlenda50lat 156 of 257Jest członkiem Rady Kapłańskiej diecezji sosnowieckiej. 25 marca 1997 r. biskup sosnowiecki, uwzględniając zasługi na polu parafialnym i diecezjalnym, odznaczył ks. Józefa godnością kanonika gremialnego nowo utworzonej Sosnowieckiej Kapituły Katedralnej. Ks. Prałat zwieńczając owoce swojej pracy przy budowie świątyni doprowadził ją do uroczystego poświęcenia, której dokonał 27 października 2007 r. bp Adam Śmigielski z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa.

W swojej działalności duszpasterskiej, mając na względzie żywy kult MBNP i duchowy rozwój parafii, doprowadził do koronacji obrazu MBNP, której dokonał 14 czerwca 1999 r. w Sosnowcu św. Jan Paweł II. Tym sposobem parafialny kościół został sanktuarium maryjnym, które zostało erygowane 27 czerwca tegoż roku, a ks. Józefa wyznaczono na pierwszego kustosza. Jego staraniem i zabiegami wielu kapłanów i parafian - w 2006 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła Matkę Bożą Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Jaworzna, a od 24 listopada świątynia została zjednoczona w sposób szczególny więzią duchową z Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie (Basilica Santa Maria Maggiore). W 2008 roku, na prośbę Bpa Adama Śmigielskiego, Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył Ks. Józefa godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Wspominając te fakty, łatwo można zauważyć, że przez całe życie na różne sposoby towarzyszy Księdzu Prałatowi Matka Najświętsza - patronując Mu od pierwszych chwil życia. Życie to było niezwykle bogate w wiele pięknych i trudnych doświadczeń, oplecione obecnością Maryi szczególnie przez Różaniec, do której to modlitwy nieustannie zapraszał i zaprasza zawsze swoich parafian i pielgrzymów odwiedzających jaworznickie sanktuarium.

  1. Andrzej Polit ‒ wikariusz parafii Najświętszego Zbawiciela w Sosnowcu. Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym.


Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us