Menu
reklama
Breaking news 2

Breaking news 2 (201)

Kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza – jak można uniknąć zachorowania?



kleszcz
Zbliża się lato - lęk przed kleszczami rośnie. Kleszcze mogą przenosić wiele drobnoustrojów chorobotwórczych, nie tylko boreliozę (wywoływaną przez bakterie), ale również groźne kleszczowe zapalenie mózgu (KZM, wywoływane przez wirusy). Na szczęście są sposoby pozwalające ustrzec się przed tymi chorobami i je leczyć w sposób racjonalny i oparty o badania naukowe.

Naukowcy szukają sposobów nie tylko na leczenie chorób, ale przede wszystkim na zapobieganie. Jak podaje portal Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (NIZP PZH) szczepenia.info trwają prace nad szczepionką przeciw kleszczom: „Jeżeli udałoby się opracować taką szczepionkę, jeden preparat chroniłby przeciwko wielu chorobom przenoszonym przez kleszcze. Perspektywa ta wydaje się kusząca, ponieważ na część chorób przenoszonych przez kleszcze nie mamy dostępnych leków.” (http://szczepienia.pzh.gov.pl/ciekawostki/czy-mozna-zaszczepic-sie-przeciw-kleszczom/). To jednak pieśń przyszłości. Obecnie szczepienia mogą nas uchronić przed kleszczowym zapaleniem mózgu – chorobą bagatelizowaną i, co gorsza, nadal niedostatecznie diagnozowaną.
Rocznie mieliśmy w Polsce około 250 zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu – powiedziała w rozmowie z portalem www.zaszczepsiewiedza.pl lekarz Anna Plucik-Mrożek, specjalista chorób wewnętrznych z Medicover Polska - W 2018 zachorowań było 450. Może wydawać się, że jest to dość mało, ale naukowcy są zgodni, iż liczby te są niedoszacowane i to nawet bardzo. Nie jest prawdą też, że na zachorowania narażone są najczęściej osoby przebywające na terenie północno-wschodniej i południowo-zachodniej Polski. Kleszcze są wszędzie.
Ocieplenie klimatu przyczynia się do ekspansji kleszczy na tereny, które do tej pory nie były endemiczne. Przyczyną zwiększonej zachorowalności, obok zmian klimatycznych, są również podróże do obszarów endemicznego występowania KZM.
Dane przedstawione przez NIZP PZH potwierdzają obawy dotyczące niedoszacowania występowania KZM w Polsce: „Wykazaliśmy, że jedyną różnicą pomiędzy tymi obszarami jest to, że na terenach, gdzie choroba nie jest rejestrowana, lekarze praktycznie nie zlecają badań serologicznych w kierunku KZM” (http://szczepienia.pzh.gov.pl/wiekszosc-zachorowan-na-kleszczowe-zapalenie-mozgu-nie-jest-wykrywana-w-polsce/). Co więcej, kleszcze aktywne są latem, ale okres ich zwiększonej aktywności wypada na wiosnę oraz jesień, co związane jest z cyklem rozwojowym:
Każda osoba spędzająca czas na łonie natury jest potencjalnie zagrożona KZM, szczególnie osoby aktywne np. biegacze, właściciele psów, rodziny z małymi dziećmi czy osoby uprawiające hobby na świeżym powietrzu. W czasie ciepłych zim, jakie zdarzają się coraz częściej i temperaturze około 5-7 stopni Celsjusza, kleszcze mogą atakować i ludzi i zwierzęta – zauważa doktor Anna Plucik-Mrożek - Moje koty, na przykład, już w lutym i marcu miały kleszcze. Nie ma więc powodu przypuszczać, iż ludziom zagrażają one tylko latem.
Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) na początku przypomina grypę z bólami mięśniowymi, bólami głowy, gorączką. Objawy te mijają po około 10 dniach. Po mniej więcej kolejnych 10 dniach u 20-30% chorych zaczyna się druga faza choroby, a wraz z nią neurologiczne objawy KZM, czyli bardzo wysoka gorączka, wymioty oraz objawy charakterystyczne dla zaplenia opon mózgowych, rdzenia i mózgu, w tym na przykład sztywność karku, nadwrażliwość na światło, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, zaburzenia narządów ruchu. Do trwałych następstw neurologicznych KZM należą: niedosłuch, niedowład kończyn, a nawet stany depresyjne.
Kleszcze lubią najbardziej trawy i chaszcze, raczej nie spadają z drzew, więc narażamy się na ukłucie nie tylko w lesie, ale także w parku czy przydomowym ogródku – mówi doktor Plucik-Mrożek - Działkowicze, wielbiciele grzybobrania i owoców leśnych, harcerze, spacerowicze, amatorzy wędrówek leśnych, każdy, kto lubi przebywać na łonie przyrody, czyli innymi słowy, praktycznie wszyscy są narażeni na zachorownie na boreliozę i KZM.
W odróżnieniu od boreliozy, leczonej antybiotykami, nie istnieje specjalne leczenie przeciwwirusowe w przypadku KZM. Jedyną metodą jest działanie profilaktyczne, czyli szczepienie ochronne.
Szczepienie ochronne przeciw KZM jest skuteczne w 99-100 proc. Najlepiej zaszczepić się wczesną wiosną. Szczepienie składa się z 3 dawek. Skuteczność szczepionki po dwóch dawkach wynosi 88-96%, a po trzech 96-100%.Osoby powyżej 60 roku życia powinny przyjmować dawkę przypominającą co 3 lata, młodsi - co 5 lat.
Lęk przed boreliozą powoduje, że w pierwszym odruchu po wyjęciu kleszcza potencjalni zakażeni szukają miejsca, gdzie można zbadać, czy kleszcz był nosicielem tej choroby lub KZM:
Badanie kleszcza ma sens tylko wtedy, jeśli mamy zamiar go leczyć- z uśmiechem mówi doktor Anna Plucik-Mrożek - Co 6 kleszcz jest nosicielem flawiwirusa wywołującego KZM, ale to nie oznacza, że osoba ukąszona od razu zachoruje. W przypadku boreliozy natomiast opracowany jest schemat leczenia antybiotykami, zalecenia dotyczą sytuacji, w której wystąpi tzw. rumień wędrujący, a po sześciu tygodniach w badaniach krwi stwierdza się podwyższone przeciwciała w klasie IgM. Konieczne są odpowiednie badania serologiczne przeprowadzane w szpitalu lub przychodni. Przed KZM możemy się chronić poprzez szczepienie, które najlepiej wykonać w lutym lub marcu, a najpóźniej na 3 tygodnie przed wyjazdem wakacyjnym, który chcemy spędzać na łonie przyrody. Szczepić się można przez cały rok. Warto pamiętać o tej ochronie przed KMZ i jego powikłaniami.
Zaszczep się wiedzą to akcja informacyjna i edukacyjna prowadzona od 2015 roku przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jest przewodnikiem po wiarygodnych i sprawdzonych informacjach dotyczących szczepień. Rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień można znaleźć na stronie internetowej www.zaszczepsiewiedza.pl. Osoby stojące przed decyzją: „szczepić, czy nie szczepić?” znajdą tu informacje sprawdzone przez autorytety wspierające akcję. Są wśród nich uznani eksperci oraz instytucje od lat zajmujące się wakcynologią.
Akcję „Zaszczep się wiedzą” wspierają: Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja Rozwoju Pediatrii, Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Medicover Polska, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy.
Biuro prasowe „Zaszczep się wiedzą”, Karolina Zioło, e-mail: karolina.ziolo@msg.biz.pl

kleszcz2

Czytaj dalej...

Upadłość konsumencka małżonków



upadkonsMałżonkowie bardzo często zaciągają zobowiązania razem, a następnie spłacają je z majątku wspólnego. Za przykład może posłużyć kredyt hipoteczny na zakup domu bądź mieszkania. Problem pojawia się w momencie kłopotów ze spłatą zobowiązań. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem okazuje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Choć małżonkowie składają dwa osobne wnioski, możliwe jest ich łączne rozpoznanie. Natomiast w związku z brakiem odpowiednich uregulowań sporną kwestią jest połączenie postępowań upadłościowych prowadzonych wobec małżonków. Nie da się zaprzeczyć, że obecne przepisy budzą wiele wątpliwości i pytań.

Wspólne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne. Oczywiście poza posiadaniem statusu konsumenta oraz stanu niewypłacalności konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek wskazanych w ustawie, na przykład dłużnik nie może doprowadzić do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyć jej stopnia umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa.

Czy małżonkowie mogą wspólnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Przepisy Prawa upadłościowego nie przewidują możliwości wspólnego złożenia jednego wniosku przez małżonków.

Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko przez jednego z małżonków? Nie da się zaprzeczyć, że odpowiedź na wskazane pytanie możliwa jest dopiero po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji dłużnika. Jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który krok po kroku wyjaśni, jak postępować w danym przypadku. Na marginesie warto dodać, że istotne znaczenie może mieć nawet kolejność złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez małżonków.

Sytuacja majątkowa po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 124 ust. 1 Prawa upadłościowego, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, natomiast majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Małżonek upadłego może jedynie dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Co ważne do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, nawet gdyby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Należy pamiętać także o tym, że poza majątkiem wspólnym małżonków do masy upadłości wejdzie także majątek osobisty dłużnika.

Co dzieje się w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej? Ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Podobnie jest w przypadku gdy rozdzielność majątkowa powstała z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, poza sytuacją, w której pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości, ale tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej można znaleźć pod adresem https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/proces/.

upadkonsa

Czytaj dalej...

Jak uchronić się przed skutkami biernego palenia



papieros smogDym tytoniowy stanowi zagrożenie nie tylko dla samego palacza, ale i dla ludzi przebywających w jego otoczeniu. Większość osób palących papierosy zdaje sobie z tego sprawę, lecz nie chce albo nie potrafi zerwać z nałogiem ani całkowicie zrezygnować z palenia w domu. Mieszkając z palaczem warto wiedzieć, w jaki sposób chronić się przed skutkami biernego palenia oraz szybko usuwać nieprzyjemny zapach tytoniu.

Wpływ dymu tytoniowego na organizm człowieka

Dym tytoniowy złożony jest z prawie 4000 związków chemicznych, z czego ponad 1/10 stanowią substancje o działaniu rakotwórczym. Na liście najbardziej niebezpiecznych składników dymu wytwarzanego podczas spalania tytoniu znajdują się:

 • nikotyna – obkurcza ściany naczyń krwionośnych, podnosi ciśnienie krwi, zaburza i przyspiesza rytm serca oraz osłabia pracę genu p53, odpowiedzialnego za hamowanie rozwoju komórek nowotworowych,
 • cyjanowodór – blokuje enzymy oddechowe i ruch rzęsek w nabłonku dróg oddechowych,
 • tlenek węgla – obniża poziom tlenu we krwi, powodując słabsze dotlenienie narządów wewnętrznych i utrudniając pracę serca,
 • aceton – podrażnia błony śluzowe dróg oddechowych i oczu,
 • ołów – uszkadza szpik kostny i nerwowy, kumuluje się w narządach wewnętrznych i mięśniach,
 • arsen – substancja rakotwórcza, wykorzystywana w produkcji trutek na gryzonie, wywołuje choroby układu krążenia,
 • formaldehyd – podrażnia śluzówkę i działa karcynogennie,
 • benzoapiren – związek rakotwórczy i mutagenny.

Te oraz pozostałe składniki dymu tytoniowego sprawiają, że papierosy każdego roku przyczyniają się do śmierci ponad 60 tysięcy Polaków, a znaczna część zgonów ma związek z paleniem biernym. W samych Stanach Zjednoczonych liczbę osób umierających corocznie na raka płuc z powodu kontaktu z palaczami szacuje się na 3000. W przypadku najmłodszych konsekwencje mieszkania z palącym rodzicem mogą być widoczne dopiero w przyszłości. Dzieci, które były narażone na częsty kontakt z dymem tytoniowym w ciągu pierwszych 12 lat życia, w późniejszych jego etapach częściej zapadają na choroby dróg oddechowych, w tym na astmę i raka płuc. Na https://wybierzoczyszczacz.pl/ można przeczytać poradniki dotyczące czystego powietrza, ochrony swojego zdrowia i rodziny.

Usuwanie dymu tytoniowego z powietrza

Palacze, którzy nie mogą powstrzymać się przed paleniem w mieszkaniu, często starają się pozbyć uciążliwego dla pozostałych domowników dymu poprzez wietrzenie pomieszczeń. Niestety, to nie wystarczy, aby oczyścić powietrze ze szkodliwych substancji, a więc nie narażać swoich bliskich na choroby wynikające z wdychania dymu tytoniowego.

Jeżeli palacz ma zbyt słabą wolę, aby zrezygnować z palenia papierosów, to dobrym rozwiązaniem jest zakup oczyszczacza powietrza z filtrem węglowym. Węgiel aktywny pochłania zanieczyszczenia gazowe, a więc usuwa z pomieszczenia dym tytoniowy wraz ze wszystkimi zawartymi w nim chorobotwórczymi związkami. Na https://ranking-oczyszczaczy.pl/ są najpopularniejsze oczyszczacze powietrza, które cechują się wysoką skutecznością w usuwaniu zanieczyszczeń, w tym pyłów PM2,5, PM10.

Wysoka skuteczność filtra węglowego w usuwaniu znajdujących się w smogu węglowodorów aromatycznych i lotnych związków organicznych sprawiła, że znalazł on szerokie zastosowanie w produkcji urządzeń oczyszczających powietrze. Wykorzystują go wszystkie oczyszczacze Xiaomi zrecenzowane na rankingu https://ranking-oczyszczaczy.pl/recenzje/xiaomi-air-purifier-2s/, które zostały wyposażone także w technologię HEPA, niezastąpioną w usuwaniu pyłów zawieszonych oraz alergenów wziewnych.

Wybór miejsc dla niepalących

Na bierne palenie narażone są nie tylko osoby mieszkające z palaczami, gdyż dym tytoniowy często wdycha się poza domem, np. w pubie albo na przystanku autobusowym. Niektórzy źle reagują na jego zapach, dlatego starają się unikać miejsc, w których palenie jest dozwolone. Należy przypomnieć, że od 2010 r. obowiązuje zakaz palenia w barach i restauracjach, tak więc podczas wizyty w takim lokalu na papierosa można pozwolić sobie wyłącznie w specjalnie wydzielonych strefach. Niestety, właściciele barów i restauracji nie zawsze w pełni przestrzegają obowiązujących przepisów, dlatego w miejscach przeznaczonych dla niepalących nierzadko wyczuwalny jest dym tytoniowy. Warto zatem rozejrzeć się po lokalach w swoim mieście i odwiedzać wyłącznie te spośród nich, gdzie nie będzie się narażonym na kontakt z palaczami.

Ustawa wprowadza także zakaz palenia w innych miejscach, np. na uczelniach i przystankach autobusowych, w obiektach kultury i środkach transportu publicznego. Podobnie jak w przypadku lokali gastronomicznych na papierosa można sobie pozwolić wyłącznie w wyodrębnionych w tym celu strefach. Jeżeli palacz nie stosuje się do obowiązujących przepisów i ignoruje upomnienia ze strony niepalących, to sprawę należy zgłosić na policję lub do straży miejskiej. Za palenie w niedozwolonym miejscu grozi mandat w wysokości 500 zł.

papieros smoga

Czytaj dalej...

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ 2019




tydzszczep19

W dniach od 24 do 30 kwietnia br. obchodzimy kolejną już edycję Europejskiego Tygodnia Szczepień (European Immunization Week). W tym roku motywem przewodnim są hasła: „Poznaj
i udostępnij fakty na temat szczepień” oraz „Bohaterowie szczepień”. Inicjatywie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia. Celem jest  zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa
o szczepieniach ochronnych oraz ich znaczenia dla naszego zdrowia. Temat tegorocznej edycji Tygodnia Szczepień dotyczy przekazu oraz udostępniania faktów na temat szczepień. Europejski Tydzień Szczepień jest okazją do podkreślenia znaczenia osób, które w różny sposób na co dzień umożliwiają i wspierają szczepienia. Nazwano ich „Bohaterami szczepień”. Należy tu wymienić naukowców, którzy opracowują bezpieczne i skuteczne szczepionki, pracowników ochrony zdrowia, którzy są wiarygodnym źródłem informacji na temat szczepień dla swoich pacjentów, rodziców którzy decydując się na szczepienia swoich dzieci, chronią również tych których nie można zaszczepić, decydentów, których działania zapewniają jak najszerszy dostęp do szczepień oraz każdego kto poszukuje i udostępnia oparte na faktach naukowych informacje na temat szczepień.

W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Szczepień Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi poradnictwo z zakresu szczepień ochronnych. Wszelkie informacje dotyczące szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz szczepień dla osób podróżujących można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie, przy ul. Pocztowej 7 – osobiście lub pod numerem telefonu (32) 616 41 98.
europejski tydzień szczepień

Czytaj dalej...

ZNAMY TRASĘ 76. TOUR DE POLOGNE UCI WORLD TOUR

 

 

76 TDP layout poziom trasa prev
tdp2019a1 3176
Tour de Pologne UCI World Tour odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia. Kolarze wystartują z Rynku Głównego w Krakowie i po pokonaniu siedmiu etapów o łącznej długości ponad 1060 kilometrów zafiniszują w Bukowinie Tatrzańskiej. Tegoroczny Tour de Pologne nawiązuje do stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i będzie rozgrywany jako „Wyścig Pokoleń”. Dziś w Hotelu InterContinental Warszawa oficjalnie zaprezentowano trasę wyścigu.

- 76. Tour de Pologne UCI World Tour zapowiada się bardzo ciekawie, a trasa jest szybka i dynamiczna. Kolarze ponownie będą się ścigać na południu Polski, bo te tereny sprawdziły się podczas poprzedniego wyścigu. Mamy wiele ciekawych miejsc, etapy płaskie, pagórkowate i górskie. Na jednym z etapów będzie premia rozgrywana na bieżni Stadionu Śląskiego w Chorzowie, czym nawiązujemy do przeszłości i czasów Królaka, Szurkowskiego, czy Szozdy, kiedy tysiące ludzi na trybunach obserwowało rywalizację kolarzy – mówi Czesław Lang,  Dyrektor Generalny Tour de Pologne. 

tdp2019a1 15Podobnie jak przed rokiem uroczyste otwarcie wyścigu będzie miało miejsce na Rynku Głównym w Krakowie. Pierwszego dnia kolarze będą mieli do pokonania pagórkowaty etap ze startem i metą w Krakowie. Kolejne dwa dni to typowo sprinterskie etapy z trudną technicznie trasą. 4 sierpnia peleton wystartuje z Tarnowskich Gór i zafiniszuje przy Spodku w Katowicach. Dzień później na trasie pojawi się miejsce symbol polskiego sportu, czyli Stadion Śląski w Chorzowie, a finisz zaplanowano w Zabrzu. Czwarty etap Jaworzno – Kocierz, Śląskie będzie rozgrywany pod hasłem stulecia powstań śląskich, a partnerem mety jest Województwo Śląskie. Tego dnia kolarze pierwszy raz wjadą w wysokie góry, a na trasie znajdą się dwie premie górskie pierwszej kategorii. Piąty etap to znów interwałowa, pagórkowata trasa z Kopalni Soli „Wieliczka” do Bielska-Białej. Ostatni dwa dni będą decydujące dla losów klasyfikacji generalnej. Szósty etap Małopolska, Zakopane i siódmy, królewski etap BUKOVINA Resort – Bukowina Tatrzańska to klasyczna górska trasa w przepięknej scenerii polskich Tatr.

tdp2019a1 15W 76. Tour de Pologne UCI World Tour kolarze będą walczyć o żółtą koszulkę i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej CARREFOUR, a także w poszczególnych klasyfikacjach – Najlepszy Góral TAURON, Najlepszy Sprinter LOTOS oraz Najaktywniejszy Zawodnik LOTTO. LOTOS jest także sponsorem klasyfikacji premii Najlepszy Polak.

Tour de Pologne po raz kolejny włączy się w obchody najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Wyścig świętował już obchody Roku Chopinowskiego, upamiętniał rocznicę Powstania Warszawskiego, przejechał śladami papieża Jana Pawła II i narodowego hymnu „z ziemi włoskiej do Polski”, a także celebrował 25. rocznicę wolnej Polski. W ubiegłym roku Tour de Pologne odbywał się pod hasłem Narodowy Wyścig Niepodległości włączając się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. W tym roku przypada stulecie polskiego olimpizmu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W związku z tym Tour de Pologne rozgrywany będzie jako „Wyścig Pokoleń” i w szczególny sposób nawiąże do olimpijskich sukcesów kolarzy, przede wszystkim Ryszarda Szurkowskiego, Czesława Langa i Rafała Majki.

Tradycyjnie już podczas Tour de Pologne odbędą się inne wydarzenia kolarskie. 9 sierpnia w BUKOVINA Resort w Bukowinie Tatrzańskiej zostanie rozegrany Tour de Pologne Amatorów, a w dniach 3-8 sierpnia odbędzie się kolejna edycja Kinder+Sport Mini Tour de Pologne. Młodzi kolarze będą rywalizować w Krakowie, Katowicach, Zabrzu, Jaworznie, Bielsku-Białej i Zakopanem.

 1. Tour de Pologne UCI World Tour 3-9.08.2019
 1. etap: 3.08 Kraków – Kraków / 136 km
 2. etap: 4.08 Tarnowskie Góry – Katowice / 153 km 
 3. etap: 5.08 Stadion Śląski, Chorzów – Zabrze / 157 km
 4. etap: 6.08 Jaworzno – Śląskie, Kocierz  / 173 km
 5. etap: 7.08 Kopalnia Soli „Wieliczka” – Bielsko-Biała / 154 km 
 6. etap: 8.08 Małopolska, Zakopane / 155 km
 7. etap: 9.08 BUKOVINA Resort – Bukowina Tatrzańska / 132,5 km

STRONA:

www.tourdepologne.pl

tdp2019a1 3

Czytaj dalej...

Wiosenny konkurs Galerii Galena - Zobacz zdjęcia pisanek! Wygraj rower!

 

 

pisankigalena100419 17
Mamy galerię zdjęć pisanek w GALERII GALENA, które biorą udział w konkursie na pisankę wielkanocną.
A poniżej wszystko o konkursie...



alejaja jaworzno konkurs pisanka1

alejaja jaworzno konkurs pisankaALE JAJA!

Bez kolorowych pisanek trudno wyobrazić sobie Święta Wielkanocne. Nie zabraknie ich także w Galerii Galena. Do przygotowania pisanek w rozmiarze XXL zaprosiliśmy dzieci 9 szkół podstawowych w Jaworznie. 4 kwietnia mali artyści za pomocą kolorowej bibuły, farby, kolorowego papieru i innych artykułów papierniczych stworzyli wielobarwne i zdobione cudeńka.

Wielkanocna ekspozycja będzie zdobić plac przy wejściu głównym do Galerii Galena przez dwa tygodnie, a spośród kolorowych Megapisanek chcemy wybrać tą najładniejszą i nagrodzić jej twórców.

Aby wybrać najciekawszą, najbardziej oryginalną Megapisankę, wystarczy zrobić zakupy za min. 20 zł i odebrać kupon do głosowania w Punkcie Konkursowym. Za każde wydane 20 zł przysługuje 1 kupon. Głosowanie potrwa do 19 kwietnia. Dla zwycięzców przygotowaliśmy nagrody:  zwycięska szkoła otrzyma telewizor, a autorzy projektu otrzymają nagrody rzeczowe.

Atrakcyjna nagroda czeka też na głosujących, którzy wypełnią zadanie konkursowe i udzielą odpowiedzi na wiosenne pytanie konkursowe ,,co dodaje kolorów Twojemu życiu?”. Do wygrania  jest rower marki Romet LTD EDITION, który umili niejedną wiosenną przygodę.

Wyniki Plebiscytu na najciekawszą Megapisankę i Wiosennego Konkursu zostaną ogłoszone
30 kwietnia na stronie www.galeriagalena.pl

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJCIEKAWSZĄ MEGAPISANKĘ ORAZ WIOSENNEGO KONKURSU

Czytaj dalej...

Rusza 3 edycja konkursu Popisz się talentem!

 

 

marzyciela2019a
Więc pozwólcie dzieciom marzyć,
bo cóż złego jest w marzeniach.
Wszystko może się przydarzyć,
A gdy marzysz - świat się zmienia”
(Bogusia, pierwsza Marzycielka Fundacji Mam Marzenie)

Dzieciaki, chwytajcie za pióra! Rusza Popisz się talentem - największy konkurs literacki w kraju dla uczniów szkół podstawowych. Nagrodą jest debiut w prawdziwej książce!

Już 2 kwietnia startuje 3. edycja konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych Popisz się talentem, organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. W tym roku zapraszamy dzieci do napisania o swoich największych marzeniach. Jury konkursowe wybierze 30 laureatów, których opowiadania zostaną opublikowane w prawdziwej książce! Opowiadania można zgłaszać do 28 kwietnia, szczegóły znajdują się na stronie www.nowaera.pl/popiszsietalentem.

W tym roku tematem Popisz się talentem są dziecięce marzenia. Zadaniem uczniów, którzy chcą wziąć udział w konkursie, jest napisanie opowiadania o ich wizycie w “Punkcie spełniania marzeń”. O spełnienie jakich marzeń poproszą? Co może się w związku z tym wydarzyć? Opowiadania o objętości nie większej niż 500 słów (2800 znaków bez spacji) należy zgłosić do 28 kwietnia za pośrednictwem strony www.nowaera.pl/popiszsietalentem. Można tam również znaleźć pełen tekst zadania konkursowego oraz regulamin.

- Dotychczasowe edycje konkursu Popisz się talentem pokazały, że w każdym zakątku naszego kraju mieszkają dzieci, w których drzemie prawdziwy talent literacki. Trzeba tylko pozwolić mu zaistnieć. Dlatego naszym celem jest wsparcie uczniów - tak by zechcieli spróbować swoich sił i odważyli się sięgnąć po pióro. Najbardziej liczy się dla nas sam pomysł na opowiadanie, ale żeby pomóc uczestnikom konkursu, na naszej stronie internetowej publikujemy również szereg praktycznych porad na temat pisania - zachęca uczniów do udziału w konkursie Małgorzata Jankowska specjalista ds. PR i komunikacji w wydawnictwie Nowa Era, członek jury konkursu Popisz się talentem.

Laureatów konkursu poznamy 3 czerwca, a na jesieni ukaże się książka ze zwycięskimi opowiadaniami. W tym roku cały dochód ze sprzedaży książki pokonkursowej wydawnictwo Nowa Era przekaże na rzecz Fundacji Mam Marzenie, która spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.

- O czym marzą dzieci? Przez ponad 15 lat istnienia Fundacji Mam Marzenie, przekonaliśmy się, że ich wyobraźnia nie zna granic! Przed nami stoi ważne zadanie, aby te marzenia urzeczywistniać. Cieszymy się, że pomoże nam w tym w tym konkurs Popisz się talentem i książka z opowiadaniami o marzeniach dzieci, która ukaże się na jesieni - komentuje Wiesia Borysiak z Fundacji Mam Marzenie.

Wydawnictwo Nowa Era stworzyło konkurs Popisz się talentem w2017 roku. Obecnie jest to największy konkurs literacki dla dzieci w Polsce. Jego celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w odkrywaniu drzemiącego w nich potencjału literackiego, rozbudzanie ich kreatywności i talentu, poszerzanie kompetencji oraz zainteresowań czytelniczych.

Popisz się talentem to także szansa na prawdziwy literacki debiut pod okiem fachowców. We wszystkich edycjach konkursu główną nagrodą dla laureatów jest publikacja zwycięskich opowiadań w prawdziwej książce - profesjonalnie zredagowanej i przepięknie ilustrowanej. Co roku na konkurs spływa około 5000 opowiadań z całego kraju, a ocenia je kilkuosobowe jury, w skład którego wchodzą: przedstawiciele Polskiej Sekcji IBBY, magazynu literackiego dla dzieci “Świerszczyk”, Wydawnictwa Nowa Era oraz twórcy książek dla dzieci.

Do tej pory ukazały się dwie książki z opowiadaniami laureatów konkursu: Ukryte światy (2017) i Tajemnicza wyprawa (2018). Od pierwszej edycji Popisz się talentem, zasadą wydawnictwa Nowa Era jest, by cały dochód ze sprzedaży książek pokonkursowych przekazywany był na szlachetny cel, związany ze wspieraniem talentów polskich dzieci.

Prace konkursowe można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem między 2 a 28 kwietnia. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych - dla klas 1-4 oraz 5-8. Wyniki zostaną ogłoszone 3 czerwca, a książka z opowiadaniami laureatów konkursu ukaże się tradycyjnie na jesieni tego roku.

fundacja mam marzeniePatronem honorowym konkursu jest Polska Sekcja IBBY, a patronami medialnymi magazyn Świerszczyk, TVP ABC oraz portal Qlturka.pl. Partnerem specjalnym 3. edycji konkursu jest Fundacja Mam Marzenie, na rzecz której zostanie przekazany cały dochód ze sprzedaży tegorocznej książki pokonkursowej.

Jury konkursu Popisz się talentem 2019

Monika Hałucha (ur. 1979) – członkini Polskiej Sekcji IBBY promującej wartościowe książki dla niedorosłych, redaktorka merytoryczna w wydawnictwie edukacyjnym Nowa Era i magazynie „Świerszczyk”, współautorka aktywnościowych książek dla dzieci „Cyrk na kółkach”, „Porachunki robota Mata”, „Heca w kurniku”. Bibliofilka i kolekcjonerka pięknych publikacji.

Małgorzata Jankowska (ur. 1980) – specjalistka PR i komunikacji w wydawnictwie edukacyjnym Nowa Era, inicjatorka konkursu „Popisz się talentem”, koordynatorka licznych projektów edukacyjnych. Z wykształcenia dziennikarka. Prywatnie mama Kacpra i Dawida, z którymi w wolnych chwilach wymyśla niestworzone historie.

Małgorzata Węgrzecka (ur. 1967) – redaktor naczelna (od 2008) wydawanego przez wydawnictwo Nowa Era magazynu dla dzieci „Świerszczyk”, pisarka. Wcześniej współpracowała też z „Ciuchcią”, „Tiną” czy „Pentliczkiem” (sekretarzyni redakcji). Z wykształcenia filolożka języka polskiego. Dla dzieci napisała m.in. trylogię detektywistyczno-magiczno-przygodową „Żółty Smok & „Żółty Smok”, „Akademia detektywów”, „Wyprawa po skarb”, dla dorosłych dzieci wymyśliła i współtworzyła „Leksykon fantastyki”. Uwielbia szarlotkę na ciepło (najchętniej bez lodów).

Rafał Witek (ur. 1971) – autor powieści, zbiorów wierszy, opowiadań i słuchowisk radiowych dla dzieci. Zdobywca nagród literackich im. Kornela Makuszyńskiego, Astrid Lindgren i Leopolda Staffa. Twórca ponad 30 książek (m.in. „Plaża tajemnic”, „Julka Kulka, Fioletka i ja”, „Klub latających ciotek”, „Chłopiec z Lampedusy”, „Tresura pióra”) oraz tekstów edukacyjnych i czytanek publikowanych w podręcznikach do edukacji wczesnoszkolnej wydawnictwa Nowa Era.

***

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN) oraz produkty z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym popularna seria eduSensus (dotychczas firma Young Digital Planet).

Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego dla najmłodszych „Świerszczyk” oraz dwujęzycznego magazynu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „National Geographic Odkrywca”. Ofertę Nowej Ery wzbogaciły ostatnio także wyjątkowe serie książek dla dzieci: Lubię czytać ze Strzałką i KsiążkoGry.

Kontakt dla mediów: Bogna Piechocka, bogna.piechocka@prart-media.pl, 604 465 074

Myślisz, że napisać ciekawe opowiadanie to trudna sprawa? Dla chcącego nic trudnego. Oto wskazówki, które pomogą Ci stworzyć wciągający tekst:

 1. Ustal temat i plan tekstu czyli zastanów się, o czym chcesz napisać i co się w tekście wydarzy, co będzie w nim najważniejsze; zanotuj swoje ustalenia w punktach.
 2. Stwórz bohatera lub grupę bohaterów jeśli będzie kilku bohaterów, pamiętaj, aby każdy z nich był nieco inny; ważne, aby Twój bohater (lub bohaterowie) budził zainteresowanie i sympatię czytelnika.
 3. Inspiruj się prawdziwymi wydarzeniami - to świetny sposób na stworzenie historii, która będzie logiczna i wiarygodna, nawet kiedy piszesz „bajkę”.
 4. Poobserwuj rówieśników, posłuchaj, o czym rozmawiają, co jest dla nich ważne, a co nudne. Zwróć uwagę, jakich słów, odzywek i powiedzonek używają.
 5. Używaj krótkich zdań dzięki temu łatwiej sprawisz, że będą one klarowne i zrozumiałe dla czytelnika, a także... dodasz tekstowi dynamiki.
 6. Nie stosuj wyrazów, których nie rozumiesz. Jeśli chcesz zabłysnąć trudnym lub obcojęzycznym słowem, najpierw sprawdź jego znaczenie w słowniku.
 7. Pamiętaj o humorze. Dowcipne dialogi, sytuacje, opisy i porównania sprawiają, że tekst dużo lepiej się czyta, a przede wszystkim… że się chce do niego wracać!
 8. Wyrzuć z tekstu niepotrzebne informacje, zostaw tylko te, które mają bezpośredni związek z akcją i bohaterem/ bohaterami.
 9. Pomyśl o zaskakującym zakończeniu. Dzięki temu Twój tekst będzie do samego końca ciekawy i da czytelnikowi do myślenia.
 10. Nie praw morałów. Od tego są dorośli :)

marzyciela2019b

Czytaj dalej...

Konkurs "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019"

 

bibliotZarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019.

Celem konkursu jest nagrodzenie realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne w naszym regionie oraz promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni sprzyjających podnoszeniu atrakcyjności miast województwa śląskiego.

W 2008 roku budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie został uznany za najlepszą przestrzenią publiczną w województwie śląskim, w kategorii architektura.

 

 

bibliote2

Czytaj dalej...

Tauron ratuje zycie



mapa defibrylatory tauron 1200TAURON wyposażył swoje budynki w ponad 100 defibrylatorów AED. Te małe urządzenia, które ratują życie po nagłym zatrzymaniu krążenia, zostały umieszczone w miejscach, gdzie pracuje największa ilość osób. Ponadto firma przeszkoliła blisko 10 tysięcy pracowników z obsługi tych urządzeń. Dotychczas nasze defibrylatory pięciokrotnie ratowały życie.

Budynki Grupy zostały wyposażone w defibrylatory przede wszystkim w celu zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników, ale także klientów firmy. W sumie TAURON umieścił 109 takich urządzeń w 54 miejscowościach na południu Polski. Najwięcej defibrylatorów znajduje się w budynkach TAURONA we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, ale także w Jaworznie, Będzinie, Bielsku Białej, Gliwicach, Legnicy oraz Tarnowie.

Czytaj dalej...

Tajne szyfry, kody i matematyczne zagadki czekają na dzieci



Grafika pokoj zagadeka1W dniach 16 i 17 marca 2019 r., w Studio Nauczania MathRiders Jaworzno odbędzie się niecodzienne wydarzenie dla dzieci. Specjalny matematyczny pokój zagadek kryje w sobie różnorodne łamigłówki, szyfry i kody, których rozwiązanie krok po kroku, doprowadzi uczestników do odkrycia tajemnicy Profesora Sinusoidosa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Podczas zagadkowego wydarzenia organizatorzy zapraszają dzieci do tajemniczego gabinetu Profesora Sinusoidosa. Ten sławny, ekscentryczny i postępowy matematyk odkrył sposób na miłą i przyjemną naukę matematyki. Jednak zanim zdążył go ujawnić światu zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Zadaniem uczestników jest odnalezienie sekretnego dziennika uczonego, w którym znajdują się jego osobiste notatki. Wskazówki do rozwiązania tajemnicy zostały ukryte i zakodowane w różnych miejscach w jego gabinecie, aby dojść do celu należy obserwować, łączyć fakty, ale przede wszystkim dobrze się bawić.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us