Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

OGRANICZENIE HANDLU W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA - rzecznik konsumentów wyjaśnia i podsumowuje

 • Autor 

 

konsument1 marca 2018 roku weszła w życie ustawa ograniczająca handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Co do zasady, przepisy prawa zakazują prowadzenia w placówkach handlowych handlu i czynności z nim związanych w niedziele i święta. Zakaz obowiązuje w placówkach handlowych, przez które należy rozumieć wszystkie obiekty, w których prowadzony jest handel oraz wykonywane są czynności związane z handlem, a zatem: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe oraz biura zbytu. Zakaz dotyczy placówek handlowych, w których czynności handlowe wykonują pracownicy przedsiębiorcy. Oznacza to, że w placówce handlowej, w której handel prowadzony jest przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, zakaz nie będzie obowiązywał i taka placówka będzie mogła prowadzić handel w każdą niedzielę.

ZAKAZ HANDLU NIEDZIELNEGO WDRAŻANY STOPNIOWO

Zakaz niedzielnego handlu wdrażany jest stopniowo. Przez pierwsze lata obowiązywania ustawy zakaz handlu nie będzie obejmował wszystkich niedziel. W okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 roku zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. W okresie zaś od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Zakaz obejmie, co do zasady (o wyjątkach mowa niżej), wszystkie niedziele dopiero od 2020 roku. Za dwa lata regułą będzie to, że wszystkie placówki handlowe objęte zakazem będą w niedziele nieczynne. Konsumenci będą mogli wówczas robić zakupy w niedzielę bez ograniczeń tylko 7 razy w roku, bowiem tyle niedziel handlowych przewiduje ustawa.

USTAWOWE NIEDZIELE HANDLOWE, W KTÓRE ZROBIMY ZAKUPY BEZ OGRANICZEŃ

Przepisy ustanawiają zakaz niedzielnego handlu w placówkach handlowych, utrzymując jednakże w mocy od lat funkcjonującą zasadę ?przedświątecznych niedziel handlowych?. Spod zakazu wyłącza się bowiem kilka niedziel, w tym te, które przypadają przed świętami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi. Zakaz handlu nie będzie w ogóle obowiązywał w:

1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

NIEKTÓRE PLACÓWKI BĘDĄ MOGŁY FUNKCJONOWAĆ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

W ustawie przewidziano 32 wyjątki od zakazu handlu w niedzielę i święta. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał m.in.:

 • na stacjach paliw płynnych;
 • w kwiaciarniach;
 • w aptekach i punktach aptecznych;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w sklepach z pamiątkami lub dewocjonaliami;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • w placówkach pocztowych;
 • w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach w zakresie związanym z  bezpośrednią obsługą podróżnych;
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych;
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 • w zakładach pogrzebowych.

 

Zakaz handlu nie obejmuje także m.in.: placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, a także stref wolnocłowych, handlu towarami z automatów, rolniczego handlu detalicznego oraz hurtowni farmaceutycznych.

NIEDZIELE HANDLOWE W 2018 ROKU. KONSUMENCIE, TE DATY WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

W 2018 roku spod zakazu handlu wyłączonych jest łącznie 21 niedziel. W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono wykaz niedziel handlowych, w które w bieżącym roku kalendarzowym konsumenci będą mogli zrobić zakupy bez ograniczeń.

NIEDZIELE HANDLOWE W 2018 ROKU

Miesiąc

Data

 

MARZEC

4 marca 2018 roku

25 marca 2018 roku

KWIECIEŃ

29 kwietnia 2018 roku

 

MAJ

6 maja 2018 roku

27 maja 2018 roku

 

CZERWIEC

3 czerwca 2018 roku

24 czerwca 2018 roku

 

LIPIEC

1 lipca 2018 roku

29 lipca 2018 roku

 

SIERPIEŃ

5 sierpnia 2018 roku

26 sierpnia 2018 roku

 

WRZESIEŃ

2 września 2018 roku

30 września 2018 roku

 

PAŹDZIERNIK

7 października 2018 roku

28 października 2018 roku

 

LISTOPAD

4 listopada 2018 roku

25 listopada 2018 roku

 

 

GRUDZIEŃ

2 grudnia 2018 roku

16 grudnia 2018 roku

23 grudnia 2018 roku

30 grudnia 2018 roku

 

Krystyna Banasik

ul. Plac Górników 5, pok. 20
 tel. (+48 32) 6181 777
 fax (+48 32) 6181 723

Mieszkańcy Jaworzna mogą zgłaszać się do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
- osobiście - w godzinach pracy Urzędu;
- telefonicznie tel. (+48 32) 6181 777;

rzecznik.konsumentow@um.jaworzno.pl Miejski Rzecznik Konsumentów odpowiada jedynie na e-maile zawierające dane nadawcy.
Rzecznik wykonuje swoje zadania przez zapewnienie konsumentom bezpłatnych porad prawnych, występowanie do przedsiębiorców w spornych sprawach w formie mediacji. Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie może wydawać nakazów, zakazów, nakładać kar.
 Pod adresem www.jaworzno.pl/urzad-miejski/miejski-rzecznik-konsumenta  można znaleźć informacje o zakresie zadań rzecznika konsumentów, oraz pobrać potrzebne wzory dokumentów.

 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us