Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Pionierska wieża przyspieszy budowę szybu Grzegorz w Jaworznie

  • Autor  

szyb grzegorz 1 1200Pionierska wieża przyspieszy budowę szybu

Szyb Grzegorz, czyli strategiczna inwestycja TAURON Wydobycie, będzie pierwszym w historii polskiego górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej. Jest to nowatorska konstrukcja, która będzie wykorzystywana zarówno podczas głębienia szybu jak i po oddaniu go do użytkowania.

Blisko 600 tonowa wieża stanęła już na placu budowy, gdzie trwa również mrożenie górotworu poprzedzające drążenie szybu. >Szyb Grzegorz Jaworzno Kopalnia ZG Sobieski<

Budowany w Jaworznie w Zakładzie Górniczym Sobieski Szyb Grzegorz osiągnie pełną funkcjonalność w 2023 roku. Aktualne zaawansowanie realizacji inwestycji wynosi 29%.

szyb grzegorz 1a 1200Realizacja inwestycji pozwoli na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi, poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Szyb zwiększy również bezpieczeństwo załogi poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni.

Usprawnienia są tym bardziej istotne, że ze względu na optymalne parametry jakościowe wydobywanego węgla, to głównie ZG Sobieski będzie dostarczał paliwo dla zlokalizowanego nieopodal nowego bloku energetycznego Grupy TAURON 910 MW.

Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m, początkowo pełnił będzie funkcję szybu wdechowego, czyli doprowadzającego świeże powietrze do wyrobisk. W dalszej perspektywie szyb będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

szyb grzegorz 2 1200- Budowa Szybu Grzegorz na terenie kopalni Sobieski to strategiczna inwestycja TAURON. Prace na budowie realizowane są zgodnie z planem. Nowy szyb usprawni pracę kopalni i wydłuży efektywne wydobycie w ZG Sobieski co najmniej o 50 lat - mówi Zdzisław Filip, prezes zarządu TAURON Wydobycie - Przy realizacji inwestycji wykorzystujemy nowoczesne technologie redukujące jej koszty i zwiększające tempo prac. Przykładem jest zastosowanie po raz pierwszy w historii polskiego górnictwa węglowego tzw. wieży szybowej ostatecznej przy drążeniu szybu, co oznacza że jej konstrukcja umożliwia adaptację na okres głębienia szybu bez konieczność jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową – wyjaśnia prezes TAURON Wydobycie.

W okresie głębienia szybu wysokość wieży wyniesie 35 m, a docelowo wieża ma mieć 52 m wysokości. Transport elementów wieży szybowej do Jaworzna odbywał się etapowo, a dostarczane kolejno elementy konstrukcji następnie były scalane na placu budowy. Głównymi elementami nośnymi wieży są zastrzały. To na nich będą wspierać się rygle i belki poszczególnych poziomów technologicznych.

Po pierwsze mrożenie

szyb grzegorz 2a 1200Szyb Grzegorz będzie głębiony przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Takie rozwiązanie przyjęto na podstawie wyników badań hydrogeologicznych z otworów kontrolno-badawczych, wykonanych w fazie projektowej dla bezpiecznego zgłębienia szybu. Pierwsza faza realizacji inwestycji obejmowała więc, m.in. wykonanie 40 otworów mrożeniowych o głębokości 485 m każdy na pierścieniu mrożeniowym o średnicy 16 m.

To właśnie otworami mrożeniowymi zatłaczana jest do ziemi ciecz chłodząca z instalacji mrożeniowej. Instalacja poprowadzona została kanałami mrożeniowymi od stacji mrożeniowej do szybu oddalonego od niej o ok. 100 m, a wokół samego szybu rozprowadzona została w piwnicach mrożeniowych.

Mrożenie górotworu zaplanowano dwuetapowo. Pierwszy etap to mrożenie aktywne, które potrwa około 6 miesięcy. Następnie proces przejdzie w etap mrożenia pasywnego, który potrwa do czasu zgłębienia szybu do głębokości osiągnięcia strefy mrożenia, czyli 475 m.

Inwestycje w każdej kopalni

TAURON Wydobycie, oprócz typowych dla górnictwa inwestycji odtworzeniowych, realizuje kluczowe inwestycje strategiczne w każdym ze swoich trzech zakładów górniczych. Są one ukierunkowane na rozwój kopalń oraz zabezpieczenie węgla dla Grupy TAURON na najbliższe kilkadziesiąt lat.

W ZG Janina w Libiążu trwa budowa poziomu 800 metrów. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI, kontynuowane jest drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 m oraz realizowane są prace zmierzające do budowy docelowej infrastruktury dołowej i powierzchniowej. W najbliższym okresie realizacja prac związana będzie z pracami zapewniającymi zasilanie obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomieniem węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym oraz rozpoczęciem budowy wieży basztowej. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku.

W ZG Brzeszcze prowadzony jest program inwestycyjny, który ma zapewnić stabilne i efektywne prowadzenie działalności produkcyjnej kopalni. Oprócz przedsięwzięć związanych z odtworzeniem i unowocześnieniem ogniw technologicznych, w ostatnim okresie zakończono prace związane z uniezależnieniem kopalni od powiazań ruchowych ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. W najbliższym czasie prowadzone będą prace związane z dostosowaniem dołowej infrastruktury sieci wyrobisk górniczych do perspektywicznej działalności wydobywczej kopalni oraz dalsze odtwarzanie i unowocześnianie mocy produkcyjnych ukierunkowane na wzrost efektywności procesów wydobywczych i wspomagających. Program inwestycyjny dla ZG Brzeszcze obejmuje lata 2016-2025.

***

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us