Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Edukacja (9)

Uczymy się przez całe życie? ? oferta CKZiU w Jaworznie

Fotolia 74967127 XSNowoczesne kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Od września 2012 r. w kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), podczas których zainteresowane osoby mogą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatną formą kształcenia adresowaną do osób kończących 17 lat i starszych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W Jaworznie w powstałym CKZiU forma ta rozwija się dynamicznie i na bieżąco dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy.

Każdy słuchacz może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz Certyfikat określający zdobyte umiejętności. Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na stanowiskach egzaminacyjnych w CKZiU, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Czytaj dalej...

CKZiU zaprasza na kursy kwalifilkacyjne

kursykwalifi0916W nowej placówce oświatowej w Jaworznie, na terenie której 1 września odbyło się uroczyste, wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego, są jeszcze miejsca na kursach kwalifikacyjnych.

Rekrutacja uzupełniająca do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych CKZiU trwa do 8 września.

Szczegóły na stronie internetowej szkoły organizującej - Technikum nr 5 w Jaworznie. CKZIU Jaworzno

 
Plakat KKZ Custom

 

Czytaj dalej...

Piątka ozłocona- Technikum nr 5 w Jaworznie Złotą Szkołą Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016

 

Zdjecie Zlota Tarcza CustomOgólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany jest przez miesięcznik edukacyjny dla młodzieży ?Perspektywy? wydawany od 1998 roku w Warszawie.
W 18 edycji  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 czasopisma ?Perspektywy? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie jest jedyną szkołą zawodową w mieście wśród uhonorowanych. Technikum nr 5 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie
w ubiegłym roku zdobyło miano Srebrnej Szkoły, a w tym roku tytuł Złotej Szkoły zajmując 87 miejsce spośród  najlepszych techników w Polsce.  
Najpierw została podana informacja, że T5 jest Brązową Szkołą, ale Kapituła Rankingu przesłała sprostowanie, w którym wyjaśniła zmianę. Tytuł Złotej Szkoły został nadany po uwzględnieniu wyników z wszystkich kwalifikacji zawodowych.
Decyzją Kapituły Rankingu kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2016 były następujące: sukcesy w olimpiadach 20%, matura ? przedmioty obowiązkowe 25%, matura ? przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.
W tegorocznych zestawieniach ?Perspektyw? znalazło się również II LO w Jaworznie, które w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2016 uplasowało się na 268 miejscu w Polsce, uzyskując tym samym miano Srebrnej Szkoły.
zlota technikum 2016Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbyło się w obecności pana Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który serdecznie pogratulował wszystkim szkołom. Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała  Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektor Łaszczyk przypomniał, że Kapituła brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych                      i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.
Technikum nr 5 w Jaworznie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr  5 kształci                              w zawodach technik informatyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Od września 2016 roku już jako jedna ze szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształcić będzie również w zawodzie technik organizacji reklamy i na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej                        w zawodach elektromechanik oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
Nowe kierunki kształcenia wychodzą na wprost oczekiwaniom rynku pracy, dając młodym ludziom, absolwentom szkoły, szansę na zatrudnienie.
Technik organizacji reklamy to zawód wymagający łączenia w sobie między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej oraz informatycznej. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną, stwarzającą ciągle nowe wyzwania. Reklama jest bowiem zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, a rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych z organizacją reklamy. Zatem podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji                   i firm oraz w projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
polska 1024x529 CustomElektromechanik to zawód ciekawy, dający możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodach pokrewnych takich jak  na przykład elektryk. Elektromechanik jest pracownikiem niezbędnym chyba w każdym zakładzie produkcyjnym, zajmuje się bowiem  montażem instalacji elektrycznych zgodnie
z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD. Uczniowie szkoły o tym kierunku będą mieć możliwość rozszerzenia kwalifikacji o moduły pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC i uprawnienia SEP, co podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy. Natomiast ci, którzy wybiorą kierunek monter sieci
 i urządzeń telekomunikacyjnych będą mieć możliwość dodatkowego przeszkolenia praktycznego
w zakresie systemów alarmowych i monitorujących oraz zdobycia uprawnień. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jest również bardzo ciekawym zawodem- monter instaluje, konserwuje, remontuje i naprawia telekomunikacyjne linie kablowe ziemne, np. światłowodowe, kanałowe                       i napowietrzne, buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe, elementy zakończeń kabli, przełącznice, wykonuje instalacje telekomunikacyjne
i teleinformatyczne wewnętrzne, wykonuje instalacje antenowe systemów radiowych i telewizyjnych takich jak: aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe itp. W dobie powszechnej informatyzacji, rozwoju mediów cyfrowych  specjaliści od telekomunikacji będą zawsze potrzebni.
Rozwój oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie jest wynikiem analizy potrzeb edukacyjnych młodzieży i potrzeb rynku pracy. Podjęcie nauki  w ZSP nr 5 daje gwarancję sukcesu, bo Złote, Srebrne i Brązowe... najlepsze polskie szkoły zawodowe to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość.
TM

Czytaj dalej...

#STOPHEJT - pierwsza kampania społeczna wolontariuszy Gimnazjum nr 4

 
 #STOPHEJT - pierwsza kampania społeczna wolontariuszy Gimnazjum nr 4

hejt0214gim4Od kilku lat w naszej szkole działa aktywnie Klub Młodego Wolontariusza - Szkolny Klub Caritas. Ta aktywność ostatnio jest pobudzana regularnie udziałem w wolontariackiej grze POLICHROM, którą kieruje Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. W ramach tej gry nasi wolontariusze realizują różne Misje i Wyzwania. Ostatnią naszą Misją było przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej, czyli kampanii dotyczącej ważnego problemu społecznego.
Przygotowania poprzedziło szkolenie prowadzone przez naszą animatorkę, która naświetliła tematykę kampanii społecznych.
Nasz klub postanowił zająć się istotnym problemem, z którym styka się prawie każdy człowiek (a zwłaszcza młody człowiek) korzystający z zasobów Internetu. Tym problemem jest tzw. "mowa nienawiści", czyli "hejtowanie", które są wypowiedziami agresywnymi, są przejawami agresji bez określonego powodu. Są elementem cyberprzemocy - to obrażanie, wyśmiewanie często z użyciem wulgarnych słów.
 
W związku z tym nasza kampania społeczna odbyła się pod hasłem #STOPHEJT oraz STREFA BEZ HEJTU.
Strefa Bez Hejtu miała miejsce 5 lutego br. w Małej Sali Gimnastycznej, gdzie przez cały dzień zapraszani byli gimnazjaliści. Uczniowie i nauczyciele podczas krótkiego happeningu zobaczyli spot kampanii - film nakręcony przez wolontariuszy zwracający uwagę na istotę zranienia słowami drugiego człowieka. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową naklejkę #stophejt oraz ulotkę informacyjną dotyczącą problemu hejtowania (co to jest i jak sobie z tym poradzić). Wolontariusze zachęcali do poparcia naszej akcji poprzez odbicie swojej pomalowanej dłoni na szarym papierze....Tych dłoni były setki.... 
W podziękowaniu za okazane poparcie wolontariusze częstowali uczestników słodkościami własnoręcznie wykonanymi i owocami.
 
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za wsparcie naszej pierwszej kampanii społecznej. Wierzymy, że uświadomiliśmy Wam istnienie tego problemu i dodaliśmy odwagi do otwartej walki z hejtem. 
Po prostu - stop dla hejtowania!!!
 
P.S. Jeśli kiedykolwiek spotkałeś się z hejtem lub chcesz okazać poparcie dla tej akcji - udostępnij na swoim profilu nasz spot/film znajdujący się na szkolnym Facebooku.
 
 
#STOPHEJT

Oficjalna premiera naszego spotu w internecie!Dziękujemy klasie 2d za pomoc w nagraniach i czekamy na wasze lajki:)

Posted by Klub Młodego Wolontariusza - Szkolny Klub Caritas przy GIM.4 on 6 luty 2016
>
Czytaj dalej...

Śmiej się pan z tego - Warsztaty kabaretowe

warstkab15 1Jubileuszowy XV Miejski Przegląd Humoru ?Śmiej się pan z tego? w tym roku przyjął nieco inną formułę. Zamiast eliminacji jury postanowiło urządzić swoiste warsztaty teatralne, decydując, iż w ten sposób zespoły i soliści będą mieli bardziej wyrównane szanse. Każdy zatem mógł zobaczyć występ konkurenta, wysłuchać wnikliwych i krytycznych uwag oceniających i postanowić, co należy poprawić, zmienić, dodać lub ująć.
Jubileuszowy finał zostanie połączony z kolejnym spotkaniem z cyklu ?Niedziela w MDK? i odbędzie się 13 grudnia 2015 r. o godzinie 17.00.

Czytaj dalej...

Nauka angielskiego to również poznawanie zwyczajów

halohelendoron 10Dziś wracamy jeszcze do końca października i do tego, co wydarzyło się w szkole Języka Angielskiego Helen Doron. Są i zwolennicy i przeciwnicy tego "święta" w Polsce. Ale kiedy mamy do czynienia z poznawaniem zwyczajów panujacych w krajach anglojęzycznych, wtedy zabawa w stylu tego dnia ma swoje uzasadnienie. Szkoła Helen Doron jako szkoła języka angielskiego zapoznaje dzieci uczęszczające na zajęcia z kultura angielską, co jest istotnym elementem nauki języka.

Halloween (All Hallows Eve - wigilia Wszystkich Świętych) - to święto obchodzone w przeddzień Wszystkich Świętych, czyli 31 października. Choć dziś zwyczaj ten jest okazją do maskarady i zabawy 2 tysiące lat temu był on traktowany śmiertelnie poważnie.

halohelendoron 6Tradycja Halloween sięga 2 tysięcy lat i wywodzi się od starożytnych Celtów ( dzisiejsze tereny Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii). Ludy te wierzyły, że w wigilię Wszystkich Świętych duchy zmarłych wracają na ziemię i próbują wejść w ciała ludzi. Aby odstraszyć złe duchy Celtowie palili ogniska, przywdziewali upiorne stroje, przywdziewali maski i hałasowali wokół ognia. W sieni zostawiano też pokarm dla wygłodniałych dusz lub w innej wersji - dla wędrownych druidów. Ślady tych wierzeń do dziś zachowały się w Szkocji oraz w Irlandii, gdzie 31 października jest świętem narodowym.

W Polsce Halloween zyskało popularność dopiero w latach 90. Jego rodzimą odmianą były staropolskie Dziady.

halohelendoron 8Skąd wzięło się przekonanie, że Halloween wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych? Do Ameryki święto Halloween przybyło wraz z irlandzkimi imigrantami dopiero w XIX wieku. Tam przybrało formę bardziej symboliczną. W wigilię Wszystkich Świętych amerykanie przebierali się zwyczajem Celtów w straszliwe stroje i maski urządzając gromadne pochody ulicami miasta. To właśnie amerykańska odmiana Halloween z całą maskaradą, strojami i zabawą została zaszczepiona w zachodniej Europie dopiero w drugiej połowie XX wieku.\

Dzieci zaproszone zostały do różnych zabaw. Jedną z nich była zabawa "Przejdź przez Bagno"
Zadaniem uczestnika było przejść całą długość pokoju stąpając tylko na kartki. W tym celu po wykonaniu jednego kroku trzeba się schylić, podnieść kartkę z tyłu, przełożyć ją przed siebie u uczynić następny krok. I tak aż do wyznaczonego punktu. Uczestnik, który postawił nogę poza kartką - zostaje "wciągnięty do bagna" i wypada z gry. Wygrywają te osoby, którym udało się wykonać to niełatwe zadanie.

halohelendoron 7Inną propozycją była zabawa w chwytanie jabłek.
Chwytanie jabłek zębami to najpopularniejsza zabawa na Halloween, znana również od dawna na przykład w harcerstwie. Polega ona na tym, że zawodnik musi (bez pomocy rąk) zjeść całe jabłko wiszące na sznurku.

Cukierek albo psikus: Dzieci w przebraniach potworów, czarownic, straszydeł i duchów szukają kartek z napisem "Cukierek albo psikus" lub z bardziej rozbudowanym uzasadnieniem swych żądań. Jeśli wylosują psikus,  mają zadanie do wykonania, jeśli cukierek dostają nagrodę bez zadania.
Zobaczmy kilka zdjęć z zabawy w Szkole Helen Doron.

Więcej na profilu szkoły https://www.facebook.com/helendoronjaworzno/?fref=ts

 

Czytaj dalej...

Mam świadomość jak być zdrowym - tatuaż, kolczyki - spore zagrożenia

byczdrowymRusza kampania edukacyjna ?Mam świadomość jak być zdrowym? skierowana do właścicieli i pracowników gabinetów pielęgnacji urody w województwie śląskim. Cel ? podnieść poziom wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych. Do maja 2015 r. ze szkoleń skorzysta 1800 zakładów.
Katowice, 21 listopada 2014 r. ? Wyniki 3629 kontroli przeprowadzonych w 2013 roku przez Państwową Inspekcję Sanitarną w placówkach pielęgnacji urody na terenie województwa śląskiego są alarmujące. W wielu salonach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych oraz studiach tatuażu i kolczykowania wciąż brakuje wiedzy na temat zakażeń krwiopochodnych, przestrzegania zasad higieny czy procedur dekontaminacji narzędzi oraz sprzętu.

Czytaj dalej...

Uczniowie "Jedynki" zasiedli przed sądem

prawo 1aTelewizja, prasa, czy internet coraz częściej donoszą o przestępstwach popełnionych przez młodzież. Być może winę ponoszą hormony, kierujące człowiekiem w wieku dojrzewania. Być może to brutalizacja popkultury, lub powszechna "znieczulica" są powodem tragicznego w skutkach zachowania młodych ludzi.

W tym przypadku jednak młodzi ludzie nic nie przeskrobali, a wręcz przeciwnie. Adepci edukacji prawniczej z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie nabierali doświadczenia obserwując rozprawę sądową, wszak jak powszechnie wiadomo praktyka jest znacznie cenniejsza od wiedzy teoretycznej.

Czytaj dalej...

Dzień Przedsiębiorczości w ILO, czyli jak nie kupić kota w worku

ILO miniprzedsiebiorstwo Bizutka CustomMarzenia o przyszłym zawodzie biorą swój początek we wczesnym dzieciństwie. Wtedy malcy powszechnie chcą zostawać policjantami czy strażakami ogniowymi, a dziewczynki lekarkami czy nauczycielkami. Recz jasna, wielu przyszłych dorosłych ma pragnienia mniej realne, typu rycerz czy księżniczka, czym przysparza sporo radości swoim rodzicom. Sfera marzeń staje się bardziej konkretna u progu dorosłości, kiedy podejmowane wybory rzutują na całe życie. Jak więc wybrać słusznie, jak korzystnie zaplanować karierę, jak nie kupić kota w worku?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us