Menu
reklama

Zintegrowany System Kwalifikacji – rozwiązanie dla rynku pracy w województwie śląskim

  • Dział: Breaking news
zik1a

zintegrowany system kwalifikacji 2 of 7Ustandaryzowanie wymagań kwalifikacyjnych pracowników w konkretnych dziedzinach gospodarki, przemysłu, edukacji, czy usług, to spore wyzwanie zarówno dla jednostek szkolących, jak i pracodawców, ale i dla samych pracowników szukających pracy, bądź szukających możliwości podniesienia swoich umiejętności, potwierdzonych odpowiednim dokumentem, będącym akceptowanym nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą, w ramach naszego kontynentu oraz w perspektywie - poza nim.
Posiadając certyfikat wydany na podstawie konkretnej skali wymagań na danym stanowisku pracy można bez dodatkowych szkoleń, bez poświęcania czasu na przekwalifikowania, zgłosić swoją gotowość do podjęcia obowiązków w pewnej dziedzinie rynku pracy, na obszarze, gdzie system działa.
To ważne również dla krajowego i międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Chodzi o pewność, że pracodawca zgłaszający zapotrzebowanie, otrzyma ofertę pośrednika taką, że po zaznajomieniu fachowca z podstawowymi realiami miejsca pracy, może polecić mu wykonywanie zadań z pewnością, iż będzie on wykonywał je prawidłowo.
Zintegrowany System Kwalifikacji ma służyć również sytuacjom, kiedy pracownik nie ukończył szkół, czy nie odbył szkoleń czyniących zeń fachowca, a jednak w inny sposób zdobył wiedzę na temat zawodu, czy to przez pracę w sektorze, czy przez osobiste zainteresowania.
Ciężar pozyskiwania pracowników wtedy może przejść z systemu szkoleń na system egzaminów. Jeżeli pracownik ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, i zostanie przeegzaminowany według danych standardów, może otrzymać świadectwo i ubiegać się pracę.
Tym zagadnieniom poświęcony był briefing prasowy zorganizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych, który jest odpowiedzialny za wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wzięli w nim udział: Aleksandra Wojciechowska i Artur Wieczorek - Doradcy regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,  Jacek Szczotka - Wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach, gabriel Cyrulik - Prezes Zarządu jastrzębskiej Spółki Węglowej Szkolenie i Górnictwo oraz Aldona Urbanek Kierownik Działu Szkoleń i Adaptacji JSW Szkolenie i Górnictwo.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową IBE na omawiany temat.

Czas wyzwań na rynku pracy trwa – przedsiębiorstwa zgłaszają wyraźną potrzebę powiększenia grona wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynku

i w gospodarce może być wdrażany obecnie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). System ten wspiera weryfikację umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych kandydatów do pracy, a twórcy ZSK zapowiadają realne korzyści z tego tytułu dla biznesu regionalnego – w tym także dla  województw śląskiego.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji


Zintegrowany System Kwalifikacji jest swego rodzaju mechanizmem umożliwiającym potwierdzanie umiejętności nabywanych przez całe życie, dzięki czemu można nie tylko odnieść sukces zawodowy, ale również w dość szybki i łatwy sposób uzyskać awans, przekwalifikować się, pozyskać pracownika o wymaganych kwalifikacjach.

ZSK nie tylko stwarza nowe możliwości rozwoju, ale także jest idealną odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Podobne systemy przyjęto już w ponad 150 krajach na całym świecie, dlatego ZSK jest także dobrą alternatywą dla Polaków w kontekście zmiany kompetencji i kierunku zawodowego. Przystąpienie do walidacji (sprawdzenia tego, co faktycznie umiemy i jaką wiedzę posiadamy) i uzyskanie certyfikatu to dobre rozwiązanie, a korzyści płynące z otrzymania certyfikatu lub dyplomu pozwolą rozwinąć skrzydła pracownikowi, nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

- Istotą systemu jest przeniesienie środka ciężkości ze szkoleń na sprawdzanie umiejętności (walidację). Zgodnie z zasadą uczenia się przez całe życie (Life Long Learning) nie jest ważne jakimi sposobami się czegoś nauczyliśmy, ale czy to naprawdę umiemy. Nie interesuje nas ile godzin ktoś spędził na sali szkoleniowej, tylko czy ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. To korzyść dla osób, które chcą uzyskać certyfikat, ale nie mają potrzeby pójścia na kurs czy szkolenie. Mają kompetencje, ale potrzebują dokumentu, który je potwierdzi. mówi Artur Wieczorek, Doradca Regionalny ds. ZSK

ZSK - Wyznacz swoją drogę rozwoju


Co ważne, przekrój kwalifikacji, który pojawia się w systemie, jest bardzo rozległy. W ZSK mogą się znaleźć także kwalifikacje, które dotyczą obszarów istotnych dla każdego z regionów – Województwo śląskie jest jednym z najsilniejszych gospodarczo i demograficznie regionów w Polsce, a także jednym z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie, o najgęstszej w kraju sieci dróg i autostrad. Jest regionem łączącym tradycję z nowoczesnością – z jednej strony górnictwo, odgrywające niezwykle ważną rolę w gospodarce, a z drugiej bardzo prężnie rozwijający się przemysł motoryzacyjny, ICT, budowa maszyn i urządzeń, przemysł spożywczy czy turystyka. W Katowicach swoją siedzibę ma Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – największa strefa w Polsce oraz najlepsza strefa ekonomiczna w Europie 2015-2017 roku według rankingu FDI Business Financial. W KSSE działa ponad 350 przedsiębiorstw, które zainwestowały 34 mld zł i stworzyły 76 tys. miejsc pracy. Śląsk to także największy w Polsce eksporter takich towarów jak maszyny przemysłowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny czy węgiel i koks. To także 3,48 mld euro przyznane na Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, przeznaczone m.in. na prace badawcze, innowacje, TIK czy dofinansowanie szkoleń. Niska stopa bezrobocia, dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo wyższe, wykwalifikowana kadra, przed którą stoją cięgle to nowe wyzwania związane ze zmianami gospodarczymi województwa, a co za tym idzie – zmianami na rynku pracy. We wszystkie te działania wpisuje się Zintegrowany System Kwalifikacji. W naszej regionalnej przestrzeni jest on idealnym narzędziem do oddziaływania na rozwój biznesu, pracodawców oraz potencjalnych pracowników i, co kluczowe, jest systemem dającym możliwość realizacji indywidualnych planów zawodowych i biznesowych. mówi Aleksandra Wojciechowska, Doradca Regionalny ds. ZSK.

Prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji prowadzone są równolegle: na płaszczyźnie centralnej – przy wsparciu ministerstw oraz na poziomie lokalnym. Jak zaznacza Aleksandra Wojciechowska – na poziomie lokalnym, w każdym z województw, aktywnie działają doradcy regionalni, promotorzy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W regionie śląskim skupiamy się na współpracy z instytucjami rynku pracy, instytucjami oświatowymi, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego. Wspólnie z naszymi partnerami podejmujemy działania upowszechniające informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Organizujemy i prowadzimy seminaria regionalne, adresowane dla różnych grup uczestników. Jesteśmy na ważnych dla regionu wydarzeniach, konferencjach, targach, spotkaniach, gdzie mówimy o Systemie, o jego potencjale, wskazujemy korzyści płynące z ZSK. Wspieramy podmioty, które chcą opisywać kwalifikacje czy pełnić funkcję instytucji certyfikującej. Naszym celem, jaki postawiliśmy, jest dotarcie i zainteresowanie Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji szerokiego kręgu interesariuszy.

ZSK w pigułce dla pracodawcy

Jak to działa?

Zintegrowany System Kwalifikacji gromadzi, opisuje i porządkuje informacje na temat kwalifikacji, które możemy uzyskać w dowolny sposób. Każda kwalifikacja (np. tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej) jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji jest przypisany także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach. Kwalifikacje uzyskiwane w Polsce mają szansę stać się rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić kompetencje swojej kadry przed zagranicznym kontrahentem.

Aby dostosować się do rynku pracy, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej, musimy nieustannie uczyć się i podnosić swoje kompetencje. ZSK pozwala potwierdzić, co już wiemy, jakie mamy umiejętności – także te, które zdobyliśmy poza szkołą, np. w ramach kursów, szkoleń czy też nabyte w toku pracy zawodowej, realizacji własnych zainteresowań. Z punktu widzenia pracodawcy certyfikaty ze znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji pozwalają uniknąć błędów w rekrutacji oraz skrócić czas jej trwania. Zatem system niesie korzyści dla każdej ze stron. – mówi Aleksandra Wojciechowska, Doradca Regionalny ds. ZSK.

Bezbłędna rekrutacja i kompetentny zespół

Umiejętność zbudowania zespołu profesjonalnych i kompetentnych pracowników to dziś ważny atut przedsiębiorstwa, który nierzadko wpływa na konkurencyjność firmy i jej sukcesy. W zdobywaniu dodatkowych umiejętności i potwierdzaniu ich odpowiednimi dokumentami może pomóc ZSK. Dzięki precyzyjnemu opisowi kwalifikacji w systemie dla pracodawcy staje się jasne, jakie umiejętności posiada pracownik mogący pochwalić się daną kwalifikacją, czego można od niego oczekiwać i co wniesie do firmy. Pozwala to na ograniczenie błędów podczas rekrutacji, a także jej przyspieszenie. Efekt: pracodawca szybko i precyzyjnie kompletuje dobrze dobrany, kompetentny zespół o wiarygodnych kwalifikacjach. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczną realizację zadań w firmie, a co za tym idzie − konkurencyjność na rynku.

ZSK w pigułce dla pracownika


Maksymalizacja możliwości i aktywizacja zawodowa?

Korzyści, jakie niesie za sobą Zintegrowany System Kwalifikacji dla potencjalnego pracownika mogą być rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zawodowej, społecznej oraz psychologicznej. Po pierwsze, po potwierdzeniu w sposób formalny swoich umiejętności, stajemy się bardziej pożądanym pracownikiem. Certyfikat możemy traktować jako atut podczas rekrutacji, ponieważ pracodawca może być pewien naszych kompetencji.

Zintegrowany System Kwalifikacji pozwoli potencjalnym pracownikom z regionu stać się bardziej elastycznymi w kontekście potrzeb rynkowych, a co za tym idzie - konkurencyjnymi na rynku pracy. W dobie dynamicznej sytuacji rynkowej, ważne jest, aby kandydat na dane stanowisko był nie tylko profesjonalny w swoim zawodzie, ale także był otwarty na dostosowanie się do wymagań dzisiejszego rynku. ZSK pozwala na potwierdzenie  kompetencji zdobytych poza edukacją szkolną. Certyfikat z numerem PRK uwiarygadnia umiejętności nabyte w procesie samodzielnego uczenia sięmówi Artur Wieczorek, Doradca Regionalny ds. ZSK.

Wspieraj system i rynek!

Za prace dotyczące rozwoju ZSK odpowiedzialny jest Instytut Badań Edukacyjnych. Na co dzień współpracuje on z partnerami społecznymi, a także grupami środowiskowym, tak, aby rozmowy i konsultacje miały istotny wpływ na kształt i renomę certyfikacji ZSK.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:

https://www.kwalifikacje.edu.pl/

belka ZSK kolor

Czytaj dalej...

W oczekiwaniu na nowy Kodeks Pracy

  • Dział: Radzimy


kodekspracyWciąż obowiązujący Kodeks Pracy opiera się na ustawie z 1974 roku, a więc z okresu, kiedy w Polsce nie tylko panował inny ustrój, ale też nie istniało chociażby pojęcie elastycznych form zatrudnienia. Zmieniły się czasy, zmieniła się technologia, ale rok 2019 nie przyniósł nam rewolucji w przepisach.

Nowy Kodeks Pracy jest wyczekiwany od wielu lat. Obecna ustawa była dotychczas nowelizowana setki razy. Corocznie wchodzi w życie od kilkunastu do kilkudziesięciu nowych przepisów.

- Brakuje kompleksowych i dobrze przemyślanych zmian. Dzisiejszy Kodeks Pracy nie jest w swych rozwiązaniach „elastyczny”. Nadmierny formalizm oraz złe rozwiązania nie dają poczucia bezpieczeństwa po stronie pracownika, ale również po stronie pracodawcy. Ustawodawca powinien skupić się na jakości zmian, a nie na ich ilości – uważa Krzysztof Stucke, trener w firmie szkoleniowej Effect Group.

Nowe przepisy w 2019 roku

Na przełomie 2018 i 2019 r. w polskim prawie wprowadzono szereg zmian, które nie są zapewne rewolucyjne, ale jednak mają istotny wpływ na szeroko rozumiane stosunki związane z zatrudnieniem.

Jedną z ważniejszych zmian jest zupełnie nowa Ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Zgodnie z nią przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego na wypadek swojej śmierci. Jednym ze skutków będzie wówczas kontynuacja umów o pracę zawartych z pracownikami na czas nieokreślony także po śmierci przedsiębiorcy. Umowy na czas określony będą natomiast kontynuowane do czasu ustalonego w umowie. Jeśli przedsiębiorca nie ustanowi zarządcy sukcesyjnego, umowy o pracę także mogą być kontynuowane, o ile jego następca prawny postanowi kontynuować działalność. W innym przypadku umowy wygasną w ciągu 30 dni od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Innym nowym aktem prawnym jest Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która zobowiązuje pracodawców do proponowania pracownikom planów oszczędnościowych. W przeciwieństwie do składek emerytalnych, środki zgromadzone w ramach PPK będą inwestowane, a pracownik po przekroczeniu 60. roku życia będzie miał dostęp do całości zgromadzonych środków. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy. W pierwszym etapie, do 1 lipca 2019 roku, do PPK muszą przystąpić pracodawcy zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Wraz z wejściem w życie RODO, w maju 2018 roku weszła w życie nowa Ustawa o ochronie danych osobowych, która ma wpływ także na stosunki pracownicze. Zgodnie z nowymi przepisami monitoring wizyjny można założyć wyłącznie wtedy, gdy jest on niezbędny do zapewnienia: bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jednak niektóre miejsca (np. szatnie, palarnie i stołówki) w ogóle nie mogą być monitorowane. Zasady funkcjonowania monitoringu w przedsiębiorstwie powinny być ogłoszone w akcie zakładowego prawa pracy, a pracownicy muszą być poinformowani o tym, że są poddawani monitoringowi.

Nowe przepisy mają również wpływ na zasady monitorowania poczty elektronicznej pracowników. Śledzenie maili jest dopuszczalne, o ile działanie to jest uzasadnione, a pracownicy są o nim odpowiednio poinformowani. Pracodawca, który wprowadza monitoring poczty elektronicznej, również w tym obszarze staje się administratorem danych osobowych, a więc powinien pamiętać o związanych z tym obowiązkach.

Warto także wspomnieć, że od 2019 roku skrócony został okres, przez jaki pracodawcy muszą przechowywać dokumentację kadrowo-płacową – z 50 do 10 lat, licząc od dnia zakończenia umowy o pracy z danym pracownikiem.

W grudniu 2019 roku obowiązkowa stała się elektroniczna forma zwolnień lekarskich. Oznacza to, że obecnie lekarze muszą przesyłać do ZUS informacje o zwolnieniu pacjenta za pomocą druku e-ZLA.
Co z nowym Kodeksem Pracy?

Do dnia dzisiejszego nie powstała żadna oficjalna lista zmian, które miałyby stanowić nowy Kodeks Pracy. W internecie co pewien czas pojawiają się nowe pomysły i przecieki, ale trudno ustalić, co tak naprawdę wypracowała Komisja Kodyfikacyjna, a co jest efektem zwykłych plotek, życzeniowych opisów, czy też stanowi „fake news”. Z całą pewnością możemy więc mówić jedynie o tym, co zdaniem ekspertów powinno zostać uregulowane w nowej ustawie, ale bez gwarancji, czy i kiedy takie zmiany zostaną wprowadzone.

- To, co na pewno powinno zostać uregulowane na nowo, to obszar czasu pracy, ze specjalnym podejściem do takich zagadnień jak: podróże służbowe, dyżur pracowniczy, czy też nadgodziny z uwzględnieniem możliwości stosowania tzw. „banków czasu pracy” – mówi Krzysztof Stucke.

O „bankach czasu pracy” mówiono już w 2009 roku. Chodzi o rozwiązanie, zgodnie z którym rozpoczęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej, w której zakończono pracę, nie będzie oznaczało pracy w godzinach nadliczbowych, pod warunkiem że zachowany zostanie 11-godzinny okres wypoczynku. Okresy bardziej intensywnej pracy mają być rekompensowane dodatkowymi dniami wolnymi rozliczanymi w systemie 12-miesięcznym. Dzięki temu pracownik mógłby w niektórych okresach roku pracować bardziej intensywnie, ale za to w innych miałby możliwość odebrania sobie dni wolnych.

- Zmiany muszą na pewno dotknąć zagadnień urlopu wypoczynkowego ze szczególnym uwzględnieniem urlopu na żądanie. Przepisy powinny „wymusić” i na pracodawcy, i na pracowniku obowiązkowe wykorzystywanie urlopu w trakcie roku kalendarzowego. To konieczność, ponieważ stosowanie aktualnych przepisów pozwala pracownikom na gromadzenie bardzo dużej liczby dni urlopu. Nowe przepisy powinny jednak pozwalać na transfer niewykorzystanego urlopu w razie zmiany pracodawcy – podkreśla trener Effect Group.

Jedną z propozycji dotyczących nowego Kodeksu Pracy jest uczynienie urlopu na żądanie, urlopem bezpłatnym. Wyjątkiem od tej zasady byłaby sytuacja, gdy pracodawca i pracownik wspólnie zgadzają się na odliczenie takiego urlopu od przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Kontrowersyjna jest natomiast propozycja zgłaszania urlopu na żądanie z 24-godzinnym wyprzedzeniem, co stanowi zaprzeczenie idei takiego urlopu.

W nowym Kodeksie Pracy mogą też pojawić się nowe typy umów o pracę. Jeśli faktycznie zostaną uwzględnione, pozwolą na lepsze organizowanie np. pracy zdalnej, pracy w terenie, prac sezonowych, czy też zajęć uzależnionych od warunków atmosferycznych. Takie rozwiązania będą uzasadnione, o ile zapewnią pracodawcom i pracownikom odpowiednią elastyczność. Czy to jednak znaczy, że cywilno-prawne formy zatrudnienia ustąpią miejsca nowym typom umowy o pracę? Raczej nie.

- Cywilnoprawne formy zatrudnienia takie jak umowa zlecenie, czy umowa o dzieło muszą zachować swoją odrębność i autonomię. Nie ma potrzeby negowanie tego typu umów jako podstawy prawnej wykonywania pracy. W wielu zawodach jest to jedyna forma, która pozwala na elastyczność w podejściu do czasu, miejsca i sposobu wykonywania swoich obowiązków – przekonuje Krzysztof Stucke.

Trudno dzisiaj wyrokować czy nowy Kodeks będzie lepszy od aktualnego z bardzo prostej przyczyny – wciąż nie powstała żadna oficjalna propozycja, która mogłaby zostać poddana publicznym dyskusjom. A aktualny rok, ze względu na terminarz wyborczy, raczej nie przyniesie tej wyczekiwanej zmiany.

kodekspracy1a

Czytaj dalej...

5 zachowań, których należy bezwzględnie unikać w pracy!

  • Dział: PROMOCJA

praca plotkiSzukasz pracy w Jaworznie? Zależy Ci na przyjaznej atmosferze, bo w poprzedniej firmie nie miałeś pozytywnych relacji z szefem lub zespołem? Wiesz, że to jak będziesz się czuł w nowym miejscu, w znacznym stopniu zależy od Ciebie? Zobacz, czego powinieneś unikać!

Plotkowanie w pracy

Niezależnie od tego, czy w firmie jesteś już długo, czy szukasz nowej pracy w Jaworznie, unikaj plotkowania o innych współpracownikach. Pamiętaj, że panuje zasada, że jeśli ktoś obgaduje innego współpracownika w Twoim towarzystwie, to jest duże ryzyko, że i Ty z czasem staniesz się obiektem jego plotek. Zaczynając nową pracę, Twój kredyt zaufania jest niewielki, więc nie warto go tracić! Poza tym nie wiesz, czy osoba, z którą dzielisz się kontrowersyjną informacją, podziela Twój punkt widzenia. Co, jeśli zna się z ofiarą Twojego obgadywania na polu prywatnym, mimo że nawet tego nie podejrzewasz?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us