Menu

Prace Młodzieżowej Rady Miasta nabrały rozmachu

mrm0115mm 3W ostatnią środę stycznia na sali obrad Urzędu Miasta odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Spotkanie było niezwykle aktywne i przyniosło wiele nowych pomysłów.
Sesję rozpoczęła uroczyście Przewodnicząca Młodzieżowej Rady - Aldona Hapczyk, stwierdzając stan 26 obecnych radnych. Oprócz tego sesję odwiedzili; Pan prezydent Paweł Silbert, Wiceprezydent Pan Tadeusz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miasta Pan Wiesław Więckowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Ewa Zuber, naczelnik wydziału Edukacji UM Pan Zbigniew Mika, a także kilku nauczycieli..Obrady nabrały tempa w drugim punkcie, w czasie dyskusji przed głosowaniem nad uchwałą o przyjęciu regulaminu MRMJ. Młodzieżowy Radny Franciszek Parzyk stwierdził, że treść regulaminu zawiera błędy formalno-prawne, między innymi w kwestiach trybu zgłaszania projektów uchwał, braku znaczących definicji, czy też uprawnień Przewodniczącego w kwestiach dotyczących oceny etyki radnych oraz znaczenia interpelacji. Nie przekonał jednak do swoich racji członków rady. Regulamin został przyjęty większością głosów.

mrm0115mm 1Na sesji powołano dwie nowe komisje na mocy obowiązującego statutu. W trakcie głosowania pojawiły się jednak problemy związane ze zmorą młodych aktywistów, formalizmem. Okazało się, że kilkukrotnie oddano przeważającą liczbę głosów nieważnych Niestety głosowanie trzeba było kilkukrotnie powtórzyć. Po ponownym pouczeniu Młodzieżowych Radnych o przyjętym systemie głosowania problemy zażegnano. Zgodnie wybrano członków nowych komisji a następnie Rada jednomyślnie przegłosowała uchwały dotyczące ich powołania.

mrm0115mm 2Działać zaczęła komisja do spraw promocji i informacji, która ma się zająć promocją rady. W jej skład weszli: Monika Dym, Mateusz Goj oraz Jakub Materla.

Mający zasiąść w komisji Mateusz Goj zapytany o jego wyobrażenia na temat jej pracy mówił; "Na pewno będziemy starali się bardzo aktywnie informować o działaniach Młodzieżowej Rady, mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Postaramy się działać na jak największą skalę."

Powołano również komisję rewizyjną, w której zasiądą Konrad Mika, Filip Pindych a także Łukasz Zaroda.
Członek nowej komisji Konrad Mika prognozował: "Będzie to ciężka praca poprzedzona wielogodzinnym wertowaniem statutu. Wszelkie dokumenty powinny być w naszej pamięci i ad hoc powinniśmy znać wyrywkowo, doslownie każdy paragraf i ustęp. Cóż, będzie to ciężka praca, aczkolwiek jedna z najbardziej przydatnych."
mrm0115mm 5W punkcie szóstym obrad rozpoczęto wyczekiwaną od samego początku pierwszą wspólną burzę mózgów. Przypomnijmy, że do tej pory Młodzieżowi Radni musieli się uporać z (wątpliwymi) urokami demokracji; formalnościami. Jednak od tego czasu rada zaczyna twórczą, merytoryczną pracę.

Każdy Młodzieżowy Radny miał za zadanie przygotować na sesję kilka tematów dotyczących swojego okręgu. Do przedyskutowania wybrano łącznie 37 zagadnień. Reszta została odrzucona ze względu na niemożność ingerencji miasta w projekty. Pomysły podzielono na kilka kategorii.


Największym entuzjazmem cieszyła się między innymi dyskusja na temat zmiany lokalizacji lodowiska, a także jego zadaszenia. Zaproponowano aby od przyszłego sezonu zimowego lodowisko umieścić tak jak przed laty tuż obok parkingu pod Halą Widowiskowo - Sportową. Młodzieżowa Radna Dominika Sołtysek przedstawiła swój pomysł ulokowania obiektu przy Centrum Handlowym Galena, na wzór lodowiska przy Galerii Krakowskiej.

mrm0115mm 4W kategorii "Sport i rekreacja" licznie dyskutowano również o skate parku. Pojawiły się bowiem głosy domagające się budowy drugiego takiego parku, tym razem na Borach. Wiceprzewodniczący MRM Dominik Zaborowski zaznaczył, że kolejny skate park to pomysł reprezentujący tylko pewną, ograniczoną liczbę młodzieży. Być może zatem warto zająć się realizacją bardziej rozwojowych pomysłów reprezentujących większość młodych ludzi.

Dyskusję o Kulturze i Rozrywce zdominował nowatorski pomysł utworzenia w Jaworznie Centrum Rozrywki na wzór Katowickiego Punktu 44, a także wybudowania ściany do grafitti. Omówiono oczywiście znacznie więcej projektów, a te wybrane zostaną przedyskutowane jeszcze nie raz.

Na sam koniec obrad Wiceprzewodniczący Dominik Zborowski w imieniu swojego szkolnego środowiska poprosił o pomoc dla Bernadetty, koleżanki wybudzonej niedawno ze śpiączki.
Zapraszamy do zapoznania się z akcją i jej wsparcia.

 

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us