Menu
reklama

Na naukę nigdy nie jest za późno - darmowa nauka dla dorosłych jest możliwa!

  • Dział: Breaking news

 

pskuchranowPowiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie to adres pod który powinien trafić każdy, kto chce zdobyć nowy zawód. Nie ma znaczenia wiek, poziom wykształcenia, a nawet sytuacja finansowa. Jest tylko jeden warunek formalny ? ukończone 18 lat i jeden warunek nieformalny ? chęć zmiany swojego życia. Nauka jest bezpłatna, jedyny koszt jaki trzeba ponieść to wysiłek i poświęcony czas.

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej, w weekendy. Jedynie ci, którzy zdecydują się na zawód technik masażysta lub terapeuta zajęciowy, będą uczyć się w formie stacjonarnej, 3 razy w tygodniu.

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkole, w doskonale wyposażonych pracowniach, wg. modułowych programów nauczania.

Czytaj dalej...

Festiwal Nauki w Geosferze po raz pierwszy

  • Dział: Relacje 2

festiwal nauki geosfera 13Pierwszy, czyli z pewnością nie jest to jednorazowa inicjatywa, Festiwal Nauki w Geosferze trwał a piątek, 25 maja od godzin rannych. Na zapowiadane zajęcia zapisanych zostało około 350 uczniów jaworznickich szkół, a dodatkowo uczestniczyli niezapisani, nazwijmy ich wolnymi słuchaczami.

Stoiska poustawiane w centralnym punkcie ośrodka miały za zadanie zainteresować dzieci i młodzież ciekawostkami na temat służby nauki w przyrodzie, ochronie środowiska, w ochronie zdrowia, ale także w tak fascynującej dyscyplinie, jaką jest kryminalistyka.

Czytaj dalej...

E-learning ? studia dla zapracowanych

  • Dział: Breaking news 2

e learning studia dla zapracowanychChoć w ciągu ostatniej dekady to doświadczenie jest głównym atutem każdego pracownika, to nie można zapominać o odpowiednim wykształceniu.

Ciągłe zmiany na rynku pracy oraz duża konkurencja wśród specjalistów powodują, że stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie powinno nikogo dziwić.

Chcesz uzupełnić braki w wykształceniu, ale nie masz czasu na studia zaoczne, a tym bardziej dzienne?

Wybierz e-learning ? najlepsze studia dla zapracowanych.

Czytaj dalej...

Ważne dla gimnazjalistów - Z nami po karierę- CKZiU Twoją szansą

  • Dział: Breaking news 2


ckziulogoCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego po raz kolejny organizuje dzień otwarty w swoich progach, skierowany do młodzieży, która zechce uczyć się w tej placówce.

Dzień otwarty na na celu pokazania gimnazjalistom, na jakie kierunki kształcenia mogą liczyć i jakie inne atrakcyjne zajęcia oferuje Centrum.

Zapraszamy młodziez i rodziców do zapoznania się z harmonogramem tego dnia.
HARMONOGRAM DNIA OTWARTEGO DLA GIMNAZJALISTÓW W CKZIU W JAWORZNIE 30.03.2017r.
?Z nami po karierę- CKZiU Twoją szansą!?

 

Czytaj dalej...

Uczymy się przez całe życie? ? oferta CKZiU w Jaworznie

  • Dział: Edukacja

Fotolia 74967127 XSNowoczesne kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Od września 2012 r. w kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), podczas których zainteresowane osoby mogą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatną formą kształcenia adresowaną do osób kończących 17 lat i starszych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W Jaworznie w powstałym CKZiU forma ta rozwija się dynamicznie i na bieżąco dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy.

Każdy słuchacz może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz Certyfikat określający zdobyte umiejętności. Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na stanowiskach egzaminacyjnych w CKZiU, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Czytaj dalej...

Nauczyciele z prawdziwego zdarzenia nie podpalali Polski - dzięki nim jeszcze myślimy

  • Dział: Felietony

preczJakoś nie mogę zrozumieć postawy protestujących nauczycieli - dziś pod Sejmem. Po pierwsze system 8 klas podstawówki nie dlatego był dobry, że był za komuny, tylko dlatego, że był efektywny, przyjazny uczniowi szanował dziecko, i uczył !! Uczył!

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1979 roku wydaje mi się, że miałem ja i moi koledzy większą wiedzę niż dzisiejsi maturzyści. Należę do tych roczników, które jeszcze uczyły się w soboty. W sobotę wieczorem był czas na oglądnięcie jakiegoś jednego filmu, w niedzielę teleranka, starego kina i pójście do kościoła. Reszta czasu to była nauka - odrabianie zadań domowych, czytanie lektur, powtórki materiału i ? pomaganie rodzicom w domu.

Byliśmy kimś, mieliśmy wiedzę i świadomość tej wiedzy. Żadne knajpy, żadne marnowanie czasu. Nawet czas na podwórku wykorzystywało się na kulturę fizyczną, bo graliśmy w nogę na asfalcie albo na ubitym ziemnym boisku na OTK, a dziewczyny w siatkę. Ważny był ruch, a nie chwalenie się ile kto przebiegł na emdomondo ? bo bez tego dziś wysiłek fizyczny nie ma sensu!

Czytaj dalej...

Nowe możliwości rozwoju w Jaworznie

  • Dział: Breaking news

 

wsb1216aBezpieczna przyszłość, chociażby na rynku pracy, to jeden z atutów, którym Uczelnia przyciąga kandydatów.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to Uczelnia specjalistyczna, posiada wyraźnie określony profil kształcenia, zapisany wprost w nazwie, związany z pojęciem szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Nauka to nie tylko wykłady, notatki i obszerne lektury, ale też działanie i umiejętność dialogu w zglobalizowanym, demokratycznym świecie.

Od 15 października 2016 r. studenci rozpoczęli zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Publiczne w Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie. Można tu studiować na kierunku bezpieczeństwo publiczne na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym.

Czytaj dalej...

Święto Edukacji Narodowej w Jaworznie - w nowym MDK

  • Dział: Breaking news

 

dzienken1016134Dwie uroczystości w jednym miejscu, w jednym czasie odbyły się w poniedziałek, w Młodzieżowym Dom Kultury.
Połączenie otwarcia nowej sali Teatralnej ze Świętem Edukacji Narodowej było dobrym pomysłem, bowiem sprawy ważne dla nauczycieli oraz dla środowiska uczniowskiego są nieodłącznie związane z pozaszkolnym wychowaniem dzieci i młodzieży.
Dom Kultury - Młodzieżowy Dom Kultury łączy pasje zarówno wychowawców jak i uczniów, którzy nie tylko w nauce upatrują swój osobisty rozwój, ale we wszelkich zajęciach mogących pomóc w późniejszym życiu zdobyć bądź to zawód, bądź posiadać atrakcyjne umiejętności pomagające spędzać wolny czas, albo realizować się w sztuce, kulturze.

Czytaj dalej...

Piątka ozłocona- Technikum nr 5 w Jaworznie Złotą Szkołą Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016

  • Dział: Edukacja

 

Zdjecie Zlota Tarcza CustomOgólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany jest przez miesięcznik edukacyjny dla młodzieży ?Perspektywy? wydawany od 1998 roku w Warszawie.
W 18 edycji  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 czasopisma ?Perspektywy? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie jest jedyną szkołą zawodową w mieście wśród uhonorowanych. Technikum nr 5 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie
w ubiegłym roku zdobyło miano Srebrnej Szkoły, a w tym roku tytuł Złotej Szkoły zajmując 87 miejsce spośród  najlepszych techników w Polsce.  
Najpierw została podana informacja, że T5 jest Brązową Szkołą, ale Kapituła Rankingu przesłała sprostowanie, w którym wyjaśniła zmianę. Tytuł Złotej Szkoły został nadany po uwzględnieniu wyników z wszystkich kwalifikacji zawodowych.
Decyzją Kapituły Rankingu kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2016 były następujące: sukcesy w olimpiadach 20%, matura ? przedmioty obowiązkowe 25%, matura ? przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.
W tegorocznych zestawieniach ?Perspektyw? znalazło się również II LO w Jaworznie, które w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2016 uplasowało się na 268 miejscu w Polsce, uzyskując tym samym miano Srebrnej Szkoły.
zlota technikum 2016Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbyło się w obecności pana Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który serdecznie pogratulował wszystkim szkołom. Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała  Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektor Łaszczyk przypomniał, że Kapituła brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych                      i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.
Technikum nr 5 w Jaworznie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr  5 kształci                              w zawodach technik informatyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Od września 2016 roku już jako jedna ze szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształcić będzie również w zawodzie technik organizacji reklamy i na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej                        w zawodach elektromechanik oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
Nowe kierunki kształcenia wychodzą na wprost oczekiwaniom rynku pracy, dając młodym ludziom, absolwentom szkoły, szansę na zatrudnienie.
Technik organizacji reklamy to zawód wymagający łączenia w sobie między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej oraz informatycznej. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną, stwarzającą ciągle nowe wyzwania. Reklama jest bowiem zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, a rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych z organizacją reklamy. Zatem podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji                   i firm oraz w projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
polska 1024x529 CustomElektromechanik to zawód ciekawy, dający możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodach pokrewnych takich jak  na przykład elektryk. Elektromechanik jest pracownikiem niezbędnym chyba w każdym zakładzie produkcyjnym, zajmuje się bowiem  montażem instalacji elektrycznych zgodnie
z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD. Uczniowie szkoły o tym kierunku będą mieć możliwość rozszerzenia kwalifikacji o moduły pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC i uprawnienia SEP, co podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy. Natomiast ci, którzy wybiorą kierunek monter sieci
 i urządzeń telekomunikacyjnych będą mieć możliwość dodatkowego przeszkolenia praktycznego
w zakresie systemów alarmowych i monitorujących oraz zdobycia uprawnień. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jest również bardzo ciekawym zawodem- monter instaluje, konserwuje, remontuje i naprawia telekomunikacyjne linie kablowe ziemne, np. światłowodowe, kanałowe                       i napowietrzne, buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe, elementy zakończeń kabli, przełącznice, wykonuje instalacje telekomunikacyjne
i teleinformatyczne wewnętrzne, wykonuje instalacje antenowe systemów radiowych i telewizyjnych takich jak: aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe itp. W dobie powszechnej informatyzacji, rozwoju mediów cyfrowych  specjaliści od telekomunikacji będą zawsze potrzebni.
Rozwój oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie jest wynikiem analizy potrzeb edukacyjnych młodzieży i potrzeb rynku pracy. Podjęcie nauki  w ZSP nr 5 daje gwarancję sukcesu, bo Złote, Srebrne i Brązowe... najlepsze polskie szkoły zawodowe to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość.
TM

Czytaj dalej...

TOP-5 problemów podczas nauki języka angielskiego

  • Dział: Breaking news

angwhite1215Jak nauka języka angielskiego za pośrednictwem Skype może pomóc ich efektywnie rozwiązać?

Bariera językowa.

O barierze językowej coraz częściej zaczęło się pisać i mówić, coraz częściej specjaliści wiążą go z psychologicznymi cechami danej jednostki. Boimy się popełniać błędy, aby się nie ośmieszyć, a więc nie ośmielamy się samodzielnie mówić w obcym języku. W tym sensie, Skype jest ogromną zaletą (zwłaszcza dla introwertyków), ponieważ umożliwia zdalną praktykę konwersacji, nawet w pustym pokoju za zamkniętymi drzwiami.

Bariera słuchowa.

O tej barierze mówi się znacznie rzadziej, choć często ona pozostaje nawet po pokonaniu bariery językowej. Rozumieć język angielski ze słuchu jest zdecydowanie łatwiej audialam, a cała reszta, z pewnością powinna skupić się na słuchaniu.

Na platformach edukacyjnych można dobrać nauczyciela, prowadzącego zajęcia za pośrednictwem Skype z najbardziej odpowiednim akcentem. Na przykład, najpierw Polaka ? język angielski w ustach naszego rodaka, z pewnością będzie nam łatwiej rozumieć, a następnie można wybrać mieszkańca Indii, Japonii, czy też Chin, aby zobaczyć różnicę w akcencie. Po opanowaniu języka na odpowiednim poziomie, warto przejść na komunikację z nosicielem języka ? najlepiej z nauczycielem z Wielkiej Brytanii czy USA.

Bariera finansowa.

Oczywiście, każde kształcenie wymaga inwestycji, ale wraz z rozwojem technologii, nauka języka stała się bardzo przystępną rozrywką. Pracownicy Antyweb.pl niedawno ustanowili rekord ? znaleźli sposób na naukę języka angielskiego przez Skype tylko za 20$ miesięcznie. Okazuje się, że w dalszym ciągu, w krajach Trzeciego Świata nauczyciele zarabiają podobnie do inżynierów lat 90-tych, a więc są bardzo szczęśliwi, nawet jeśli będą uczyć bardzo oszczędnego ucznia.

Bariera dnia jutrzejszego.

Jak wiadomo, jutro nigdy nie nadchodzi, więc lepiej wcielać nasze plany w życie już od dnia dzisiejszego. Warto znaleźć odpowiedniego nauczyciela, który będzie nas uczył w realnym życiu ? to nie jest problem, niemniej za pośrednictwem Skype wszystko sprowadza się do ryzyka utraty pieniędzy w wysokości kosztu godziny lekcji. W Internecie istnieje jednak kilka miejsc, w których obiecują zwrot części środków w przypadku niskiej jakości usług kształcenia. Co ciekawe portal Preply.com gwarantuje całkowity zwrot 100% ceny lekcji.

Bariera wkuwania.

Wszyscy uwielbiają cieszyć się owocami osiągnięć naukowych, niemniej jednak rewers wiedzy naukowej jest zawsze nieco nieprzyjemny i obejmuje znaczną część wkuwania. Niestety, języki obce nie są wyjątkiem od tej smutnej reguły.

Ale przecież wkuwanie łatwo przekształcić w rozrywkę. W jaki sposób? W korepetytorze wystarczy znaleźć nie tylko dobrego nauczyciela, a na przykład jeszcze dobrego przyjaciela. Na platformach, istnieje wielu nauczycieli (często native speakerów), którzy nie są profesjonalistami. W pewnym sensie, z taką osobą często szybciej można znaleźć wspólny temat rozmowy, a nauka języka idzie samodzielnie. Czasami kontakt w środowisku zawodowym może otworzyć nieoczekiwane perspektywy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us