Menu
reklama

Uniwersytet Trzeciego Wieku - szkoli się w jaworznickim szpitalu

nogiszpital 1

Kolejne spotkanie w ramach współpracy SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie z działającym na terenie miasta Jaworzna Uniwersytetem Trzeciego Wieku, propagujące oświatę zdrowotną i tematykę związaną ze zdrowiem publicznym, odbyło się
w dniu 26.11.2015 r.
Pan dr Ryszard Maciejowski - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, wygłosił wykład na temat postępowania i leczenia niewydolności żylnej i chłonnej kończyn dolnych. Licznie przybyli słuchacze, dowiedzieli się, że przewlekła niewydolność żylna to utrwalone zaburzenie odpływu krwi żyłami kończyn dolnych, które może być przyczyną poważnych powikłań i unieruchomić pacjenta w domu. Dlatego też istotne jest wcześnie wdrożone i prawidłowo prowadzone leczenie, umożliwiające normalne funkcjonowanie. Temat ten zostanie szerzej omówiony na jednym z kolejnych spotkań.


Dr Maciejowski poświęcił wykład drugiej części zagadnienia ? problemowi obrzęków kończyn dolnych pochodzenia limfatycznego. Omówił rys historyczny, nieznany szerszemu ogółowi. Pierwsze udokumentowane zapisy o obrzękach kończyn dolnych i ich leczeniu bandażowaniem pochodzą z egipskich papirusów z około  1500 r. p.n.e.
Papirusy Ebersa zawierają obszerne opisy żylaków określanych jako wężowate kłęby i podskórne rozszerzenia. Jest też wzmianka o ranach, które leczono owijaniem kończyn  bandażem lnianym lub płóciennym.  Leczenie obrzęków bandażowaniem szeroko omawia też Hipokrates w swoim dziele ?Corpus Hippocraticum? pochodzącym z IV w. p.n.e. Po raz pierwszy opisał bandażowanie i opatrywanie ran różnych okolic ciała z punktu widzenia chirurga. O leczeniu obrzęków i  owrzodzeń wspomina hinduska księga chirurgii Sushrata Samhita  z II w.p.n.e. oraz rzymski lekarz Aulus Cornelius Celsus w encyklopedii medycyny ?De medicine?. Opisał leczenie żylaków, stosowanie bandażowania  w przypadku obrzęków i owrzodzeń. Od około II w n.e. humoralna teoria Galena zakładała dobroczynny wpływ owrzodzeń i ich roli  w utrzymaniu równowagi płynów ustrojowych  tzw. humorów ? owrzodzenia oczyszczały organizm ze złej krwi. Dopiero w XVI w. Ambroży Pare zastosował kompresję w leczeniu obrzęków kończyn dolnych ? wygoił owrzodzenia goleni króla Henryka II zostając nadwornym medykiem królów. Ogromny postęp w rozwoju flebologii rozpoczął się od XVII w. W 1613 r. Girolamo Fabrisio ? opisuje zastawki żylne.
    Rzeczywistą funkcję zastawek opisuje Willam Harvey ? autor rewolucyjnych odkryć dotyczących budowy i funkcji układu krążenia.
Pod koniec XIX w. niemiecki chirurg Paul Gerson-Unna zaleca uniesienie kończyn ? spanie z kończynami powyżej serca i zaleca bandaże nasączone pastą cynkową. W 1988 r. Blair zaproponował stosowanie kilku warstw bandaży w celu uzyskania lepszego efektu terapeutycznego. Skuteczność tej metody potwierdzono licznymi badaniami.
Następnie wykładowca omówił rolę układu limfatycznego polega na drenażu nadmiaru płynu tkankowego  i znajdujących się w nim białek osocza do układu krwionośnego. Układ limfatyczny zwalcza również zakażenia i usuwa fragmenty obumarłych komórek. Około 10 % całego płynu pozakomórkowego jest drenowane przez naczynia limfatyczne, pozostałe 90 % przechodzi do układu żylnego. Jednokierunkowy przepływ chłonki zapewniają zastawki, ciśnienie filtracji, kurczące się mięśnie, tętniące tętnice, ruchy oddechowe klatki piersiowej, podciśnienie w żyłach ramienno głowowych,  a w dużych naczyniach limfatycznych skurcz mięśniówki gładkiej zwężającej światło naczynia.  
Rola układu limfatycznego polega na drenażu nadmiaru płynu tkankowego i znajdujących się w nim białek osocza do układu krwionośnego. Układ limfatyczny zwalcza również zakażenia i usuwa fragmenty obumarłych komórek. Około 10 % całego płynu pozakomórkowego jest drenowane przez naczynia limfatyczne, pozostałe 90 % przechodzi do układu żylnego. Jednokierunkowy przepływ chłonki zapewniają zastawki, ciśnienie filtracji, kurczące się mięśnie, tętniące tętnice, ruchy oddechowe klatki piersiowej, podciśnienie w żyłach ramienno głowowych,  a w dużych naczyniach limfatycznych skurcz mięśniówki gładkiej zwężającej światło naczynia.  
Przedstawiono patofizjologię powstawania obrzęków, towarzyszące schorzenia wynikające z długotrwałego, narastającego obrzęku. Przykłady pacjentów z obrzękami kończyn dolnych przedstawione zostały słuchaczom na slajdach.
W końcowej części wykładu dr Ryszard Maciejowski omówił postępowanie w procesie leczenia, które jest procesem długotrwałym i powinno być zintegrowane i kompleksowe, ponieważ podobnie jak niewydolność żylna obrzęk limfatyczny ma charakter przewlekły. Leczenie ma najczęściej charakter objawowy obejmujący zmniejszenie i stabilizację obwodu kończyn, łagodzenie dolegliwości przez stosowanie gimnastyki, przestrzeganie higieny i pielęgnację kończyn dolnych.
Istotą procesu leczenia jest kompresoterapia czyli  uruchomienie i odprowadzenie obrzęku. Omówiono również pomocnicze znaczenie farmakoterapii.

      Poruszone na spotkaniu zagadnienie niewydolności chłonnej kończyn dolnych zostało omówione w sposób zrozumiały i wyczerpujący. W końcowej części dr Maciejowski udzielał dodatkowych wyjaśnień, a także można było skorzystać z krótkich porad indywidualnych. W celu wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zwrócił się do obecnych na wykładzie z prośbą o podanie propozycji tematów na rok przyszły.
Cieszy fakt, że coraz liczniejsza grupa mieszkańców Jaworzna, nie tylko słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest zainteresowana problematyką medyczną w kontekście dbania lub chęci poprawy stanu zdrowia, czego dowodem jest frekwencja na organizowanych przez Szpital wykładach. Tematyka spotkań jest dostosowywana do najczęściej odnotowanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
O terminie kolejnego spotkania poświęconego zagadnieniom pro-zdrowotnym, na które to już teraz serdecznie zapraszamy nie tylko słuchaczy UTW, ale także wszystkich mieszkańców Jaworzna, poinformujemy Państwa w najbliższym terminie.

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us