Menu
reklama

Więcej za odpady - wyjaśnienia i wyliczenia

  • Dział: Miasto

2015 11 26 210024Będziemy płacić więcej za "odpady" za ich wywóz i zagospodarowanie - tak, ale nie obchodzi nas nic - tylko wyjechać pojemnikiem za bramę, wystawić worek, a w budownictwie wielorodzinnym jak zwykle przejść się z kubełkiem do śmietnika. To nie nowość, że opozycja jest przeciw podwyżkom. Opozycja jest przeciw wszystkiemu, co zaproponuje prezydent bo trzeba krytykować. Tak naprawdę opozycja od roku, kiedy opozycją jest, nie zgłosiła jeszcze ani jednego sensownego argumentu, nie zaproponowała ani jednej konkretnej uchwały, żadnego projektu, mającego w wydźwięku jakąkolwiek troskę o mieszkańców i o dobro miasta, w tym o bezpieczeńtwo jego budżetu.

Jedynymi, którzy zabierają głos są w większości przypadków bezczelny radny Kozik, gadatliwa do bólu radna Sikora z logiką trudną do ogarnięcia dla zdecydowanej większości i radny Lehnort, którego kompetencję, podważyła Pani Prezydent Monika Bryl, konkretnie demaskując jego "intencje" podczas pierwszej sesji na której uczestniczyła jako Zastępca Prezydenta.
Jak podaje pewna stronka internetowa, mieszkańcy byli przeciw podwyżkom - tak zwana redakcja na której w dalszym ciągu ciąży odium kłamstw, za które skazał sąd.

2015 11 26 205656Gazeta i portal, których jedyną siłą jest to, że dopuszczają wyjątkowo chamskie, bezczelne teksty, i niecenzuralne komentarze, a jego senior potrafi do prezydenta wykrzyknąć ?morda w kubeł?, jako niby wolna prasa, Screen pochodzi z omawianego portalu - wypowiedź czytelnika...

No a jak się ma zachować grupa leśnych dziadków którzy od lat hejtują, przeszkadzają w sesjach, którzy bełkoczą w swoich zapytaniach i wnioskach byle bełkotać? Jak się mają zachować niespełnieni staruszkowie, którzy z pewnością niewiele już mogą, i dlatego mają czas i  jedyną rozrywką jest dla nich przyjście na sesje i zrobienie z siebie pośmiewiska, przeszkadzanie innym słuchającym obrad?

Mieszkańcy? Mieszkańcy cztery złote podwyżki przełkną, bo jest to równowartość jednego piwa na osobę, a więc nie tak dużo, a jednak za całkowitą kwotę 15 złotych każdy mieszkaniec może liczyć na szybki odbiór odpadów, odbiór ich w ilościach często o wiele bardziej przekraczających ilości mieszczące się w jednym kuble, nawet tym największym. Często w dni zbiórki selektywnej widzi się, zwłaszcza pod prywatnymi posesjami, po kilkanaście worów z plastikiem, czy szkłem, mniej z papierem, ale za to odpadów biodegradowalnych jest masa, po prostu cała masa.

Nie pali się już w ogrodach liści, kopcąc na całą okolicę. Wystarczy wrzucić je do worka i mieć w nosie to, co się z nimi stanie. Worów brązowych często wystawia się na chodnik po 10, 20 sztuk.
A więc czy 15 złotych na osobę to dużo? Nie, biorąc pod uwagę jakość usług, szybkość i częstotliwość ich wywozu, niespotykaną do tej pory wygodę.

2015 11 26 210417Porównywanie ceny z innymi miastami, jak to robią niektórzy ma style wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, co nic. Bo każde miasto ma inną strukturę powierzchnię, którą trzeba "objechać" śmieciarką i zapłacić za odbiór odpadów w wyspecjalizowanym zakładzie. Jest jeszcze przecież coroczna waloryzacja wynagrodzeń szeregowych pracowników, którzy pracują nad wyraz ciężko, jest potrzeba zapewnienia wielu innych elementów całej tej układanki, jaką jest gospodarka odpadami którą narzuca w określonej formie i zakresie USTAWA uchwalona przez sejm, a nie widzimisię radnych tej czy innej frakcji.

Owszem można wszystko robić taniej, ale czy chcemy, aby wory ze śmieciami walały się przed naszymi domami przez kilka dni, bo stary tabor nie wydala, bo brak formie pieniędzy na paliwo? Chyba nie, A więc szanowna opozycjo - trochę pomyślunku trochę woli pracy dla miasta, a nie przeciw jego władzom, i nie dla poklasku, który niby to zapewnia wam o wątpliwej moralności gazeta.

 
Opłata za śmieci - sesja z 26.11.2015r.

Radni sprawiali wrażenie, że i tak nie zrozumieli obszernych wyjaśnień, ale nasi czytelnicy zapewne będą w stanie wyciągnąć wnioski. Poniżej prezentujemy pełne wyjaśnienia w kwestiach dotyczących opłat za wywóz odpadów.Szkoda, że nie widać popisów elokwencji B.Sikory po 24 minucie, ale reakcja przewodniczącego i dyrektora wiele mówi. Kolejna obrończyni dobrych manier, która nie potrafi wysłuchać a potem się dziwi, że nic nie zrozumiała.

Posted by Prawda o Jaworznie on 26 listopada 2015

Odsyłamy do opublikowanego w ciekawym profilu na FB filmu prezentującego wyczerpująco powody ustalenia cen odpadów na 2016 rok.

http://www.facebook.com/PrawdaoJaworznie/videos/771170953005587/

Czytaj dalej...

Śmieci ciągle lądują w lasach

  • Dział: Miasto

odpady1 CustomWraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zapewnia odbiór każdej ilości śmieci od każdego mieszkańca, w jednej stałej cenie, można się było spodziewać, że zjawisko powstawania dzikich wysypisk zniknie. Niestety okazuje się, że wciąż zdarzają się aspołeczne jednostki, które w bezmyślny sposób wywożą odpady do lasu, mimo że mogą się ich pozbyć zupełnie legalnie i bezkosztowo. Skutki takiego działania muszą ponosić wszyscy mieszkańcy.

Nowe regulacje prawne objęły systemem gospodarki odpadami wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Miało to skutkować poprawą środowiska naturalnego oraz wyższą świadomością ekologiczną Polaków, czego efektem miało być także m.in. wyeliminowanie zjawiska dzikich wysypisk. No bo po co ktoś miałby wozić śmieci do lasu, czy w inne ustronne miejsce, skoro i tak musi co miesiąc uiszczać opłatę za odbiór odpadów, a w jej ramach może oddać dowolnie dużo śmieci, bez żadnych dodatkowych kosztów i w sposób całkowicie legalny? Wydaje się to irracjonalne, niestety przypadki bezmyślnego i nielegalnego pozbywania się odpadów wciąż mają miejsce i gminy, w tym także Jaworzno, ciągle muszą się zmagać z dzikimi wysypiskami. Koszty usuwania takich składowisk ponoszą wszyscy mieszkańcy, a wzrost liczby takich przypadków może w konsekwencji skutkować nawet podwyższeniem stawki opłaty za wywóz śmieci.

Jaworzno walczy z problemem dzikich wysypisk od lat. Tylko w tym roku zlikwidowano już sześć nielegalnych składowisk śmieci. Nasila się także proceder tworzenia wysypisk w bliskości stanowisk kontenerowych, których usuwanie także generuje dodatkowe koszty. Aby ograniczyć to zjawisko apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby działające bezprawnie i ze szkodą dla całego miasta. Przypadki nielegalnego zrzutu śmieci w miejscach do tego niewyznaczonych można zgłaszać do Straży Miejskiej, pod numerem 986 lub na Policji - nr 997.

odpady1 Custom 2Przypominamy także ponownie, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami każdy mieszkaniec może BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW oddać dowolną ilość odpadów zmieszanych i selektywnych, a także duże ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zachęcamy jednocześnie wszystkich mieszkańców do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Martyniaków 8 w Jaworznie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00. Można tam BEZPŁATNIE oddać m.in.: zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, pozostałości po chemikaliach itp.

Bieżące informacje na temat funkcjonującego w mieście systemu gospodarki odpadami można znaleźć na stronie www.mznk.jaworzno.pl.

Materiał pochodzi ze strony www.jaworzno.pl

Czytaj dalej...

Co się stanie z naszymi odpadami? I czemu to ma słuzyć?

  • Dział: Miasto

Balin foto 030 Custom16 czerwca 2015 r. ENERIS Surowce S.A. wraz ze Związkiem Międzygminnym ?Gospodarka Komunalna? i Miastem Jaworzno otworzył nowoczesną instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie (woj. Małopolskie).

W uroczystej inauguracji wzięli między innymi udział:

? Poseł Tadeusz Arkit,
? Łukasz Turowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska
? Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna
? Przemysław Deda ? Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ?Gospodarka Komunalna?
? Marek Niechwiej, Burmistrz Chrzanowa
? Jacek Latko, Burmistrz Libiąża
? Adam Adamczyk, Burmistrz Trzebini
? Krzysztof Kasperek, wicestarosta Chrzanowa
i wielu innych przedstawicieli świata samorządu, nauki, biznesu i mediów.

 

Dzięki instalacji w Balinie odpady pochodzące od 180 tys. mieszkańców Zachodniej Małopolski i Miasta Jaworzna zostaną przetworzone i unieszkodliwione, a część zostanie odzyskana jako surowce. Z wyselekcjonowanej masy odpadów powstanie również paliwo alternatywne RDF wykorzystywane do procesów energetycznych m.in. przez cementownie.

 


 

Balin foto 004 CustomWięcej surowców w Małopolsce dzięki nowej instalacji ochrony środowiska w ZGOK Balin

400 m linii sortowniczej w zadaszonej hali o powierzchni 3,5 tys m2, 16 nowoczesnych bioreaktorów i zaawansowane technologicznie urządzenia separująco-sortujące to efekt inwestycji ENERIS, polskiego lidera ochrony środowiska. Warta 40 mln zł instalacja zagospodaruje odpady ponad 180 tys. mieszkańców Zachodniej Małopolski, obszaru Związku Międzygminnego ?Gospodarka Komunalna? oraz Jaworzna

 

 

Balin foto 026 CustomNowa inwestycja dla mieszkańców i środowiska

Warta blisko 40 mln zł instalacja powstała na działce Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) o powierzchni 4,5 ha. W jej skład wchodzą: hala
z nowoczesną linią sortowniczą, 16 szczelnych bioreaktorów, biofiltr o objętości ponad 1000 m
3, plac dojrzewania oraz infrastruktura pomocnicza: place manewrowe i odkładcze, część socjalna oraz urządzenia kontrolno-sterujące. Zgodnie z Decyzją Środowiskową Instalacja będzie na razie przetwarzać 58,5 tys. odpadów rocznie.

Balin foto 015 Custom?Projektując instalację wzięliśmy pod uwagę rosnące potrzeby mieszkańców oraz możliwość rozszerzenia obszaru, z którego będziemy przyjmować odpady. Zakład posiada dużą rezerwę mocy przerobowych, aby móc w przyszłości przetwarzać nawet 130 tys. odpadów w ciągu roku, jeżeli zaistnieje taka potrzeba? - mówi Magdalena Markiewicz, Prezes Zarządu ZGOK i Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A.

Fundusze na przeprowadzenie tej inwestycji pochodzą ze środków własnych ZGOK (25%) oraz z kredytu bankowego (75%). Udziałowcami ZGOK są: ENERIS Surowce (67%), Związek Międzygminny ?Gospodarka Komunalna? (18%) oraz Miasto Jaworzno (15%).

 

Balin foto 008 CustomRzeczywista ochrona środowiska

Po uzyskaniu statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co najprawdopodobniej stanie się w lipcu br., do instalacji zaczną trafiać zmieszane odpady komunalne z Zachodniej Małopolski, obszaru Związku Międzygminnego ?Gospodarka Komunalna? oraz Miasta Jaworzna ? w sumie od ponad 180 tys. osób. Dzięki tej inwestycji odpady zostaną przetworzone
i unieszkodliwione, a część zostanie odzyskana jako surowce. Z wyselekcjonowanej masy odpadów będzie również wytwarzane paliwo alternatywne RDF, które jest wykorzystywane do procesów energetycznych m.in. przez cementownie.

?Instalacja MBP w Balinie to ważny krok w zakresie ochrony środowiska w naszym regionie. Odpady będą zagospodarowywane, surowce odzyskiwane, w wyniku czego na składowisku będzie deponowana znacznie mniejsza ilości odpadów i to w formie neutralnego biologicznie stabilizatu. Pozwoli to przedłużyć funkcjonowanie składowiska w Balinie, a więc w miejscu od lat i tak przeznaczonym na ten cel? mówi Przemysław Deda, Członek Zarządu ZGOK i Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ?Gospodarka Komunalna?.

 

Balin foto 006 CustomSortowanie i kompostowanie

Odpady transportowane do instalacji MBP trafią na linię sortowniczą o długości ponad 400 m., która mieści się w zadaszonej hali o powierzchni blisko 3500 m2.
To dzięki niej zmieszany odpad komunalny zamienia się w dużej mierze w surowce i paliwo alternatywne RDF wykorzystywane w procesach termicznych m.in. w cementowniach. Warto zauważyć że przy kaloryczności powyżej 18 MJ suchej masy i zawartości związków chloru poniżej 0,8% jest równie wydajne co np. węgiel brunatny, a po spaleniu wytwarza dużo mniej zanieczyszczeń.

Balin foto 020 Custom?Do rozdzielenia odpadów wykorzystujemy zarówno proste prawa fizyki jak i zaawansowane technologicznie urządzenia separująco-sortujące, które dzięki odpowiednio zaprojektowanym maszynom wspierają procesy przetwarzania odpadów. Sito bębnowe, separatory elektromagnetyczne, powietrzne i optyczne pozwalają na precyzyjne i szybkie rozdzielanie frakcji, dzięki czemu cały proces jest efektywny? mówi Jarosław Wróbel, Członek Rady Nadzorczej ZGOK i Dyrektor ds. Inwestycji w ENERIS Surowce S.A.

Balin foto 001 CustomPo sortowaniu odpady aktywne biologicznie trafiają do 16 bioreaktorów, w których rozpoczyna się trwający 2-4 tygodnie proces kompostowania. Sterowane komputerowo urządzenia wtłaczają w odpowiednich ilościach tlen i wodę, aby proces przebiegał wydajnie.

?Warto podkreślić, że powietrze z bioreaktorów trafia do płuczki i specjalnego biofiltra o masie ponad 400 ton. To gwarantuje, że przechwytywane są wszystkie pyły oraz nieprzyjemne zapachy. Później stabilizat trafia na plac dojrzewania na kolejne 6-8 tygodni, gdzie całkowicie traci aktywność biologiczną oraz masę i może być bezpiecznie deponowany na składowisku. To nam pozwala minimalizować wpływ na środowisko?opowiada Jarosław Wróbel.

 

Balin foto 027 CustomAspekty organizacyjno-prawne

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów w Balinie spełnia wszelkie kryteria, które pozwalają jej działać jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla zmieszanych odpadów komunalnych i ujęta jest w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) dla województwa Małopolskiego. Zakład posiada Decyzję Środowiskową oraz Pozwolenie Zintegrowane. Na podstawie tych dokumentów sejmik wojewódzki wkrótce podejmie decyzję przyznającą instalacji ZGOK status RIPOK. Planując procesy środowiskowe realizowane przez instalację MBP oraz stosowane technologie od samego początku stawiano na spełnienie warunku wymagań BAT, czyli najlepszych dostępnych technik gwarantujących realizację norm zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej. Całość inwestycji zamknie się w kwocie około
40 mln zł. Wybudowanie instalacji kosztowało około 38 mln zł, a 2 mln zł - nowa kwatera na składowisku, niezbędna dla funkcjonowania MBP. 75% tej łącznej kwoty, czyli 30 mln zł uzyskano z kredytu bankowego, a 25% - 10 mln zł to środki własne, w tym finansowanie przez ENERIS.

Balin foto 021 CustomGrupa ENERIS to nowoczesny podmiot specjalizujący się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jej głównym celem jest osiągnięcie pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią
w gminach i przedsiębiorstwach. Zadanie to realizuje poprzez oferowanie sprawdzonych rozwiązań wynikających ze współpracy z renomowanymi firmami technologicznymi, ale także angażuje się
i posiada potencjał do budowy innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb partnerów.

Od 1 lutego 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. ENERIS Surowce S.A. ma ambicje łączyć tradycje oferowania najwyższej jakości usług dla środowiska z nowoczesnym technologicznie i ekonomicznie podejściem do odzyskiwania zasobów. Więcej na: www.grupa-eneris.pl

 

Zdjęcia: Eneris

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us