Menu

Aktywne jaworznianki - ważne, majątkowe sprawy Pań

  • Autor 

aktjaworzn180518 1 2To było jedno z ciekawszych do tej pory spotkań aktywnych jaworznianek.

Pomysłodawczyniami cyklu Aktywne Jaworznianki są Patrycja Kłósek oraz Karolina Boborowska. W inicjatywę spotkań włączyła się również Zastępca Prezydenta Monika Bryl.

Dotyczyło nie tylko pań, które rozwijają swój biznes, które są aktywne na gruncie zawodowym, ale Pań wszystkich, prowadzących domowe gospodarstwa, czy będących żonami, matkami, dziećmi swoich rodziców.


O własnych, osobistych i firmowych finansach aktywnych Pań opowiedziała Pani Ewa Labocha Pietras.

aktjaworzn180518 17Jak realizować domowy budżet, albo zadania firmy, posiadając określone środki?

Jak zabezpieczyć się przed niekoniecznie przemyślanym podpisaniem różnego rodzaju umów kredytowych, albo choćby związanych z codziennym użytkowaniem telefonu, sieci internetowej, czy telewizora?

Jakie prawa ma konsumentka, kiedy okazuje się że popełniła nawet nieznaczny błąd, albo kiedy zauważyła, że kontrahent działa niekoniecznie z całkowitą wolą "uszczęśliwienia" Pani - to opowiedziane w sposób wyjątkowo sprawny, bardzo interesujący, zajmujący uwagę słuchaczek.

aktjaworzn180518 12Nie inaczej było w drugim temacie, który przygotowali Panowie (Sic!) Adam Płonka, Michał Zelek, prawnicy, którzy doskonale orientują się w sprawach spadkowych, darowizn i testamentów.

Nie każdy wie, że nawet będąc wydziedziczonym przez prawnego spadkodawcę mamy prawa do pewnych udziałów w spadku.

Co zrobić, kiedy mając w małżonkiem wspólnotę majątkową, albo z drugiej strony jej nie mając, zabezpieczyć swoje prawa i prawa dzieci w wypadku rozstania, czy też nieszczęśliwych wypadków.

Jakie są udziału w spadku w wypadku testamentu, a jakie wypadku dziedziczenia według prawa, poszczególnych zstępnych. Warto było dowiedzieć się, że nawet jeśli ktoś z wstępnych pozbawi nas spadku, to nasze dzieci tych praw nie są pozbawione.

Duże zaciekawienie wywołał temat spadku, ale takiego, w którym jest zagrożenie, że przejmiemy... same długi...

aktjaworzn180518 37Zastępca prezydenta, Pani Monika Bryl opowiadała zebranym m.in. o aktywizacji seniorów, trosce o rodziny oraz miejskich programach społecznych takich jak "Jaworzno Wspiera Rodziny" czy "Jaworzno Przyjazne Seniorom".

Pani Prezydent omówiła również prowadzone w mieście inwestycje, a także przedstawiła prowadzone w mieście działania dotyczące profilaktyki prozdrowotnej.

To ważne tematy, które nie zawsze są przeanalizowane przez pracujące Panie i taki niezwykle ciekawy wykład był bardzo przydatny, aby jeszcze bardziej zapoznać się z dokonaniami i planami miasta i miejskich instytucji oraz organizacji życia społecznego i gospodarczego.

 


aktywne na gruncie zawodowym, ale Pań wszystkich, prowadzących domowe gopspodartywa, czy będących żonami, matkami, dziećmi

swoich rodziców.O własnych finansach opowiedziała Pani Ewa Labocha Pietras.
Jak realizować domowy budzet, albo zadania firmy, posiadając określone środki, jak zabezpieczyć się rpzed niekoniecznie przemyślanym

podpisaniem różnego rodzaju umów kredytowych, albo choćby związanych z codziennym uzytkowaniem telfonu, sieci internetowej, czy

telewizora. Jakie prawa ma konsumentka, kiedy okazuje się że popełniła nawet nieznaczny bład, albo kiedy zauważyła, że kontrahent

działa niekoniecznie z całkowitą wolą "uszczęsliwienia" Pani - to opowiedziane w sposób wyjąkowo sprawny, bardzo interesujący,

zajmujący uwagę słuchaczek.
Nie inaczej było w drugim temacie, który przygotowali Panowie (Sic!) Adam Płonka, Michał Zelek, prawnicy, którzy doskonale orientują się

w sprawach spadkowych, darowizn i testamentów. Nie każdy wie, że nawet będąc wydziedziczonym przez prawnego spodkodawcę mamy

prawa do pewnych udziałów w spadku. Co zrobić, kiedy mając w małżonkiem wspólnotę majątkową, albo z drugiej strony jej nie mając,

zabezpieczyć swoje prawa i prawa dzieci w wypadku rozstania, czy też nieszczęsliwych wypadków.
Jakie są udziału w spadku w wypadku testamentu, a jakie wypadku dziedziczenia według prawa, poszczególnych zstępnych. Warto było

dowiedzieć się, że nawet jeśli ktoś z wstępnych pozbawi nas spadku, to nasze dzieci tych praw nie są pozbawione.
Duze zaciekawenie wywołą temat spodku, ale takiego, w którym jest zagrożenie, że przejmiemy... same długi...
Zastępca prezydenta Monika Bryl opowiadała zebranym m.in. o aktywizacji seniorów, trosce o rodziny oraz miejskich programach społecznych takich jak "Jaworzno Wspiera Rodziny" czy "Jaworzno Przyjazne Seniorom". Prezydent Bryl omówiła również prowadzone w mieście inwestycje, a także przedstawiła prowadzone w mieście działania dotyczące profilaktyki prozdrowotnej. To ważne tematy, które nie zawsze są przeanalizowane przez pracujące Panie i taki niezwykle ciekawy wykład był bardzo przydatny, aby jeszcze bardziej zapoznać się z dokonaniami i planami miasta i miejskich instytucji oraz organizacji życia społecznego i gospodarczego.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us