Menu

ogłoszenie bezpłatne

 

Relacje 2 (202)

Piknik w Żłobku Miejskim. Wspiera GKRPA

zlobek260822 48

Integracja, poznanie się nawzajem, nawiązanie znajomości porozmawianie po prostu na luzie - najlepszą okazją do tego są, jak od kilku lat się przekonujemy, pikniki rodzinne.

Dobre spędzenie czasu, zdrowe, bez używek, to hasło propagowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dlatego też inicjatywy gminnych jednostek oświatowych są przez komisję wspierane.

Tak było w wypadku Pikniku w filii żłobka miejskiego przy ulicy Towarowej. Wsparliśmy piknik i był to kolejny strzał w dziesiątkę. Świetna zabawa, wzajemne poznanie się rodziców, luźne rozmowy z dyrekcję i pracownikami oraz udział Zastępcy Prezydenta Jaworzna, Pana Łukasza Kolarczyka, a oprócz tego dziecięcy śmiech i rozbawienie wśród kolorowych atrakcji wypełniły popołudniowe godziny w ogrodzie żłobka.

Mamy nieco zdjęć z tego wydarzenia, Komisja dziękuje Personelowi żłobka, a szczególnie Dyrektor, Pani Elżbiecie Orzechowskiej-Filipczyk za wspaniałą organizację imprezy. 


Czytaj dalej...

Złota Kantyczka 2020 - koncert finałowyzlotakantyczka2020 18
zlotakantyczka2020 1 3Niemal 160 tak zwanych podmiotów wykonawczych zgłosiło się do zaśpiewania kolęd i pastorałek w XVII DIECEZJALNYM FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK „ ZŁOTA KANTYCZKA – JAWORZNO 2020 ”.

To, jak numer w cyfrach rzymskich wskazuje, już dobrze utrwalony na jaworznickim gruncie konkurs, który organizują, sponsorują i oceniają wysokie osobistości z naszej lokalnej społeczności.
Wśród fundatorów nagród specjalnych są ksiądz Biskup Piotr Skucha, Marszałek Województwa Ślaskiego w tym roku w osobie wicemarszałka Pana Dariusza Starzyckiego, reprezentowanego przez Pana Macieja Stanka, radnego Rady Miejskiej oraz Prezydent Jaworzna, Pan Paweł Silbert, Przewodniczącego rady Miejskiej, Pan Tadeusz Kaczmarek. Instytucjonalnym fundatorem jest Stowarzyszenie Arete".

zlotakantyczka2020 6W koncercie finałowym wystąpili zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy udowodnili niezwykle wysoki poziom artystyczny.

W najważniejszej, kategorii - dorosłych - zwycięzcą został spodziewanie wokalista, który jest z wykształcenia i zawodowo związany z muzyką, Nieprawdopodobny głos i skala jaka dysponuje laureat to niewątpliwy atut, który przykuł uwagę i wręcz zahipnotyzował słuchaczy.

Ale i w innych kategoriach mieliśmy dosłownie perły, bo zarówno najmłodsze dzieci - przedszkolaki, jak i uczniowie podstawówek oraz szkół średnich zaśpiewali wybornie.

Do protokołu jury z festiwalu zapraszamy do strony MDK w Jaworznie, a my mamy kilkadziesiąt zdjęć z finału oraz skrót filmowy.


 

Czytaj dalej...

Karczma Piwna Solidarności w ZG Sobieski

 


barborka2019 232
barborka2019 12Doroczna Karczma Piwna NSZZ Solidarność w ZG Sobieski trwała aż cztery godziny. to szczególny czas dla górników, którzy wspominają "stare dobre czasy",

Czczą ciszą kolegów, którzy odeszli na wieczną szychtę, ale przede wszystkim bawią się, śpiewają, bratają ze sobą i nabierają ochoty do pracy na kolejne dni i miesiące.

W sobotnie karczmie, w dniu 7 grudnia uczestniczyli związkowcy z Solidarności a honorowym, corocznym gościem był Pan Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność.


barborka2019 41W ławach biesiadników zasiadł zaproszony wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Dariusz Starzycki, władze miasta, radni, dyrektorzy i prezesi spółek węglowych, a najwięcej oczywiście było szeregowych górników.

W centrum sali zasiadło "Wysokie a w sprawach piwnych nigdy nieomylne prezydium", a całość wieczoru prowadził kabaret "Jestem", który zaprezentował program kabaretowy oraz zachęcał do śpiewania niezliczonej ilości piosenek kojarzonych z górnictwem i popularnych przebojów.

Odbyły się tradycyjne konkursy sprawnościowe i oczywiście w piciu piwa na czas oraz chrzest i pasowanie na górnika połączone ze skokiem przez skórę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wieczoru w Karczmie Piwnej w NASZEJ GALERII

barborka2019 275

Czytaj dalej...

Pani Alicja Dudek Zasłużoną dla miasta Jaworznaadydek250419 19
alicja dudek wieczor autorski jaworzno 19Na sesji rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2019 roku zaszczytu przyznania dyplomu honorowego za zasługi dla miasta Jaworzna dostąpiła Pani Alicja Dudek.

Pani Alicja gości na naszych łamach za każdym razem, kiedy postanawia podzielić się ze swoimi czytelnikami, mieszkańcami Jaworzna swoimi poetyckimi przemyśleniami w formie wierszy o życiu, o otaczającej nas rzeczywistości, przyrodzie, miłości, przyjaźni. Jej wiersza emanują ciepłem i radością, postrzeganiem świata, jako jednego naszego wspaniałego domu.


Zawsze uczynna, miła radosna, uśmiechnięta jest w naszych myślach. Życzymy Pani Alicji wielu lat życia i wielu, wielu strof spisanych wiosną, latem, jesienią czy zimą, aby cieszyły nas za każdym razem, kiedy możemy się z Nią spotkać.

Poniżej przytaczamy fragment uzasadnienia do uchwały przyznającej Jej ten wspaniały tytuł honorowy.

adydekaajpgPani Alicja Dudek urodziła się w Jaworznie. W 1947 roku wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie sama ucząc się jak żyć, systematycznie wdrażała tą wiedzę w życie, pomagając innym na wielu płaszczyznach życia kulturalnego, zawodowego czy osobistego. W życiu dorosłym mocno związała się z kulturą i oświatą prowadząc m. in. Klub „Tęcza”, Klub Nauczyciela oraz pracując w Miejskim Domu Kultury w Jaworznie.

Od 1984 roku Pani Alicja Dudek jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury. Swoją działalnością nie tylko wzbogaca miejską przestrzeń kulturalną, ale również jest przykładem jak pięknie można przełożyć własne talenty, umiejętności i uzdolnienia na czynienie dobra na rzecz innych. Długie i bogate życie Pani Alicji Dudek ściśle związane jest z Jaworznem. To w naszym mieście realizuje swoją „misję” dzielenia się poezją czyli tym, co ma najpiękniejsze.

Pani Alicja Dudek do dnia dzisiejszego  czynnie angażuje się w działalność kulturalną. Jednym z przykładów tej działalności jest cykl wielu spotkań literacko muzycznych o charakterze charytatywnym, które organizuje w wielu miejscach na terenie miasta z bardzo dobrym skutkiem. Prowadzi cykle spotkań z młodzieżą szkolną na terenie jaworznickich szkół i nie tylko, przekazując zamiłowanie zarówno do kultury, jak i do naszego miasta. Pani Alicja Dudek nie zawsze mówi o tych działaniach, jednak zawsze jest chętna do wspierania wielu wyzwań i inicjatyw społecznych, które wymagają dużego zaangażowania, sama nie oczekując nic w zamian.


Dojrzała twórczość Pani Alicji Dudek, która sięga swymi korzeniami lat sześćdziesiątych, zawsze towarzyszyła w Jej świadomym działaniu, czego wiele namacalnych dowodów nie trudno odnaleźć zarówno w historycznych źródłach jak i współcześnie. Można przytoczyć wiele przykładów twórczości Pani Alicji Dudek, jednak bardzo ważne jest podkreślenie tego w jaki sposób używa swojej twórczości do podtrzymywania ludzi na duchu, do budowania ich własnej tożsamości, czy choćby do uczenia innych dzielenia się sobą – pięknem wewnętrznym – które często przekłada się na wartościową chęć do życia w danym społeczeństwie oraz świadomego współtworzenia miejsca w którym chce się żyć. Za pracę w dziedzinie kultury i oświaty Pani Alicja Dudek otrzymała wiele nagród i odznaczeń. Nadanie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym gestem doceniania niezwykle patriotycznej i obywatelskiej postawy jaką Pani Alicja Dudek prezentuje od wielu dziesięcioleci, tym samym wzbogacając miasto Jaworzno o kolejny przykład do naśladowania, powielania i utrwalania tak prospołecznego wizerunku w mieście.

Czytaj dalej...

Święto Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowych Dawców Krwi


krwiodawcy19 35
krwiodawcy19 44Niezwykle uroczyście, obchodzono w Jaworznie stulecie Powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, organizacji, która jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa.

Założycielem i twórcą ruchu jest Henry Dunant (1828 – 1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901). Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża powstało 18 stycznia 1919 roku, zostało uznane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie w dniu 14 lipca 1919 roku i przyjęte do Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (obecnie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i czerwonego Półksiężyca) w dniu 16 września 1919 r.

krwiodawcy19 55Od 1927 roku nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1927 r. o Stowarzyszeniu „Polski Czerwony Krzyż” (Dz. U. nr 79, poz. 688) i posługuje się skrótem „PCK”.
prezesem PCK w Jaworznie jest Pani Anna Grelowska, która w trakcie uroczystości przbliżyła historię organizacji oraz opowiedziała o jaworznickich działaczach i działaniach jej członków.

Jak co roku zostały wręczone odznaczenia za aktywność oraz za honorowe dawstwo krwi, a artystycznie galę ubarwili młodzi wykonawcy, wokaliści i jeden stary.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.


UWAGA Fotografie chronione są prawem autorskim. Dozwolone kopiowanie wyłącznie do domowego użytku. Ściąganie i publikacja w innych mediach, również społecznościowych, wymaga zgody autora i uzgodnienia warunków wykorzystania - wykupienia licencji. W innym wypadku to kradzież, co może być przedmiotem roszczeń prawnych. Readakcja wyraża zgodę na  udostępnianie i zamieszczanie linku do artykułu.

 

Czytaj dalej...

Szóste urodziny Jazz Clubu Muzeum

 


jazzurodziny0919 71
Jak co roku obchodzono urodziny Jazz Clubu Muzeum. Które to już?

Ech... czytelnicy wiedzą. Z tej okazji sobotni wieczór zagospodarowany by muzyką. Klub zaprosił trzy zespoły Warhlack z katowic oraz z Jaworzna, MusArt  i jakże by inaczej, Mandat.

Oprócz muzyki szefostwo klubu w osobie Zbyszka przygotowało szereg niespodzianek. Były konkursy, loterie i promocje. .

My uczestniczyliśmy w dwóch koncertach naszych jaworznickich zespołów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


jazzurodziny0919 70

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Shanta Rei na Festynie zdrowotnym na Manhattanie
shanta rei 0919 9
Podczas festynu zdrowotnego pod nazwą Wygraj zdrowie w pasażu Manhattan w Jaworznie zespół Shanta Rei zagrał kilkanaście piosenek żeglarskich.

Zrządzeniem losu wystąpiliśmy w okrojonym składzie, co zapewne odbiło się na brzmieniu, ale najważniejsze, że było wesoło, a publiczność i śpiewała i brała czynny udział w piosenkach, klaszacząc bądź wydając żeglarskopodobne dźwięki.shanta rei 0919 2

Czytaj dalej...

Dożynki Miejskie 2019 zakończyły kolejny sezon rolniczydozynki 2019 1 2
Coroczne miejskie Dożynki odbyły się w niedzielę, 25 sierpnia.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kolegiacie, podczas której złożono dary powstałe z plonów, które następnie zostały poświęcone przez Proboszcza, Księdza Eugeniusza Cebulskiego, z życzeniami dobrego gospodarowania oraz niegorszych plonów w następnym roku.

Uroczystości oficjalne na rynku objęły przekazanie chleba i wieńca dożynkowego władzom miasta, a artystycznie całość ubarwiły zespoły śpiewacze.

Na okolicznościowych stoiskach można było podziwiać wyroby artystyczne oraz niektóre z okazów wyhodowanych w tym roku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Dożynek 2019.

 

dozynki 2019 54

Czytaj dalej...

Szeleństwa we Fly Parku wraz z "W kręgu Formy"
flywkregu 4Współpraca Stowarzyszenia W kręgu Formy i Fly Parku w Jaworznie rozwija się znakomicie, już po raz drugi zwolennicy rozwoju fizycznego i aktywnego spędzania wolnego czasu spotkali sie na kilkugodzinnym treningu połączonym z zabawami na trampolinach i linach. Do dorosłych dołączyły dzieci a nimi zaopiekowała się firma MyDay.

 flywkregu 31

Czytaj dalej...

Stowarzyszenie W Kręgu Formy zorganizowało mocny trening
wkreguformy270419 146
wkreguformy270419 108W szereg propozycji towarzyszących otwarciu Tężni w Geosferze włączyło się stowarzyszenie W Kręgu Formy, które coraz szerzej w Jaworznie propaguje zdrowy tryb życia, w naprawdę profesjonalny i efektywny sposób.

To nie spacerki, to nie udawanie, ale solidne, regularne forsowanie możliwości organizmu, który na obciążenie odpowiada podniesieniem możliwości kondycyjnych i wydolnościowych.

Zapraszając do udziału w treningach otwartych ale i w regularnej działalności stowarzyszenia, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć w obrębie tężni.

wkreguformy270419 151

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us