Menu

Nowelizacja 14 ustaw z obszaru ochrony zdrowia ma ułatwić walkę z COVID-19

  • Autor usatwa 3Nowelizacja 14 ustaw z obszaru ochrony zdrowia ma ułatwić walkę z COVID-19 i stanowi uzupełnienie dotychczasowych zmian. Nowe przepisy m.in. precyzują, kto może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii i ułatwiają powrót do zawodu pielęgniarkom mającym co najmniej pięcioletnią przerwę.

 

Sejm we wtorek odrzucił większość poprawek Senatu do nowelizacji 14 ustaw z obszaru ochrony zdrowia. Ostatecznie przyjęte rozwiązania zakładają m.in.:

– zwolnienie lekarzy opiekujących się osobami zakażonymi koronawirusem z obowiązku przekazywania do powiatowego inspektora sanitarnego danych o wynikach leczenia. Zgodnie z nowymi przepisami dane te będzie przekazywała placówka lecznicza, w której lekarz sprawował opiekę nad pacjentem.

– ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia;

– możliwość skierowania lekarza stażysty, jak również lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii;

– umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, mające co najmniej pięcioletnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej;

– umożliwienie państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu wydawanie powiatowym inspektorom, mającym siedzibę na obszarze jego działania, polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, w przypadku gdy właściwy powiatowy inspektor sanitarny, ze względu na brak zasobów, nie będzie mógł ich wykonać;

– możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia;

– możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawiania recept, nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie;

– wprowadzenie mechanizmów egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne;

– uproszczenie zasad tworzenia rezerw strategicznych na potrzeby ministra zdrowia;

– zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych;

– wprowadzenie izolacji w warunkach domowych, która może być zastosowana w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych;

– umożliwienie personelowi medycznemu, który przebywa na kwarantannie, udzielania pacjentom wideokonsultacji;

– przesądzenie, że w określonych sytuacjach pewne czynności, związane z kwalifikacją dawców do pobrania krwi, będą mogły wykonywać spełniające określone wymagania pielęgniarki i położne;

– wskazanie, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, a kogo nie. Wyłączeni będą m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, a w przypadku, gdy robią to samotnie do lat 18 oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami.

– umożliwiono szybsze dostosowywanie infrastruktury ochrony zdrowia do potrzeb m.in. poprzez uproszczenie i przyśpieszenie procedur;

– poszerzenie katalogu podmiotów, wobec których minister zdrowia na podstawie specustawy może wydawać polecenia;

– zapisano, że minister zdrowia może określić w drodze rozporządzenia standardy w zakresie ograniczeń udzielania świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem czy zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem;

– wprowadzenie kar za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń; wprowadzono kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności o rodzaju czynu. (PAP)

Autorki: Klaudia Torchała, Olga Zakolska

wirus0

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us