Menu

Forum Organizacji Pozarządowych. Sukcesy i plany na przyszłość

fopzrzad201515011Jaworzniccy społecznicy spotkali się z przedstawicielami władz miasta i miast ościennych podczas kolejnego już Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie sporządzania ofert realizacji zadań publicznych.

- Działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego sprzyja tworzeniu więzi społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Dariusz Starzycki. - Dlatego też aktywna współpraca z tymi podmiotami jest dla Gminy jedną z najistotniejszych form realizacji zadań własnych

Podczas forum Zastępca Prezydenta Dariusz Starzycki przedstawił genezę powstania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, omówione zostały również zadania powstałej Rady oraz proces naboru kandydatów.

fopzrzad201515005Uczestnicy mogli również wysłuchać Łukasza Kolbera - Prezesa Fundacji Godne Życie z Dąbrowy Górniczej, który opowiedział o doświadczeniach fundacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz źródeł finansowania różnych inicjatyw, które realizuje Fundacja.

Następnie zebrani w Agencji Rozwoju Lokalnego wysłuchali wykładu ?Mapa wspierania aktywności obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej? - Piotra Drygały, kierownika Biura Organizacji Samorządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Zebrani mieli również okazję do szkolenia z zakresu obsługi systemu wspierającego organizatorów konkursów grantowych i ich adresatów ? Witkac.pl, który już od listopada 2015 roku wprowadzony zostanie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Od tego czasu tylko i wyłącznie przez system będzie prowadzony m.in. nabór ofert w ramach organizowanych przez UM konkursów.

fopzrzad201515013Jubileusze NGO

Tegoroczne forum jest okazją do podziękowania za prace na rzecz miasta wielu organizacjom pozarządowym, które w tym roku obchodzą jubileusz istnienia. Ponadto podczas spotkania wręczono podziękowania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w komisjach konkursowych.

W 2015 roku jubileusze obchodzą:

     Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka? przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworznie - 15 lat,
    Ludowy Klub Sportowy "Zgoda Byczyna?- 65 lat,
     Ochotnicza Straż Pożarna "Ciężkowice? - 110 lat,
    Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Narodowa w Jaworznie - 115 lat,
    Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno ? Gospodarczych ? 20 lat,
    Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Koło nr 17 przy KM PSP Jaworzno ? 5 lat,
    Ludowy Klub Sportowy "Ciężkowianka? Jaworzno - 65 lat.

Organizatorem tegorocznego forum jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) z Jaworzna.

Tekst pochodzi ze stroy www.jaworzno.pl

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us