Menu

Jaworznicki UTW zakończył kolejny etap działalności

  • Autor 

utw300516051600014Rok szkolny się zakończył i dla osób w wieku, który niespecjalnie ze szkołą się kojarzy. A jednak bardzo aktywne środowisko jaworznickich emerytów, rencistów chodzi systematycznie do szkoły i osiąga coraz wyższe stopnie wtajemniczenia w naukę, technikę i inne dziedziny życia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W poniedziałek po południu w stałym miejscu spotkań słuchaczy ? sali obrad Urzędu Miejskiego, odbyło się zakończenie kolejnego etapu działalności. W towarzystwie zaproszonych gości ? Zastępcy Prezydenta Jaworzna, Pana Tadeusza Kaczmarka i Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, Pani Ewy Zuber, słuchacze uniwersytetu pożegnali się przed wakacyjnym okresem, podsumowując to, co zrobili do tej pory.utw300516051600002Sprawozdanie za lata 2011 do 2016 przedstawiła Pani Krystyna Łaźnia, która oprócz sukcesów wymieniła i niepokojące fakty:
?Obserwuje się niepokojące zjawisko spadku zainteresowania seniorów miasta Jaworzna naszymi działaniami, mimo że w omawianym okresie wprowadzono wiele nowych zajęć edukacyjnych i ruchowych jak również rozwijających swoje zainteresowania.
W roku 2011 stan członków wynosił na początku 498 członków i skreślono 105 osób z powodu nie opłacania składek, w roku 2012 -68 osób, przez okres 2013 i 2014 roku nie skreślano a w 2015 roku 179 osób. Stan na koniec 2015 roku wynosił 149 osób ,w tym 6 osób korzysta z urlopu dziekańskiego i 1 osoba posiada tytuł honorowy.

utw300516051600011W omawianym okresie bardzo wiele ustaw zostało uchwalonych z korzyścią dla ludzi starszych, jednak ich problemy nie zostały rozwiązane i takie stowarzyszenia jak UTW mają za zadanie pomóc seniorom w zrozumieniu nowych czasów, gdzie elektronika jest wszechobecna i nauka obsługi tych nowych urządzeń jest dzisiaj nieodzowna.
Rolą UTW jest trafienie do ludzi samotnych, starszych by nie dopuścić do wykluczenia społecznego.
Grupa współpracuje z miejskimi instytucjami kulturalnymi, w zakresie organizowania spotkań, warsztatów, wykładów, czy nauki, języków, albo poznawania nowych technologii.
Niezależnie od tego korzysta  z wykładów medycznych, historycznych, specjalistycznych i poradnikowych, które odbywają się w sali obrad Urzędu Miejskiego.
utw300516051600001W działaniach nie brakuje miejsca na zajęcia usprawniające, które mogą pomóc w naszym stanie zdrowia. Sa to zajęcia na basenie, zajęcia gimnastyki usprawniającej, zajęcia taneczne, aerobik oraz spacery z kijkami Nordic Walking.
,Nie brakuje nam również zajęć rozwijających zainteresowania takie jak: zajęcia chóralne, kluby filmowe, kluby książki i teatralne oraz klub czytających dziadków.
W roku 2015 przystąpiono do Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i w tym samym roku otrzymano ?Brązowy Certyfikat Wzorowego UTW".
Pani Krystyna łaźnia wymieniła osoby, które są najbardziej zaangażowane w Pracę UTW i złożyła podziękowania Panu Tadeuszowi Kaczmarkowi, Pani Monice Bryl, Pani Tatianie Hapek, Pani dr Agnieszce Majewskiej Kafarowskiej, Pani Ewie Zuber.

utw300516051600039Szczególna chwila była recytacja wierszyka, który Został napisany specjalnie z okazji podsumowania, będącego dedykacją dla słuchaczy i wykładowców JUTW.

Podczas uroczystości został zaprezentowany chór UTW, który zaśpiewał kilka piosenek, a szczególną atrakcją był występ młodzieży z I LO w Jaworznie, przedstawiającej scenkę teatralną, wprawdzie w języku angielskim, ale tłumaczoną, przez co zrozumiałą dla wszystkich.
Życzymy słuchaczom ciekawych poznawczych wakacji i dużo energii podczas powrotu do zajęć we wrześniu.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us