Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Breaking news 2

Breaking news 2 (295)

"Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024".

ROP grafika do promocji 56Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie "Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024". W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 do 20 000 złotych. O środki mogą ubiegać się organizacje poradnicze, które chcą zrealizować inicjatywy wspierające osoby potrzebujące z całego kraju. W ramach konkursu przyznamy maksymalnie 26 mikrodotacji. Nabór wniosków w konkursie trwa od 14 maja i potrwa do 13 czerwca.

Konkurs kierowany jest do uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 29 maja o godz. 16:30 w formie transmisji na żywo na profilu Klastra Innowacji Społecznych na Facebooku: facebook.com/klasterinnowacjispolecznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: grantydlaporadni.pl. Wnioski można złożyć bezpośrednio za pomocą generatora: generator.grantydlaporadni.pl/

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 732-259-513 bądź mailowy kontakt@grantydlaporadni.pl

Czytaj dalej...

BATUTĄ I HUMOREM W RAKA

batutaihumoremo224 12Starsi ludzie wciąż w dobrej pamięci przechowują znakomity program telewizyjny Z batutą i humorem. Jego twórcą był Maciej Gawin Niesiołowski - wiolonczelista i dyrygent. Wspomina - Zaczynaliśmy w 1989 roku. Nikt mi nie powiedział, jak mają wyglądać te programy. Dostałem jedynie propozycję, bym zrobił cotygodniowy program 15-minutowy. Wszystko wymyślaliśmy z siostrą. To w naszym programie po raz pierwszy występowali po bojkocie artyści scen polskich: Jan Kobuszewski i Mieczysław Czechowicz. Pomysł, by muzykę klasyczną zaprezentować publiczności, która coraz rzadziej przychodziła do filharmonii, dowcipnie, z humorem, z anegdotami o kompozytorach, o powstaniu utworów sprawdził się, choć program w telewizji z jakiś powodów nie przetrwał.
  Jednak dyrygent nie myśli o końcu zapraszania widzów i słuchaczy na koncerty, w czasie których widownia wybornie się bawi przy znanych, głównie operetkowych, ariach, do których z humorem zaprasza Maestro.
  Dotarł wreszcie do Jaworzna w podwójnie wyjątkowym dniu – w wigilię swoich urodzin i Światowego Dnia Walki z Rakiem, które przypadają 4 lutego. W tym roku media wypełniły ostrzeżenia przed nadchodzącą falą choroby, która w ciągu kilku lat ma się powiększyć aż o 77%. A wszystko przez zmiany ekologiczne, zanieczyszczenie środowiska, brak ruchu, coraz większy stres.
   Fundacja Zwrotnik Raka proponuje, by tę wojenną nazwę skrócić do po prostu Dnia Raka, ponieważ „Choroba nowotworowa to nie gra, w której się wygrywa lub przegrywa. Czy straszenie nowotworem ułatwi zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych? Badania mówią: nie! Przeżywanie lęku, rozczarowania, frustracji, ale także radości – wszystkich emocji, które mogą pojawiać się w chorobie, jest niezwykle ważne. Świadome ich doświadczenie pomaga w zachowaniu zdrowia psychicznego w trakcie leczenia i komfortu życia potem".     Zatem zamiast straszyć siebie, lepiej postraszyć raka - śmiechem, humorem, dobrym nastrojem, który w leczeniu pomaga wyśmienicie.
Jaworznickie Zrzeszenie Amazonek Szansa, którym kieruje pani prezes Grażyna Herda, wraz z dwiema radnymi – sejmiku śląskiego Marią Materlą i rady Jaworzna Dorotą Gują, zaprosiły na koncert panie.
   Maestro Niesiołowski sprawdził dokładnie, prosząc najpierw panów o podniesienie rąk w górę – i uniósł się ledwie zagajnik. Gdy o to samo poprosił panie – uniósł się prawdziwy las, gdzie tam las! - gęsta puszcza kobiecych rąk.
   Dla nich właśnie grała orkiestra symfoniczna, dla nich śpiewały panie Anita Maszczyk, Aleksandra Szymańska, panowie Tomasz Furman i Stawarzowie – Leopold – ojciec i Bernard – syn, nie tylko śpiewał barytonem, lecz także wybijał rytm na perkusji.
   Arie operetkowe mają same w sobie wiele humoru, więc gdy zabrzmiała Wielka sława to żart, publiczność podjęła pieśń. Maestro błyskawicznie wykorzystał moment i zaproponował wspólne odśpiewanie, ale z łatwiejszymi słowami: Żeby pieniążki mieć, trzeba troszeczkę chcieć, a kto sposób ten zna, forsę ma, forsę ma! Pierwsze odśpiewanie Dyrygent uznał za niezbyt udane, więc powtórka, i jeszcze raz, aż wyszło znakomicie. Widownia zamieniła się w całkiem sprawny chór.
    Nie zabrakło też niespodzianki. Na scenie stał zakryty szalem dziwny postument, okazało się, że to kowadło. Maestro batutę zamienił w dwa młotki i rozbrzmiała Feuer polka Josefa Straussa, zwana również polką kowalską, dziewiętnastowieczną reklama… sejfów, których nie dało się ani spalić (feuerfest czyli ognioodporna), ani nawet rozbić młotem.
Jeszcze większe oklaski zebrała Anita Maszczyk za wykonanie szalonego utworu Fryderyka Chopina Minutenwaltz. W ciągu minuty (?) wyśpiewała co najmniej kilkaset słów. Od samego słuchania zasychało w gardle. A jeszcze Dyrygent złośliwie zapytał, nie dałoby się szybciej? Więc udowodniła, że da radę. Po brawach stwierdziła – szybciej to tylko batutą można wymachiwać.
    Nie zabrakło też żartów, Leopold Stawarz wykonał zabawną pieśń o przezroczystym człowieku, którego nikt nie dostrzega, łącząc wokal z kunsztem aktorskim, by zakończyć opowiastką o sprytnej gąsce, która złapania przez lisa zaproponowała mu przed przekąską występ. Gdy pozwolił jej zatańczyć, rozpostarła skrzydła i uleciała, co zawiedziony lisek podsumował: Na cholerę mi była ta część artystyczna?
    Jednak jaworznicka część artystyczna bynajmniej się na tym nie skończyła. Publiczność oklaskami wymusiła jeden bis, po nim drugi i trzeci, bo szkoda było opuszczać tak wyśmienitą zabawę, choć każda z pań wychodziła nie tylko zadowolona z występu, lecz również obdarowana upominkiem od organizatorów.

Czytaj dalej...

Dorabiałeś do wcześniejszej emerytury lub renty – poinformuj ZUS o osiąganych zarobkach

sala emerytalna 1600Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń. Muszą to zrobić także wtedy, gdy na bieżąco informowali Zakład o działalności zarobkowej. Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą. Termin na złożenie dokumentów mija 29 lutego.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Aby umożliwić rozliczenie wcześniejszej emerytury czy renty w najkorzystniejszy sposób, taka osoba powinna  przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie.

Dorabiałeś do wcześniejszej emerytury lub renty – poinformuj ZUS o osiąganych zarobkach

Osoby z wcześniejszą emeryturą oraz renciści, którzy dodatkowo pracowali w ubiegłym roku, muszą pamiętać o tym, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach jakie osiągnęli w 2023 roku. Chodzi wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też z przychody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń. Muszą to zrobić także wtedy, gdy na bieżąco informowali Zakład o działalności zarobkowej. Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą.
- Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Aby umożliwić rozliczenie wcześniejszej emerytury czy renty w najkorzystniejszy sposób, taka osoba powinna przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

ZUS rozlicza emerytów i rencistów na podstawie zaświadczeń z zakładów pracy albo oświadczeń o wysokości przychodu, które składają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na podstawie tych dokumentów porównuje przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2023 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy w 2023 r.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie
- Rozliczenie przychodu to obowiązek. Pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów obowiązują limity kwot, jakie mogą dorobić do swoich świadczeń. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jeśli natomiast przekroczą ten limit, świadczenie jest zmniejszane. Natomiast po przekroczeniu drugiego progu, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata świadczenia za dany miesiąc zostaje zawieszona – tłumaczy rzeczniczka.

Kto nie musi rozliczać przychodu
Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach. W takiej sytuacji są emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2023 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.
- Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób, które pobierają na przykład rentę rodzinną, jako świadczenie korzystniejsze, ale mają ustalone prawo do emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wówczas renta przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są zarobki – wyjaśnia Kopczyńska.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, pobierający rentę rodzinną czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej.

Czytaj dalej...

Ogromne pieniądze na Szczakowską od rządu!

kasaszczakowska2023Warta ponad 25 mln zł przebudowa ulicy Szczakowskiej wraz z nowymi skrzyżowaniami i budową ronda na Chropaczówce (Miodowa – Chropaczówka – Wachlowskiego – Górnośląska – wlot Nowoszczakowska) uzyskała ponad 12,5 mln zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To efekt skutecznej aplikacji złożonej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Decyzję o przebudowie ulicy Szczakowskiej wraz z elementami koniecznymi do dalszej rozbudowy układu o ulicę Nowoszczakowską, podjął Prezydent Miasta Paweł Silbert. Dzisiaj (06.02.2023 r.) Premier RP Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem ogłosili listę dofinansowanych projektów, wśród nich znalazło się Jaworzno.

Ulica Szczakowska jest jednym z głównych odcinków dróg w podstawowym szkielecie układu drogowego miasta. Odbywa się tam ruch samochodowy, rowerowy, ciężarowy i komunikacji miejskiej. Przebudowa znacznie poprawi warunki komunikacyjne, zwiększy komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

– Zaplanowaliśmy przebudowę ul. Szczakowskiej z elementami pozwalającymi w przyszłości zbudować również ul. Nowoszczakowską. Mamy duże doświadczenie w projektach zewnętrznych i przebudowie arterii miejskich.Jeśli to możliwe korzystamy z programów i dofinansowań zewnętrznych. Moi współpracownicy przygotowali wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, który uzyskał akceptację i tym samym otrzymaliśmy ponad 12,5 mln zł finansowego wsparcia – mówi prezydent Paweł Silbert. – Dzięki rządowemu wsparciu i środkom z budżetu gminy realizacja tego zadania wkrótce trafi na ścieżkę postępowania zamówień publicznych, a następnie wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji przewidzianej na lata 2023-2025. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie przetargu i realizację tego zadania drogowego – ważnego dla mieszkańców Niedzielisk i północnych części miasta.

W ramach zadania kompleksowo wyremontowana zostanie ul. Szczakowska. Powstanie również wielo-wlotowe rondo, które połączy ulice: Miodową, Chropaczówkę, Wachlowskiego i Górnośląską, a piesi zyskają chodnik z obu stron drogi. Od ronda biegł będzie również nowy ciąg rowerowy, którego przebieg planowany jest wzdłuż projektowanej ul. Nowoszczakowskiej (inwestycja zaplanowana jest do realizacji w kolejnych latach) i będzie się łączył z istniejącym ciągiem ul. Wachlowskiego – Obwodnicy Północnej. Zadanie jest konsekwencją realizowanego skutecznie Programu Rozwoju Jaworzna przez Prezydenta Pawła Silberta.
kaszszczakowska232

Nowe przystanki i przejścia dla pieszych
Na trasie remontowanej drogi wybudowanych zostanie 9 przystanków autobusowych, w tym 5 wraz z zatokami oraz 4 szt. przystanków autobusowych wraz z peronami i oświetleniem. W ramach zadania powstanie 19 doświetlonych przejść dla pieszych. Cała inwestycja jest powiązana projektowo z planowaną obwodnicą – ul. Nowoszczakowską.

Nowe miejsca postojowe
Inwestycja obejmie także wykonanie placu postojowego na skrzyżowaniu z ul. Kasprzaka – obok Szkoły Podstawowej nr 3, który przeznaczony będzie do obsługi transportu szkolnego. Ponadto naprzeciw Klubu RELAX powstanie 10 miejsc postojowych poza pasem ruchu, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

W najbliższym czasie, po wprowadzeniu pozyskanych środków do budżetu miasta, Gmina ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania.

                                       ***

„Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”

Termin realizacji od 2023 roku do października 2025 roku

Szacowany koszt 25 123 598 zł

Kwota dofinansowania 50 proc. – 12 561 799 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Czytaj dalej...

Klub Wolontariatu w ZSP4 w Jaworznie przed świętami - wspomóż swoim działaniem!

wolontsp4jaw1222 1Wolontariat ZSP4 Jaworzno kolejny raz biorąc udział w grze #POLICHROM (zagrajwwolontariat.pl) Regionalnego Centrum Wolontariatu, pragnie promować działania na szczeblu nie tylko miejskim.

Tym razem zachęcamy do wolontariatu na rzecz Wolne miejsce i Wigilii dla Samotnych.
Idealną okazją do tego było dzisiejsze spotkanie z Wolontariuszką Fundacji Wolne Miejsce.

Spotkanie odbyło się z okazji Miedzynarodowego Dnia Wolontariusza, tego dnia nie tylko wspominamy działania naszego Klubu, ale przede wszystkim zachęcamy do podejmowania nowych inicjatyw.

Nasza szkoła oraz przyjaciele, pragniemy wspólnie dorzucić słodką cegiełkę na rzecz gości wigilii, stąd akcja - "Piernicz z nami" dla Uczestników Wigilii dla Samotnych w Katowicach.
Upiecz pierniki,  przynieś do ZSP 4 Jaworzno ul.Armii Krajowej 5, my dostarczymy je fundacji.

Grudzień tak pięknie otwiera nasze serca na potrzeby innych ludzi.

Jeśli chcesz pomóż i Ty, razem uczyńmy te zimowe dni cieplejszymi.
wolontsp4jaw1222 2 1200wolontsp4jaw1222 3 1200wolontsp4jaw1222 4 1200

Czytaj dalej...

Światowy Dzień Mycia Rąk

 

jakmycrece115 października to Światowy Dzień Mycia Rąk (tzw. Global Handwashing Day GHD). Święto to ustanowione zostało przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2008 roku jako akcja edukacyjna, której celem jest globalna edukacja na temat mycia rąk. ONZ ustanowiło rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych (rezolucja 61/192 z 20 grudnia 2006). Akcja wspierana również przez Światową Organizację Zdrowia miała zachęcić miliony ludzi do korzystania z wody i mydła w celach higienicznych.
W pierwszych obchodach Global Handwashing Day ponad 120 milionów dzieci z 73 krajów i 5 kontynentów symbolicznie umyło ręce.
Higiena rąk to prosta i podstawowa czynność, którą powinniśmy wykonać codziennie, prowadząc higieniczny tryb życia. Jednak, jak mówią badania, zaledwie 67% kobiet i 37% mężczyzn myje ręce po wyjściu z toalety, co oznacza, że ta prosta czynność w dalszym ciągu jest dla wielu obca.

Mycie rąk pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób. Lecz wielu z nas nie zastanawia się czy robi to prawidłowo. Właściwa i prawidłowa higiena dłoni na co dzień, w pracy, w szkole, w domu czy w miejscach publicznych ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Michigan wykazały, że aż 95% ludzi nie myje rąk pod bieżącą wodą wystarczająco długo – średni czas to 6 sekund. Tymczasem mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund redukuje liczbę bakterii już o około 90%, natomiast kolejne 15 sekund usuwa całkowicie drobnoustroje, które mogą być przyczyną chorób. Według WHO woda, mydło i papierowy ręcznik wystarczą. Ważne jest, aby myć ręce dokładnie.

jakmycreceZgodnie z globalnym raportem na temat zapobiegania i kontroli zakażeń, który łączy dowody z raportów naukowych i danych z badań WHO przy przestrzeganiu właściwej higieny rąk i innych środków zapobiegania i kontroli zakażeń (IPC), aż 70% infekcji można byłoby zapobiec w placówkach opieki zdrowotnej. Wybuch pandemii unaocznił, w jakim stopniu placówki opieki zdrowotnej mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się infekcji. Szacuje się, że 10 tyś. Polaków umiera z powodu zakażeń szpitalnych, najczęściej wynikających z przenoszenia drobnoustrojów drogą dotykową (przez ręce). To więcej niż ginie w wypadach drogowych. Dlatego też, tak ważny jest profesjonalny proces utrzymania czystości. Jako Polska Izba Gospodarcza Czystości uświadamiamy, iż poza prawidłowym sprzątaniem kluczowa jest odpowiednia higiena rąk, która jest podstawowym elementem związanym z opieką zdrowotną.

Skuteczną metodą zapobiegania chorobom „brudnych rąk”, jest prawidłowo wykonana czynność mycia rąk, jak i mycie owoców i warzyw. Zwiększa to bezpieczeństwo zakażenia wieloma chorobami „brudnych rąk” takich jak:
Wirusowe zapaleniem wątroby typu A (żółtaczka pokarmowa) – typowa choroba brudnych rąk.
Zarażenie rotawirusami – szczególnie narażone są na nie dzieci w wieku przedszkolnym, wymioty i biegunka mogą spowodować szybkie odwodnienie organizmu.
Tasiemiec – bardzo niebezpieczny, gdyż usadowiony w mózgu może spowodować śmierć. Znajduje się głównie na leśnych owocach., przenoszony najczęściej przez mocz lisa w postaci jajek, które w organizmie przekształcają się w larwy.
Salmonella – jest pierwszymi objawami są zwykle ostre bóle brzucha, gorączka i wymioty, które występują na 6-72 h po spożyciu zakażonego jedzenia.
Czerwonka bakteryjna – bardzo popularna choroba brudnych rąk. Najczęściej występuje latem i objawia się nagłymi kolkami, bólem brzucha, częstą biegunką i wysoką gorączką.

Za pośrednictwem brudnych rąk rozprzestrzeniają się także choroby dające objawy ze strony układu oddechowego, jak grypa, COVID-19, odra, różyczka.
Pandemia pokazała jednoznacznie, jak podstawowym działaniem jest zachowanie higieny rąk.
Celem obchodów Światowego Dnia Mycia Rąk jest uświadomienie wszystkim ludziom na świecie, jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, przed jak wielu chorobami może ustrzec. Dlatego właśnie w szkołach na całym świecie, podejmowane są różnorodne akcje, które pomagają zrozumieć dzieciom, jak ważne jest mycie rąk.
UNICEF pomaga również budować, szczególnie w szkołach, ujęcia wodne i sanitariaty, tak aby dzieci mogły realizować w praktyce nawyk częstego i poprawnego mycia rąk.

BEZWZGLĘDNIE MYJ RĘCE:
przed każdym posiłkiem;
przed przygotowaniem posiłku;
po spotkaniu z chorą osobą;
po zabawie ze zwierzętami;
po skorzystaniu z toalety;
po powrocie do domu;
po kichaniu lub wycieraniu nosa;
po wyrzucaniu śmieci;
gdy czujesz się chory;
gdy Twoje dłonie są zabrudzone.

PODSTAWOWE ZASADY MYCIA RĄK:
myj ręce ok. 30 sekund;
rozpocznij od zmoczenia rąk wodą;
nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni;
dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie;
pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków;
myj ręce ok. minuty, aby uzyskać najlepszy efekt;
na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem.

PIGC Organizuje branżowe targi, na które zaprasza firmy aktywne w sektorze utrzymania czystości, w tym fundusze inwestycyjne, zarządców i właścicieli nieruchomości. PIGC współdziała z organizacjami przedsiębiorców – Krajowa Izba Gospodarcza i innymi w celu wypracowywania wspólnych inicjatyw związanych z uwarunkowaniami prawnymi korzystnymi dla przedsiębiorców branży utrzymania czystości.
PIGC jest wydawcą czasopisma Forum Czystości, którego celem jest popularyzacja i promowanie nowości technologicznych oraz prawnych z branży czystości.  Izba współpracuje z największą branżową organizacją na świecie – ISSA – The WorldwideCleaningIndustryAssociation (ISSA).

Czytaj dalej...

Na jaki ślubny trend decydują się tegoroczne młode pary?

mlodapara22Decydując się na udział w akcji „Zaproś Świętego Mikołaja na swój ślub” nowożeńcy mogą pomóc podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja – zdolnym dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin z całej Polski. Ślub też staje się okazja do działań charytatywnych.

Podczas planowania ślubu można zwrócić się do gości z prośbą aby nie kupowali kwiatów tradycyjnie wręczanych przy składaniu życzeń, a w zamian za to wzięli udział w zbiórce na wybrany cel charytatywny. Każda Para Młoda, która przygotowuje się do ślubu, może przy okazji zrobić coś dobrego.

Najlepiej poinformować o tym już w zaproszeniu ślubnym - wówczas rodzina i przyjaciele nie będą zaskoczeni widokiem osoby z puszką kwestarską. Zbiórka ślubna to nie tylko pomoc dla potrzebujących, ale także kolejny piękny element tego wyjątkowego dnia.

Planując nasz ślub, od początku podjęliśmy decyzję, żeby zwrócić się do Gości z prośbą, aby zamiast wręczanych tradycyjnie kwiatów, rozważyli wzięcie udziału w zbiórce na wskazany przez nas cel dobroczynny. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację zbiórki na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja. Za fantastyczny uważamy program Stypendiów św. Mikołaja, który wspiera rozwój talentów i pasji uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, dając realne wsparcie. Całym sercem wspieramy także program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, m.in. z racji zawodowego związania Marty. – mówią Marta i Maciej, którzy zdecydowali się na zbiórkę.

Aby przeprowadzić kwestę na swoim ślubie wystarczy napisać krótkiego maila do Fundacji Świętego Mikołaja z podaniem daty ślubu na adres: mikolaj@mikolaj.org.pl, a w odpowiedzi Fundacja odeśle do wypełnienia krótki formularz zgłoszenia kwesty ślubnej i  następnie wyśle na wskazany w nim adres puszki kwestarskie. Po ślubie Para Młoda przekazuje zebraną kwotę na konto fundacji. Wystarczy kilka chwil, by pomóc dziecku w potrzebie i uczynić dzień ślubu jeszcze bardziej wyjątkowym.

Goście zaproszeni na ślub bardzo pozytywnie odbierają organizacje takich zbiórek, ponieważ dzięki nim nie muszą szukać odpowiednich upominków dostosowanych do gustu młodej pary ani przynosić do kościoła nieporęcznych bukietów kwiatów, które za kilka dni i tak zwiędną. Akcja „Zaproś na ślub Świętego Mikołaja” to doskonały przykład na to, że ślub może mieć także wymiar charytatywny. Dzięki tej akcji nowożeńcy mogą podzielić się swoim szczęściem z potrzebującymi. – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Ślub to jeden z najpiękniejszych i najważniejszych momentów w życiu. Czas, w którym można podzielić się swoją radością z bliskimi i wkroczyć w nowy etap życia. Można także uczynić ten dzień jeszcze wspanialszym i wykorzystać go do działań dobroczynnych.

Czytaj dalej...

Czy latem włosy rosną szybciej? Prawda czy fałsz?

trychowlosy 1Czasem spotykamy się ze stwierdzeniem, że włosy latem rosną szybciej niż w innych porach roku. Czy jest to prawda czy fałsz? Zapytaliśmy o tę kwestię trychologa, który przybliżył nam jak wygląda proces i tempo wzrostu włosów.

Na głowie mamy przeciętnie około 100 000 włosów. U zdrowej osoby tempo wzrostu włosów wynosi średnio około 1 cm miesięcznie. Wzrost włosów na ludzkim ciele jest procesem ciągłym. W trakcie doby tracimy średnio około 50-100 włosów, co jest całkowicie naturalnym zjawiskiem fizjologicznym. W miejsce włosa, który wypadł powinien wyrosnąć nowy włos. Dzieje się tak, jeżeli proces porostu włosów nie jest zakłócony przez jakieś nieprawidłowości, które mogą zachodzić w naszym organizmie, na przykład choroby czy schorzenia. W ciągu całego ludzkiego życia z jednego mieszka włosowego nowy włos może wyrastać około dwadzieścia razy. Na proces porostu i jakość włosów duży wpływ ma genetyka, ale także wiele czynników zmiennych związanych na przykład z bieżącą kondycją naszego organizmu.

Włosy rosną tak samo o każdej porze roku, gdyż rosną wg faz wzrostu. Cykl wzrostu włosa składa się z trzech faz: anagen, katagen i telogen. Pierwsza faza to anagen, okres w którym następują podziały komórkowe. Druga faza to okres, kiedy włos przestaje się dzielić i nie przyrasta na długość. Ostatnia faza to telogen, kiedy włos przygotowuje się do wymiany. Kiedy włos wypadnie następnie jest zastąpiony nowym włosem. Mieszek włosowy rozpoczyna tym samym nowy cykl. Cykl wzrostu włosa jest zaprogramowany genetycznie dla każdej osoby indywidualnie. Natomiast tempo podziałów komórkowych może być zależne od wielu różnych czynników, takich jak na przykład stres czy dostarczanie odpowiedniej ilości składników aktywnych. Jeśli latem lepiej dbamy o zdrową dietę, wówczas możemy mieć wrażenie, że włosy rosną szybciej, bo dostarczyliśmy im odpowiedniej ilości składników. Z pewnością pozyskanie i dostarczanie odpowiedniej ilości składników latem do organizmu jest łatwiejsze niż zimą, ale niestety włosy nie rosną dzięki temu szybciej niż w innych porach roku. – tłumaczy trycholog Anna Mackojć.

trychowlosy 2Należy także podkreślić, że podcinanie końcówek też nie ma wpływu na proces porostu włosów. Warto jednak systematycznie wykonywać tę czynność co 3-4 miesiące, gdyż końcówki naszych kosmyków wraz z ich wzrostem są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Ocierane o ubranie czy oparcie krzesła włosy stają się bardziej kruche i łamliwe, dlatego warto je „odświeżać” przez regularne podcinanie końcówek.

Pora roku nie ma wpływu na tempo wzrostu włosów jak potwierdza trycholog, latem nie będą one niestety rosły szybciej. Co więcej, przebieg cyklu włosowego mamy zaprogramowany genetycznie. Oznacza to, że jeśli czas trwania anagenu, czyli fazy wzrostu włosa u zdrowej osoby został genetycznie zaprogramowany na 3 lata, to nie jesteśmy w stanie go wydłużyć. Dodatkowo, co jest bardzo istotne dla osób, które marzą o zapuszczeniu długich włosów, faza anagenu może ulec skróceniu poprzez różne, szkodliwe czynniki. Należą do nich na przykład restrykcyjne diety, przyjmowane leki, stres czy choroby z wysoką gorączką.

trychowlosy 3Poszczególne fazy wzrostu włosa występują niezależnie od nas. Dbając jednak holistycznie o stan całego organizmu, m.in. prawidłowe odżywianie, odpowiednią ilość snu czy ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, możemy mieć wpływ na lepszą kondycję włosów. Zdrowa skóra głowy i dobry, ogólny stan organizmu sprzyja posiadaniu pięknych, mocnych włosów.

Zdarza się, że włosy rosną zbyt wolno, a powodem tego mogą być choćby zaburzenie gospodarki hormonalnej, uboga dieta czy schorzenia skóry głowy. – mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Jeśli więc chcemy zadbać o sprzyjające warunki do wzrostu włosów, powinniśmy pomyśleć o kilku kluczowych elementach. Możemy stymulować i odżywiać mieszki włosowe przede wszystkim dietą bogatą w substancje odżywcze czy regularnymi peelingami skóry głowy. Możemy również przyspieszyć porost włosów stosując na przykład serum zawierające peptydy biomimetyczne, proteiny czy aminokwasy oraz suplementy diety z proteoglikanami. Nie zapominajmy jednak, że poza genetyką, na którą nie mamy wpływu w obszarze włosów, to na tempo wzrostu włosów wpływa nie pora roku, tylko stan naszego zdrowia.

udostępnij
Czytaj dalej...

Dyżur telefoniczny dla osób rozpoczynających pierwszą pracę

dyzurzus 2Już 17 sierpnia, w środę, sosnowiecki ZUS wraz z Okręgową Inspekcją Pracy uruchamia specjalną infolinię dla osób podejmujących pierwszą pracę.

Eksperci obu instytucji będą informować o obowiązkach i prawach pracodawcy i pracownika, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy, czym różni się umowa zlecenie od umowy o pracę, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy względem swoich pracowników dotyczących ubezpieczeń społecznych i jak sprawdzić, czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń.

Na ta i wiele innych pytań  będzie można uzyskać odpowiedzi kontaktując się telefonicznie podczas specjalnego dyżuru eksperckiego. Serdecznie zapraszamy! 

Czytaj dalej...

Dzień Dziecka w Stajni u Michała

dzdzieckaJMM22ppol 210Moc atrakcji z końmi na pierwszym planie w Dniu Dziecka przygotowała "Stajnia u Michała", znanych w całym mieście Państwa Stańczaków.
Wszyscy, którzy lubują się w jeździe konnej, ale i w obcowaniu z jednymi z największych zwierząt, z którymi możemy mieć kontakt, nie odwiedzając ogrodu zoologicznego mogli poznać codzienność panującą w stadninie, dowiedzieć się wiele na temat warunków, w jakich żyją konie, odbyć przejażdżkę, ale i zabawić się na przygotowanych dmuchanych atrakcjach, z których jedną był szalejący żądny ujeżdżania byk.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego krótkiego pobytu w stajni.
Oczywiście zapraszamy do skorzystania z możliwości częstszego odwiedzenia tego miejsca, jako wspaniałej alternatywy do nudnego siedzenia przed telewizorem, czy komputerem.


Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us