Menu

ogłoszenie bezpłatne

Wybory ławników już w tym roku

Fotolia 63666082 XS CustomW tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Nabór kandydatów na nowy okres urzędowania właśnie się rozpoczął. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca, a o wynikach wyborów dowiemy się jesienią.
Istnienie urzędu ławników to wyraz udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Uczestniczą oni w rozpoznawaniu spraw pierwszej instancji przez sądy rejonowe i okręgowe. Obecnie ławnicy mogą orzekać w określonych sprawach rodzinnych, karnych i dotyczących prawa pracy. Ważne aby pamiętać, że ławnik to nie praca, a funkcja społeczna.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat i pracuje lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Ławnikami nie mogą być natomiast osoby, które pracują w sądach i prokuraturze, funkcjonariusze policji i inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw, a także adwokaci, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej czy funkcjonariusze służby więziennej.
Kandydatów na stanowiska ławników mogą zgłaszać m.in. związki zawodowe, zakłady pracy, stowarzyszenia i prezesi sądów. Osoba niezależna, która chciałaby zostać ławnikiem musi uzyskać poparcie co najmniej 50 mieszkańców miasta. O tym, kto zostanie wybrany, zadecyduje w październiku Rada Miasta.
Zgłoszenia na kadencję 2016-2019 przyjmowane będą do końca czerwca w Urzędzie Miejskim w Jaworznie,  w pok. 110 (I piętro - Biuro Rady Miejskiej), w godzinach pracy magistratu. Więcej informacji oraz wymagana do zgłoszenia dokumentacja dostępne są w głównym budynku Urzędu Miejskiego, w Biurze Rady Miejskiej oraz w punkcie informacyjnym, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl oraz na stronie www.jaworzno.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 32 6181555, 32 6181556, 32 6181557.

 

Materiał pochodzi ze strony www.jaworzno.pl

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us