Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Samorząd (13)

RODO wkracza do samorządów - ogrom zagmatwanych przepisów - tony biurokracji?


daneosW piątek, 25 maja bieżącego roku, zacznie obowiązywać równocześnie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie, powszechnie zwane RODO, nazwę wzięło od pierwszych liter polskiej nazwy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Ta nowa, choć znana od dwóch lat, regulacja unijna, budzi wiele obaw i wątpliwości, gdyż ustawodawca unijny co prawda określił, co ma być chronione, ale nie powiedział, jak to zrobić.
W wyjątkowej sytuacji znalazły organy samorządowe. Podlega im bowiem wiele dziedzin, które są wręcz naszpikowane danymi osobowymi, często wrażliwymi, o bardzo osobistym zabarwieniu, jak dane z opieki społecznej, dane o rodzinach patologicznych, leczeniu choroby alkoholowej itp.

Czytaj dalej...

Wybrano członków Rady Seniorów


radaseniorow 12Znamy skład Rady Seniorów w Jaworznie. Głosami przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz miejskich jednostek organizacyjnych działających na rzecz osób starszych wybrano 10 osób, które wejdą w jej skład. Nowo utworzona rada wzmocni głos seniorów w lokalnej debacie oraz będzie doradzać władzom miasta m.in. w kwestii polityki senioralnej.

Głos seniorów

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Do zadań należy m.in. podejmowanie działań dążących do integracji środowisk osób starszych oraz zwiększenie partycypacji tych osób w życiu lokalnej społeczności Jaworzna. (tekst.www.jaworzno.pl)

Czytaj dalej...

Forum Organizacji Pozarządowych. Sukcesy i plany na przyszłość

fopzrzad201515011Jaworzniccy społecznicy spotkali się z przedstawicielami władz miasta i miast ościennych podczas kolejnego już Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie sporządzania ofert realizacji zadań publicznych.

- Działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego sprzyja tworzeniu więzi społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców - mówi Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Dariusz Starzycki. - Dlatego też aktywna współpraca z tymi podmiotami jest dla Gminy jedną z najistotniejszych form realizacji zadań własnych

Podczas forum Zastępca Prezydenta Dariusz Starzycki przedstawił genezę powstania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, omówione zostały również zadania powstałej Rady oraz proces naboru kandydatów.

fopzrzad201515005Uczestnicy mogli również wysłuchać Łukasza Kolbera - Prezesa Fundacji Godne Życie z Dąbrowy Górniczej, który opowiedział o doświadczeniach fundacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz źródeł finansowania różnych inicjatyw, które realizuje Fundacja.

Następnie zebrani w Agencji Rozwoju Lokalnego wysłuchali wykładu ?Mapa wspierania aktywności obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej? - Piotra Drygały, kierownika Biura Organizacji Samorządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Zebrani mieli również okazję do szkolenia z zakresu obsługi systemu wspierającego organizatorów konkursów grantowych i ich adresatów ? Witkac.pl, który już od listopada 2015 roku wprowadzony zostanie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Od tego czasu tylko i wyłącznie przez system będzie prowadzony m.in. nabór ofert w ramach organizowanych przez UM konkursów.

fopzrzad201515013Jubileusze NGO

Tegoroczne forum jest okazją do podziękowania za prace na rzecz miasta wielu organizacjom pozarządowym, które w tym roku obchodzą jubileusz istnienia. Ponadto podczas spotkania wręczono podziękowania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w komisjach konkursowych.

W 2015 roku jubileusze obchodzą:

     Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka? przy Gimnazjum Nr 1 w Jaworznie - 15 lat,
    Ludowy Klub Sportowy "Zgoda Byczyna?- 65 lat,
     Ochotnicza Straż Pożarna "Ciężkowice? - 110 lat,
    Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Narodowa w Jaworznie - 115 lat,
    Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno ? Gospodarczych ? 20 lat,
    Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Koło nr 17 przy KM PSP Jaworzno ? 5 lat,
    Ludowy Klub Sportowy "Ciężkowianka? Jaworzno - 65 lat.

Organizatorem tegorocznego forum jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) z Jaworzna.

Tekst pochodzi ze stroy www.jaworzno.pl

Czytaj dalej...

Wygrajmy przejście dla Jaworzna!

aktywprzejscie0915Jaworzno przystąpiło do konkursu "Aktywne przejścia dla pieszych" prowadzonego przy współudziale Fundacji PZU. Akcja prowadzona jest w ramach programu "Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym". Już teraz jaworznianie mogą głosować na pięć wytypowanych w naszym mieście przejść, które zakwalifikowano do konkursu.

Wytypowane przejścia:

      - przejście dla pieszych przy ul. Batorego (przy Szkole Podstawowej Nr 9),
    - przejście dla pieszych przy ul. Wygoda, w rejonie skrzyżowania z ul.Banasika  (przy Szkole Podstawowej Nr 22),
     - przejście dla pieszych przy ul. Piekarskiej, w rejonie łącznika Grunwaldzka-Piekarska (dojście do przystanków komunikacji miejskiej z os.Gigant, droga do Szkoły Podstawowej Nr 7),
     - przejście dla pieszych przy ul. Armii Krajowej, w rejonie skrzyżowania z ul.Tysiąclecia (dojście do osiedlowego placu targowego i przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej, dojście do Gimnazjum Nr 5, bezpośrednio przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5),
     - przejście dla pieszych przy ul. Grunwaldzkiej, w rejonie skrzyżowania z ul.Mostową (piesza komunikacja międzyosiedlowa, dojście do przystanków komunikacji miejskiej i punktów handlowych).

Konkurs potrwa do 28 września. Głosowanie podzielone jest na cztery etapy. Co tydzień Internauci i komisja konkursowa będą wybierać te, które Fundacja PZU wyposaży w elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników. Po zakończeniu etapu i wytypowaniu 5 zwycięskich lokalizacji głosy będą zerowane, dzięki czemu w kolejnym tygodniu niewybrane przejścia zyskują ponowną szansę na zwycięstwo. W sumie, w ramach akcji zmodernizowanych zostanie 20 przejść dla pieszych w całym kraju.

Aby oddać głos, wystarczy wejść na stronę www.stopwariatom.pl i wyszukać miejscowość oraz lokalizację. Na stronie znajduje się także ranking, w którym na bieżąco aktualizowana jest liczba zebranych głosów.

Do głosowania zachęca zastępca prezydenta Dariusz Starzycki, który - w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych - zlecił odpowiednim jednostkom wytypowanie i zgłoszenie przejść do konkursu.

Czytaj dalej...

25 lat samorządu - uroczysta sesja Rady Miejskiej

sesja25lat0515011To już 25 lat, a niektóre epizody, chwile, ludzi, ich decyzje i działania pamięta się, jakby minęło dosłownie kilka dni. Tak właśnie ważne zmiany, odciskają swoje piętno na naszej pamięci, w naszej świadomości.
Oto przed nami stoją wybory. Pierwsze samorządowe wybory w 1990 roku, czyli po najważniejszych w naszej historii zmianach ustrojowych, kończących na zawsze sowiecką i partyjniacką dominację nad naszym narodem.
Wybieraliśmy wtedy 40 radnych rady miejskiej w Jaworznie, sesje odbywały się w tej samej sali, a zarówno wybrani, jak i goście siedzieli na słynnych zielonych krzesłach, ciężkich i niewygodnych. Stan taki trwał do 2009 roku.

Czytaj dalej...

Pytania z tezą - chamstwo w debacie publicznej. Komentarz refleksyjny


pytanieztezaKrótki komentarz refleksyjny nawiązujący do nowej jakości w miejskiej polityce na szczeblu Rady Miejskiej powstał jako efekt rozmów prowadzonych i pytań stawianych wśród grupy znajomych, przyjaciół którym włos na głowie jeżyć się zaczyna, kiedy bardzo aktywni w krytykanctwie radni opozycji, co chwilę zabierają głos posługując się chamstwem, brakiem logiki i zwykłą bezczelnością wobec zajmujących wyższe od nich stanowiska, starszych i niewątpliwie wymagających szacunku osób sprawujących ważne w mieście funkcje. Chamstwo nie tylko w polityce "rośnie w siłę", ale dziś zajmijmy się tym aspektem. Zapraszamy do chwili refleksji.

Czytaj dalej...

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych - JAWORZNO PAMIĘTAO DRUGIM MARSZU W ROKU 2016 PISZEMY TUTAJ.

 

.9 lutego 2011 roku została podpisana ustawa na mocy której dzień 1 Marca został uznany świętem Państwowym poświęconym pamięci żołnierzy wyklętych - żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.
W Jaworznie jeszcze przed tym aktem polskiego parlamentu zaczęto czcić Niezłomnych. Oto w roku 2010 podczas obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowano nie mającą precedensu dużą plenerową wystawę pod tytułem: ?Żołnierze Wyklęci ? antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku?.

Już w roku 2012 Zastępca Prezydenta Jaworzna, Pan Dariusz Starzycki z inicjatywy Pana Łukasza Curyły, w imieniu Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Jaworznie zwrócił się z oficjalną prośbą do Prezydenta Miasta o uczczenie bohaterów ? żołnierzy podziemia antykomunistycznego z lat 1944-1963 poprzez nazwanie imieniem ?Żołnierzy Wyklętych? obiektu użyteczności publicznej na terenie miasta Jaworzna.

Czytaj dalej...

Wiceprezydent apeluje w sprawie ulg

dstarzyckipodpisDecyzją obu izb parlamentu ? Sejmu i Senatu ? większość rodzin wielodzietnych pozbawionych zostało szans na znaczącą pomoc ze strony samorządu.

Przegłosowane poprawki w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przekreślają możliwość wprowadzenia niższych opłat za wywóz śmieci w ramach karty Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej.

Obaj jaworzniccy parlamentarzyści ? Wojciech Saługa i Bogusław Śmigielski (obaj PO) ? poparli zmiany w ustawie.

Czytaj dalej...

Prace Młodzieżowej Rady Miasta nabrały rozmachu

mrm0115mm 3W ostatnią środę stycznia na sali obrad Urzędu Miasta odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Spotkanie było niezwykle aktywne i przyniosło wiele nowych pomysłów.
Sesję rozpoczęła uroczyście Przewodnicząca Młodzieżowej Rady - Aldona Hapczyk, stwierdzając stan 26 obecnych radnych. Oprócz tego sesję odwiedzili; Pan prezydent Paweł Silbert, Wiceprezydent Pan Tadeusz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miasta Pan Wiesław Więckowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pani Ewa Zuber, naczelnik wydziału Edukacji UM Pan Zbigniew Mika, a także kilku nauczycieli..

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us