Menu
reklama

Światowy Dzień bez Tytoniu - 31 maja nie palimy ! Później też już nie

paleniea10516W związku z nadchodzącymi 31 maja obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie informuje, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) brzmi: ?Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania?.
Obok podwyższania akcyzy i ograniczania nielegalnego obrotu, wprowadzenie jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych (nie zawierających logo, kolorów, firmowych obrazków ani informacji reklamujących/promujących dany wyrób tytoniowy) we wszystkich krajach będących sygnatariuszami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu stanowi istotny element walki z paleniem tytoniu, ponieważ:


zmniejsza atrakcyjność papierosów,
ogranicza stosowanie opakowań jako formy reklamy i promocji wyrobów tytoniowych,
zwiększa skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych.
Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu są:
a) podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie,
b) dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji na temat jednolitych opakowań,
c) zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
d) wspieranie państw członkowskich przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednolicaniem opakowań.
W związku z powyższym zachęcam do podejmowania działań edukacyjno informacyjnych nt. skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych oraz regulacji prawnych związanych z wejściem w życie nowej dyrektywy tytoniowej UE.

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us