Menu

Żołnierze WOT zaczynają służbę w Śląskiem

  • Autor 

wot 1 3Ponad 80 kandydatów na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczy jutro (22.09) bramę jednostki w Gliwicach. Punktualnie o 7:00 rozpoczynają się pierwsze w województwie śląskim powołanie do OT (Obrony Terytorialnej). Wśród kandydatów jest 12 kobiet.
Wcielenie to pierwszy dzień tzw. szesnastki, czyli 16-dniowego szkolenia podstawowego. Biorą w nim osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. W trakcie wcielenia kandydaci zostaną umundurowani, otrzymają ekwipunek oraz załatwiane zostaną kwestie ewidencyjne. Ochotnicy poddawani są również ocenie sprawności fizycznej, która obejmuje ?test wejściowy? oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.


Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią oraz zasad zachowania na polu walki. Kandydaci nauczą się też udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. ?Szesnastkę? kończy przysięga, która odbędzie się 7 października w Katowicach.

 

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w tym roku. Obecnie trwa proces pozyskiwania kandydatów do służby. Do końca roku przeszkolonych na Śląsku na zostać ok. 450 osób.
W województwie śląskim powstać mają 4 bataliony lekkiej piechoty rozmieszczone
w Gliwicach, Częstochowie, Cieszynie i Kuźni Raciborskiej. W Bytomiu znajdować się będzie między innymi Kompania Saperów czy też Wsparcia oraz Pluton Medyczny.
Dowództwo 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej znajduje się w Katowicach.
Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.
Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 13 tys. żołnierzy, w tym ponad 11 tys. ochotników oraz 2,3 tys. żołnierzy zawodowych.
WOT opiera swój potencjał na żołnierzach ? ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.
Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.
Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us