Menu

Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości w CKZIU

  • Autor  Terersa Mulka - Łuszcz

 

maratomprzesiebjaw16 5Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości, który w tym roku trwał przez dwa tygodnie od 21 listopada do 2 grudnia, dobiegł końca.

Poznajemy zawody- wizyty studyjne i zajęcia zawodoznawcze

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w pełni zaangażowało się w przygotowanie atrakcyjnych propozycji przybliżających rynek pracy i szkolnictwo zawodowe gimnazjalistom. W ramach działań Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego podczas tegorocznego Maratonu zaproponowało młodszym kolegom i koleżankom stojącym przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia wycieczki studyjne do dwóch drukarni- Veny i Duet II, do firmy Informatics oraz na kopalnię do ZG Sobieski ?Szyb Piłsudski? .

 

maratomprzesiebjaw16 1Natomiast na terenie Centrum w dwie kolejne środy- 23 i 30 listopada- odbywały się zajęcia zawodoznawcze dla gimnazjalistów. Nasi goście z jaworznickich gimnazjów: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 9 oraz z Zespołu Szkół nr 1 wraz z ich doradcami zawodowymi uczestniczyli w różnych zajęciach, np. z tworzenia stron internetowych w programie FLESZ, w programowaniu gier komputerowych, w laboratorium grafiki komputerowej, w zajęciach z informatyki, mechatroniki, elektryki i logistyki oraz nowego kierunku-reklamy. Krótka sonda przeprowadzona wśród uczestników pokazała, że są oni zadowoleni z udziału w zajęciach praktycznych, zawodoznawczych, które łatwiej i w bardziej atrakcyjny sposób niż wykład przybliżają arkana zawodów, że taka forma jest dla nich ciekawa i fajna.

Jakiego chcemy pracownika? Prelekcja ?Lokalny rynek pracy a oczekiwania przedsiębiorców, pracodawców?

maratomprzesiebjaw16 9Zwieńczeniem wizyt gimnazjalistów było spotkanie z właścicielami i przedstawicielami firm, pracodawców z branż, w których kształcimy. Na auli podczas prelekcji ?Lokalny rynek pracy a oczekiwania przedsiębiorców, pracodawców? gościliśmy p. Aleksandrę Maleszę reprezentującą firmę logistyczną Dachser sp. z o.o., p. Marcina Zemłę- właściciela firmy Informatics, zajmującej się przede wszystkim ochroną danych osobowych i cyberbezpieczeństwem oraz p. Pawła Piotra Wójcika- przedstawiciela branży reklamowej, reprezentującego firmę STER oraz będącego pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Każdy z prelegentów podzielił się wspomnieniami z nieraz trudnego dojrzewania do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych, swoimi pierwszymi doświadczeniami zawodowymi, refleksjami nad rolą dobrego przygotowania do pracy, które można zdobyć, wybierając szkołę zawodową. Oczekiwania pracodawców od młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy lub przygotowują się do tego są bardzo zbliżone, niezależnie od branży, w jakiej chcą podjąć zatrudnienie. Nowy, młody pracownik przede wszystkim powinien być otwarty, kreatywny, komunikatywny. Powinien chcieć korzystać z doświadczenia starszych kolegów i koleżanek, by szybko wdrożyć się do pracy, nie bać się pytać, powinien prezentować sobą pewną wiedzę merytoryczną, umiejętności praktyczne oraz , co również istotne, pewien poziom kultury. Nowe technologie, reklama i logistyka są dziedzinami gospodarki, które bardzo prężnie się rozwijają i w których przybywa znacząco miejsc pracy. Stąd też uwagi, spostrzeżenia i konkluzje, które usłyszeli gimnazjaliści i obecni podczas prelekcji uczniowie CKZiU, są dla nich cennym źródłem wiedzy na temat rynku pracy i odpowiedniego przygotowania się do wejścia na niego.

Co z rynkiem pracy w Jaworznie i okolicach?

maratomprzesiebjaw16 11Zagadnienia związane z uwarunkowaniami lokalnego rynku pracy uczniom klas czwartych CKZiU przybliżyła w piątek, 2 grudnia pani Magdalena Wrona z Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, odnosząc się danych statystycznych, liczby i kwalifikacji osób rejestrujących się w urzędzie, do wskazań z barometru zawodów w poszczególnych województwach i powiatach oraz do trwających i planowanych inwestycji w mieście i okolicach. Wiedza ta przybliżyła uczniom sytuację na rynku pracy w branżach, w których się kształcą.

Jak widać wszystkie działania CKZiU w ramach Jaworznickiego Maratonu Przedsiębiorczości wynikają z potrzeb gimnazjalistów i uczniów Centrum, pokazują, jak ważne są: odpowiednie dostosowanie oferty edukacyjnej do runku pracy oraz właściwe przygotowanie absolwentów do jego potrzeb.

Teresa Mulka Łuszcz

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us