Menu

Artykuły filtrowane wg daty: września 2020 - Mojejaworzno.pl

W "Dniu chłopaka" - przestroga przed COVID 19. Męskość to nie żarty...

  • Dział: Breaking newsdzienchlopakaNiższy od normy poziom testosteronu u ponad połowy mężczyzn hospitalizowanych z powodu COVID-19 może przynajmniej częściowo wyjaśniać ich gorsze w porównaniu z kobietami rokowanie – informuje pismo "The Aging Male".

Jak wykazali tureccy eksperci z University of Mersin oraz Mersin City Education and Research Hospital, gdy poziom testosteronu u chorych na COVID-19 mężczyzn spada, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo, że trafią na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM).

Badaniami objęto łącznie 438 pacjentów, w tym 221 mężczyzn, każdy z laboratoryjnie potwierdzonym SARS-CoV-2. Wszystkie dane zostały zebrane prospektywnie. U każdego pacjenta wykonano szczegółowy wywiad kliniczny, pełne badanie fizykalne, badania laboratoryjne i radiologiczne. Wszystkie dane pacjentów zostały sprawdzone i przeanalizowane przez dwóch lekarzy.

Pacjentów podzielono na trzy grupy: 46 bezobjawowych, 129 pacjentów z objawami, którzy byli hospitalizowani na oddziale opieki pośredniej oraz 46 hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii (OIOM).

U 113 (51,1 proc.) spośród objętych badaniem mężczyzn zaobserwowano hipogonadyzm - stan, w którym organizm nie wytwarza wystarczającej ilości testosteronu. 65,2 proc. z 46 bezobjawowych pacjentów płci męskiej utraciło libido. Zmarło 11 dorosłych mężczyzn (4,97 proc.) i 7 kobiet (3,55 proc.). Pacjenci, którzy zmarli, mieli znacznie niższy średni całkowity poziom testosteron niż pacjenci żyjący.

Średni poziom testosteronu całkowitego spadał wraz ze wzrostem nasilenia COVID-19 - był istotnie niższy w grupie na OIOM-ie niż w grupie bezobjawowej. Ponadto średni poziom testosteronu całkowitego był znacznie niższy w grupie na OIOM-ie niż w grupie na oddziale opieki pośredniej (intermediate care).

Jak podkreśla główny autor, profesor urologii Selahittin Çayan, chociaż już wcześniejsze analizy sugerowały, że niski poziom testosteronu może wskazywać na gorsze rokowania przy dodatnim wyniku testu SARS-CoV-2, to pierwsze badanie, które wykazało, że sam COVID-19 wpływa na obniżenie poziomu testosteronu.

"Testosteron jest związany z układem odpornościowym dróg oddechowych, a jego niski poziom może zwiększać ryzyko infekcji. Niski poziom testosteronu ma również związek z hospitalizacją na skutek infekcji i śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny u mężczyzn na OIOM, dlatego leczenie testosteronem może przynosić również korzyści wykraczające poza poprawę wyników leczenia COVID-19" - wyjaśnił profesor Çayan.

Komentując wyniki badania, profesor Çayan dodał: "Można by zalecić, aby w momencie rozpoznania COVID-19 badać również poziom testosteronu. U mężczyzn z niskim poziomem hormonów płciowych, u których wykryto COVID-19, leczenie testosteronem mogłoby poprawić rokowania. Potrzebne są dalsze badania dotyczące tego zagadnienia".

Ograniczeniem badania jest brak grupy kontrolnej pacjentów ze schorzeniami innymi niż COVID-19, co wynikało z ograniczeń nałożonych na szpital, w którym monitorowani byli chorzy.

Zdaniem autorów przyszłe badania powinny dotyczyć poziomów stężenia ACE2 (enzymu konwertującego angiotensynę 2) w odniesieniu do całkowitego poziomu testosteronu. (PAP)

autor: Paweł Wernicki
dzienchlopaka2

Czytaj dalej...

Mieszkanie chronione tętni życiem i pozytywną energią

  • Dział: Breaking news


mieszkaniea1

O funkcjonowaniu i historii powstania pierwszego w Jaworznie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz o roli radnego w życiu społecznym miasta rozmawiamy z Panem Maciejem Stankiem - Radnym Rady Miejskiej w Jaworznie.

Panie Radny, mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonuje już pół roku. Ostatnio spotkał się Pan z mieszkańcami i asystentami pracującymi w mieszkaniu. Jak przebiegało spotkanie?

W ostatnim czasie faktycznie odwiedziłem podopiecznych mieszkania. Po wejściu spotkało mnie bardzo miłe przywitanie ze strony wszystkich mieszkańców. Na stole czekało upieczone ciasto z jabłkami, które powstało oczywiście w ramach nauki obowiązków domowych. Po przywitaniu i przekazaniu drobnych upominków jedna z podopiecznych zaproponowała mi kawę i tak usiedliśmy do wspólnych rozmów.

Jakie tematy poruszaliście podczas rozmowy?

Z podopiecznymi, którzy mieszkają w mieszkaniu chronionym znam się od wielu lat. Te rozmowy są z reguły bardzo przyjacielskie i odbywają się w dość swobodnej atmosferze. Podczas tej wizyty rozmawialiśmy m.in. o tym czy dobrze się czują w mieszkaniu, czego się nauczyli w ramach obowiązków dnia codziennego, co lubią, a co niekoniecznie. Opowiadali mi o wspólnych wyjściach na zakupy oraz o nauce gospodarowania swoimi finansami. Wszystko oczywiście odbywa się pod czujnym okiem asystentów – to wspaniali ludzie. Podczas rozmów nie brakowało zabawnych wątków i ciekawych historii.


TU PISALIŚMY O OTWARCIU MIESZKANIA CHRONIONEGO - Oddano pierwsze w Jaworznie  chronione dla niepełnosprawnych


No właśnie, jak ocenia Pan funkcjonowanie mieszkania? Minęło przecież pół roku.

W moim odczuciu funkcjonowanie mieszkania działa bez zarzutu. Pod czujnym okiem pani Moniki Włodarczyk – Raczek z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz jej zespołu wszystko działa bardzo sprawnie. Cały zespół Pani Moniki to wspaniali ludzie, których znam od lat. To osoby empatyczne, z sercem na dłoni i gotowe do działania dla swoich podopiecznych. Z kolei asystenci w mieszkaniu chronionym to osoby, które do zespołu dołączyły na początku bieżącego roku, kiedy mieszkanie było uruchamiane. Stworzyli fantastyczny, zgrany zespół, który można powiedzieć, z lokatorami mieszkania są jak rodzina. W mieszkaniu obecnie przebywają 4 osoby w ramach funkcji treningowej. Co jakiś czas następuje rotacja mieszkańców i przychodzą następni. Dziś lista chętnych do zamieszkania jest już zapełniona do końca roku, a chętnych dalej nie brakuje. Oczywiście w ramach mieszkania cały czas funkcjonuje jedno miejsce interwencyjne.

To pierwsze mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w naszym mieście. Jest Pan przez środowisko osób niepełnosprawnych nazywany „ojcem chrzestnym” tego mieszkania. Dlaczego?

W 2018 roku spotkałem się z rodzicami osób niepełnosprawnych. Na podstawie wcześniejszych rozmów i sygnałów, obiecałem, że poczynię wszystkie starania, aby mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną powstało w naszym mieście. Od lat współpracuję ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Znam ich problemy i potrzeby. Wiem, że dla nich było to bardzo ważne i potrzebne i cieszę się, że ono powstało.

Ale gdyby nie Pan mieszkanie pewnie by nie powstało?

To stwierdzenie na wyrost. Nie lubię dywagacji co by było gdyby… Lubię rozmawiać o faktach, a fakty są takie, że mieszkanie funkcjonuje.

Tak to prawda, ale trzeba było uruchomić całą procedurę i spiąć wszystko tak, aby się udało?

Owszem, ale nie zrobiłem tego jednoosobowo. Powstanie mieszkania to mrówcza praca wielu osób z różnych instytucji miejskich i samego stowarzyszenia. Należy tu wskazać, iż niebagatelna była rola Z-cy Prezydenta Miasta Jaworzna Pani Moniki Bryl. Swoją rolę odegrały również instytucje miejskie takie jak Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ale co ważne, wskazać też należy i mocno podkreślić, że gdyby nie zaangażowanie osób z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną nic by się nie udało. To ludzie, którzy znają potrzeby osób niepełnosprawnych i najlepiej wiedzieli co będzie potrzebne. Stowarzyszenie samo znalazło sponsorów na remont i wyposażenie mieszkania. Gdyby nie ich determinacja i chęć do pracy oraz zaangażowanie miasta, nic by się nie udało. Moja rolą w tym wszystkim było tylko połączenie pomiędzy stroną miejską, a stroną społeczną i pilotowanie tego, aby wszystko się udało.

Jest pan radnym, który przejawia dużą aktywność na niwie miejskiej. Co chwila słyszymy o Pana działaniach na rzecz mieszkańców. Spotyka się Pan z mieszkańcami miasta na cyklicznych dyżurach. Jest Pan najmłodszym radnym, ale jednym z najbardziej aktywnych?

Moją aktywność zapewne ocenią kiedyś mieszkańcy. Ale muszę przyznać, że pomaganie innym i robienie czegoś z myślą o innych zawsze mnie nakręcało. Przez wiele lat byłem wolontariuszem w jaworznickim hospicjum opiekując się osobami u schyłku ich życia. Wśród moich rówieśników było to niepopularne, ale ja po prostu lubię pomagać. Dzięki mandatowi radnego też mam możliwość pomocy mieszkańcom. Myślę jednocześnie, że wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Liczą się chęci i działanie, a z efektów tych działań każdego z radnych rozliczą mieszkańcy. Jestem otwarty na spotkania z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w ich problemy. Dwa razy w miesiącu można się ze mną spotkać na targowisku Manhattan Podłęże oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej na dyżurach dla mieszkańców. Cały czas jestem dostępny pod telefonem. Zawsze byłem osobą, która dostając zadanie, starała się z niego jak najlepiej wywiązać. Tym zadaniem teraz jest mandat radnego, powierzony mi dwa lata temu przez mieszkańców i staram się jak najbardziej efektywnie wykorzystać ten czas.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 

 

mieszkanie 2

O funkcjonowaniu i historii powstania pierwszego w Jaworznie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz o roli radnego w życiu społecznym miasta rozmawiamy z Panem Maciejem Stankiem - Radnym Rady Miejskiej w Jaworznie.

Panie Radny, mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonuje już pół roku. Ostatnio spotkał się Pan z mieszkańcami i asystentami pracującymi w mieszkaniu. Jak przebiegało spotkanie?

W ostatnim czasie faktycznie odwiedziłem podopiecznych mieszkania. Po wejściu spotkało mnie bardzo miłe przywitanie ze strony wszystkich mieszkańców. Na stole czekało upieczone ciasto z jabłkami, które powstało oczywiście w ramach nauki obowiązków domowych. Po przywitaniu i przekazaniu drobnych upominków jedna z podopiecznych zaproponowała mi kawę i tak usiedliśmy do wspólnych rozmów.

Jakie tematy poruszaliście podczas rozmowy?

Z podopiecznymi, którzy mieszkają w mieszkaniu chronionym znam się od wielu lat. Te rozmowy są z reguły bardzo przyjacielskie i odbywają się w dość swobodnej atmosferze. Podczas tej wizyty rozmawialiśmy m.in. o tym czy dobrze się czują w mieszkaniu, czego się nauczyli w ramach obowiązków dnia codziennego, co lubią, a co niekoniecznie. Opowiadali mi o wspólnych wyjściach na zakupy oraz o nauce gospodarowania swoimi finansami. Wszystko oczywiście odbywa się pod czujnym okiem asystentów – to wspaniali ludzie. Podczas rozmów nie brakowało zabawnych wątków i ciekawych historii.

Czytaj dalej...

Dawka Hip Hopu - POKAHONTAZ

  • Dział: Zapowiedzi

pokahontaza1
Pokahontaz – polska grupa muzyczna wykonująca hip-hop. Powstała w 2003 roku w Katowicach na kanwie rozwiązanego tego samego roku tria Paktofonika. Działalność formacji zainicjowali Fokus, Rahim oraz DJ Bambus

Obecnie w jej skład wchodzą raperzy Rahim i Fokus oraz DJ WEST.
Twórczość zespołu charakteryzuje odejście od typowego dla polskiej sceny hip-hopu, opartego na konfrontacji i nacisku na przekaz artystyczny. Muzyka Pokahontaz zawiera wpływy szeroko pojętej muzyki elektronicznej z tekstami skoncentrowanymi na warsztacie wykonawczym.

Zapraszamy 29 maja na godz. 19.00 do Klubu Relax.

Bilety w cenie:
Pierwsze 10 sztuk: 30 zł
Kolejne 50 sztuk: 40 zł
Pozostałe bilety w przedsprzedaży: 50 zł
Cena biletu w dniu koncertu: 60 zł

Bilety do nabycia w Klubie Relax
i na kupbilecik: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/48518/Jaworzno/POCAHONTAZ/

pokahontaz1

Czytaj dalej...

Kolejna niedziela - Darmowa Rozrywka w GALENIE

  • Dział: Breaking newsgalenarozrywka
Wielka gratka dla małych i dużych miłośników dobrej zabawy. Przez cały wrzesień, w każdą niedzielę, zapraszamy na DARMOWĄ ROZRYWKĘ W GALENIE!

Galena plakat0920Rodziną niedzielę warto zacząć od szaleństwa w Centrum Rozrywki Bajkowy Labirynt, w którym nie obowiązuje bilet wstępu, ani ograniczenia czasowe! Fani interaktywnych i kreatywnych zabaw na pewno znajdą coś dla siebie w specjalnie przygotowanych strefach, a wymagająca młodzież będzie miała okazję skorzystać z toru przeszkód i wyzwań – Ro-An NINJA.

Zabawa w Bajkowym Labiryncie nie musi być jedynym punktem wizyty w Galerii Galena. Podobno duch sportowej rywalizacji najlepiej się rozwija podczas rodzinnej gry w kręgle w Gravitacji. A jeśli jedna godzina to za mało to Gravitacja chętnie dorzuci drugą GRATIS! Promocja obowiązuje w godz. 12.00-15.00. Zachęcamy do zrobienia wcześniejszej rezerwacji pod numerem: (32) 758 94 94.

Bogatą ofertę rozrywkową znajdziecie również w Multikinie. We wrześniu na ekrany kin wejdą m.in. dwie długo oczekiwane premiery: Mulan i Trolle 2. A żeby umilić Wam jeszcze bardziej seans filmowy Multikino dorzuci do zakupionych w niedzielę biletów kartę RODZINA DO KINA, która upoważnia do 20% zniżki na wszystkie zakupy w barze, w tym również na zakupy zabawek w Multishopie oraz do darmowych nagród za zebrane punkty.

Na dokładkę, żeby było smacznie do dwóch zakupionych biletów na dowolny seans kinowy w Multikinie Galeria Galena dorzuca darmowy zestaw Happy Meal do Restauracji Mc Donald’s. Zaproszenia będą do odbioru w Biurze Administracji Centrum od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00. Szczegóły dotyczące Promocji znajdują się w REGULAMINIE.

*Wszystkie wymienione promocje obowiązują w dniach 13,20 lub 27 września w godzinach otwarcia poszczególnych punktów lub do wyczerpania zapasów.

Czytaj dalej...

Najprostsza droga, by znaleźć dobrą pracę

  • Dział: Breaking news 2


najprostsza droga by znalezc dobra prace
Właśnie skończyłeś studia i szukasz pierwszej pracy? A może jesteś doświadczonym pracownikiem, który uznał, że w obecnej firmie możliwości rozwoju są ograniczone? Poznaj 5 wskazówek, dzięki którym szybko znajdziesz atrakcyjne zatrudnienie.

 

1. Zacznij od dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego

Zarówno CV, jak i list motywacyjny są Twoją wizytówką w kontaktach z potencjalnym pracodawcą. Z tego względu powinny być nie tylko schludne, ale przede wszystkim ciekawe – powinny zachęcić pracodawcę do tego, aby zainteresować się Twoją kandydaturą i zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Jak to osiągnąć?

Przygotowując dokumenty aplikacyjne, skoncentruj się na dwóch kwestiach – merytorycznej i wizualnej. Zaprezentuj swoje doświadczenie, podkreślając nabyte umiejętności. Wymień firmy, z którymi współpracowałeś, pochwal się ukończonymi kursami i szkoleniami, w których brałeś udział. Aby przyciągnąć uwagę potencjalnego pracodawcy, postaraj się, żeby Twoje CV wyróżniało się na tle innych. Możesz to osiągnąć na kilka sposobów, np. stosując kolory lub nietypowy układ.

2. Regularnie przeglądaj oferty pracy na dobrym portalu branżowym

Jeżeli chcesz szybko znaleźć dobrą pracę, musisz pozostawać na bieżąco z ofertami pracy. Do wyboru masz kilka rodzajów portali, np. ogólnotematyczne i branżowe. Na tych drugich znajdziesz wyłącznie aktualne oferty pracy oraz praktyczne wskazówki związane z rekrutacją. Przykładem branżowego serwisu jest Aplikuj.pl. Oferty pracy na terenie Katowic znajdziesz pod adresem https://www.aplikuj.pl/praca/katowice.

Pamiętaj, że nie musisz codziennie poświęcać kilku godzin na przeglądanie ogłoszeń zamieszczonych na wspomnianym wyżej portalu. Wystarczy, że zapiszesz się na newsletter, a będziesz codziennie otrzymywał porcję interesujących Cię ofert na swój adres e-mail. W ten sposób do minimum ograniczysz czas potrzebny na szukanie pracy – będziesz mógł skoncentrować się na tym, co najważniejsze.

3. Odśwież swoje zawodowe kontakty w mediach społecznościowych

W znalezieniu dobrej posady mogą pomóc Ci znajomi zarówno z aktualnej, jak i poprzedniej pracy. Zanim jednak zapytasz ich, czy nie słyszeli o ciekawych ofertach pracy, powinieneś odświeżyć swoje kontakty zawodowe w mediach społecznościowych. Jeżeli wcześniej nie korzystałeś z portali takich jak GoldenLine czy LinkedIn, koniecznie stwórz swój profil.

Potencjalny pracodawca może szukać informacji o Tobie w sieci. Warto zatem nie tylko posiadać konto w serwisach społecznościowych, ale także zadbać o to, aby znajdujące się tam informacje były aktualne. Jeżeli jesteś wysokiej klasy specjalistą, pracodawcy mogą sami złożyć Ci ofertę współpracy.

4. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa zawodowego

Czujesz, że zawodowo utknąłeś w miejscu i przestałeś się rozwijać? Nie masz dużego doświadczenia i obawiasz się, że może to być przeszkodą w zdobyciu atrakcyjnej pracy? Skorzystaj z pomocy ekspertów – zgłoś się do doradcy zawodowego. Ośrodki oferujące usługę doradztwa zawodowego zlokalizowane są na terenie całego kraju, dzięki czemu bez trudu znajdziesz takie miejsce w swoim pobliżu.

Sceptycznie podchodzisz do doradztwa zawodowego? Pamiętaj, że doradca zawodowy spojrzy bezstronnie na Twoją dotychczasową karierę zawodową. Pomoże Ci znaleźć Twoje silne strony i wskaże obszary, nad którymi powinieneś popracować. Jeżeli dawno nie zostałeś zaproszony na rekrutację, doradca zaproponuje Ci symulację rozmowy kwalifikacyjnej. W ten sposób możesz skutecznie przełamać swój strach.

Z poprzedniej pracy odszedłeś ze względu na mobbing (więcej o mobbingu znajdziesz w tym artykule: Co to jest mobbing w pracy i jak się przed nim bronić?”)? Doradca zawodowy wskaże Ci, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach.

5. Solidnie przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej – nie daj się zaskoczyć

Jeżeli przygotowałeś atrakcyjne dokumenty CV i odpowiadałeś wyłącznie na oferty zbieżne z Twoim wykształceniem oraz dotychczasowym doświadczeniem zawodowym, to masz duże szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Ostatnim krokiem w poszukiwaniach dobrej pracy jest solidne przygotowanie się do interview. Jak to zrobić?

Przed umówionym spotkaniem zapoznaj się z listą pytań najczęściej zadawanych przez rekruterów. Przećwicz (najlepiej przed lustrem) swoje odpowiedzi. Pamiętaj też, aby zdobyć informacje o firmie, w której masz zamiar podjąć zatrudnienie, oraz przygotować pytania do rekrutera.

najprostsza droga by znalezc dobra prace a

Czytaj dalej...

Sklepy zielarskie w Jaworznie

  • Dział: Breaking news 2


sklepy zielarskie jaworznoPrawie we wszystkich dziedzinach życia obserwujemy zwrot ku naturze - zaczyna do nas, ludzkości, docierać, że za daleko odeszliśmy od tego, co prawdziwe, naturalne, najlepsze. Zaczynamy znów wierzyć starym recepturom, odkrywać na nowo właściwości roślin.

Sklep blisko natury

W pełnym zapachów i półek z tajemniczymi butelkami sklepie zielarskim znajdują się sproszkowane zioła, zdrowa żywność, kosmetyki, oleje i syropy, suplementy diety. To właśnie w sklepie zielarskim można zakupić prawdziwy olej arganowy z Maroka, pełnowartościowe oleje o zdumiewających właściwościach np. z czarnuszki, czy delikatne, hipoalergiczne, bogate w naturalne substancje roślinne mydła i żele. To właśnie w takim sklepie, sprzedający najlepiej doradzi, co przyjmować, by wzmocnić swoją odporność, gdy zbliża się sezon wysokiej zachorowalności m.in. na grypę, wyjaśni jak działa balsam kapucyński czy sporządzi mieszankę wg. receptury Ojca Klimuszko. W każdej miejscowości, choćby małej, można znaleźć sklep z ziołami.

Sklepy zielarskie w Jaworznie

Jeśli chodzi o zielarnie w Jaworznie ma kilka adresów, które warto znać (https://sklepy-zielarskie.pl/l/m-jaworzno/). Przy ulicy Mostowej 1 znajduje się Sklep Medyczno - Zielarski "Melisa", który zioła, kosmetyki i zdrową żywność oferuje w przystępnych, a często atrakcyjnych cenach. Sklep jest autoryzowanym punktem sprzedaży marki Solgar. Na Mickiewicza 3 znajduje się sklep zielarski "Rumianek". Bogaty asortyment obejmuje zdrową żywność tj. soki, bakalie, a także aromatyczne i pachnące przyprawy, naturalne liście Yerba Mate. Warto wstąpić też do "Aronii" na Rynku Głównym 6 lub na Św. Maksymiliana Kolbego 3 do "Pod Wieżą. Wspomniane sklepy zielarskie również posiadają na półkach różne mieszanki, zioła i preparaty, które mogą pomóc lub wesprzeć procesy leczenia. Gdy więc skończy się zdrowa herbata w domu, szampon dziegciowy lub dokuczą zatoki, stawy lub mięśnie, warto udać się pod wymienione adresy i zakupić naturalne produkty.

Stosowanie ziół - wierzyć w działanie czy nie wierzyć?

Jest takie powiedzenie "Lekarz leczy, natura uzdrawia". Niezależnie od dolegliwości, a na pewno w przypadku poważniejszych schorzeń, powinniśmy unikać leczenia na własną rękę. Zioła mogą pomóc, mogą wzmocnić, lecz działanie wielu z nich nie jest w pełni udokumentowane. Natomiast zdrowa żywność, pozbawiona konserwantów i innych wypełniaczy czy kosmetyki oparte na bazie składników pochodzenia naturalnego są jak najbardziej wskazane. Ucieczka od tego, co sztuczne, naszpikowane chemią to krok we właściwą stronę.
sklepy zielarskie jaworznoa

Czytaj dalej...

Zakończenie Sezonu Motocyklowego 2020

  • Dział: Breaking news


paradaploak2020
Jaworzniccy motocykliści wpadli na pomysł, aby swoje pasje przybliżyć mieszkańcom i wychodzą z inicjatywą organizacji zakończenia sezonu motocyklowego w naszym mieście.

To świetna okazja aby pokazać swoje maszyny,  porozmawiać z mieszkańcami i zaprzeczyć niektóry stereotypom na temat jazdy na jednośladach o ogromnej mocy, oraz ich właścicieli.

Impreza rozpocznie się 26 września na jaworznickim rynku a zakończy na parkingu Gs-u przy lokalu Steel Virgin. ul. G. Narutowicza - dojazd do ul. Pocztowej 9

Poniżej prezentujemy trasę przejazdu który rozpocznie się o godzinie 15.00 . Całość będzie trwała ok 30 minut, co pozwoli na dobre zaprezentowanie kolumny motocykli w okolicach centrum miasta.

Wcześniej, już od godziny 14 motocykliści będą zbierać się na płycie rynku, co pozwoli podziwiać ich maszyny.

W związku z powyższym, organizatorzy proszą o wyrozumiałość podczas chwilowych utrudnień w ruchu kołowym na wymienionych odcinkach ulic od godziny 15 do 15 30.

paradatrasa20201

 

Opis trasy Parady Motocyklowej w Jaworznie dnia 26. 09. 2020.

Wyjazd z Płyty Rynku Głównego o godz. 15 00. Dojazd do ronda na ul.Pocztowej (240m) przy jednoczesnym przejeździe przez skrzyżowanie na łączniku ul. G.Narutowicza z ul.Zieloną oraz ul. Pocztową.
Przejazd przez rondo w ul.Grunwaldzką. Dojazd do skrzyżowania ulic Ins. Kościuszkowskiej z Urzędniczą i Grunwaldzką (
530m)
Dalszy przejazd ul. Ins. Kościuszkowskiej do skrzyżowania ulicy z ul. H.Kołłątaja
(580m). Skierowanie się kolejno w ul. Roberta Domsa i przejazd do ul. Braci Gutmanów (680m) do ronda na ul. Krakowskiej.
Z ronda na ul. Krakowskiej udajemy się w kierunku Hotelu Pańska Góra ul. Krakowską dojazd do skrzyżowania ulic Krakowskiej, urzędniczej i Ins. Kościuszkowskiej (
940m) Udajemy się do ronda na ul. Pocztowej(540m).
Wjazd w ul. Grunwaldzką i dalszy przejazd do ronda przy C.H. Galena tj ul.Grunwaldzka z ul. Królowej Jadwigi (
760m) Z ronda udajemy się na ul. Kolejową i dojazd do ronda przy ul. Rzemieślniczej(520m)
Udajemy się dalej w kierunku ul. Leśnej. Na ul. Leśnej następuje zmiana ulicy na ul. Stanisława Moniuszki (
300m) Przejazd ul. S. Moniuszki do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego i wjazd w aleję (770m)
Dojazd Aleją Józefa Piłsudskiego do Skrzyżowania z ul. Leśną i wjazd w nią (
300m) przejazd ul. Leśną do skrzyżowania z ul. S. Moniuszki (850m) ul. Leśną dojazd do ul. Kolejowej(110m)
Dojazd do ronda ul. Kolejowa z ul Rzemieślniczą (
280m)i przejazd w kierunku ronda ul. Grunwaldzkiej z ul. Królowej Jadwigi (520m)
Wjazd w ul. Królowej Jadwigi i dalszy dojazd do ul. Św. Wojciecha (
370m)Kolejno udajemy się ul. Św. Wojciecha do skrzyżowania z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i wjazd w nią (190m)
Przejazd ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Stojałowskiego (
450m)
Zjazd ul. Stojałowskiego do ul. Sądowej (
300m) ul. Sądową dojazd do ul. Białej (160m)
Ulicą Białą dojazd do skrzyżowania z ul. G.Narutowicza(
80m) ul. G. Narutowicza dojazd do ul. Pocztowej 9 (190m)

Koniec Parady na parkingu Gs-u i lokalu STEEL VIRGIN.Około 15 30.
Trasa przejazdy wynosi
9880m.

Czytaj dalej...

Najcenniejsze właściwości suszonych owoców

  • Dział: Breaking news 2

 

suszone owocehDieta bogata we wszystkie cenne substancje odżywcze staje się obecnie kluczowym elementem zdrowego trybu życia wielu osób. W jadłospisie pojawia się spora ilość zróżnicowanych składników, obecnych w aktualnej piramidzie żywieniowej. Jednym z produktów, który wciąż wzbudza sporo kontrowersji, są suszone owoce. Z jednej strony stanowią wartościowe źródło wielu składników aktywnych, z drugiej są dość mocno kaloryczne. Dlaczego warto jeść suszone owoce i kto powinien po nie sięgać? Tego dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Czy warto jeść suszone owoce?

Suszone owoce mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Osoby, które ich unikają, twierdzą, że tego typu produkty odznaczają się bardzo wysoką kalorycznością. Z kolei druga strona zauważa, iż w owocach suszonych znajdziemy wiele cennych składników odżywczych, niezbędnych w prawidłowej diecie.

Jaka jest zatem prawda? Czy warto jeść suszone owoce, czy lepiej z nich zrezygnować?

Jak zawsze wszystko zależy od wielu różnych czynników. Oczywiście najbardziej wartościowe są produkty świeże, zupełnie nieprzetworzone.

Mimo to nie zapominajmy, że w ich suszonych odpowiednikach w zasadzie zawartość witamin, minerałów i błonnika pokarmowego jest zbliżona, a niekiedy nawet nieznacznie większa.

Trzeba przy tym jednak pamiętać, że suszone śliwki lub morele są znacznie mniejsze niż w pierwotnej formie, przez co często zjadamy ich więcej niż świeżych produktów. Przez to pochłaniamy też zdecydowanie większą dawkę kalorii.

Właściwości suszonych owoców

Co takiego znajdziemy w suszonych owocach? Przede wszystkim stanowią one cenne źródło błonnika pokarmowego, który reguluje metabolizm oraz usprawnia pracę całego układu trawiennego. Dlatego paradoksalnie suszone owoce potrafią być wsparciem w trakcie diety odchudzającej, jeśli tylko przestrzega się niewielkiego spożycia tego typu produktów.

Jakie jeszcze inne składniki są obecne w owocach suszonych? Zjedzenie ich pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na niemal wszystkie witaminy oraz wiele minerałów, co skutecznie poprawia funkcjonowanie całego organizmu.

Suszone owoce a odchudzanie

Skoro w suszonych owocach jest tak wiele cennego błonnika, to skutecznie regulują one pracę całego układu pokarmowego oraz przyspieszają metabolizm. Dzięki temu łatwiej gubi się zbędne kilogramy. Suszone owoce idealnie sprawdzają się zatem jako wartościowe uzupełnienie diety redukcyjnej.

Jedynym problemem, co już wcześniej wspomnieliśmy, może być wysoka kaloryczność tego typu produktów. Wystarczy jednak podejść do ich spożycia z rozsądkiem i ograniczyć porcje do maksymalnie kilku sztuk.

Naturalne i niesiarkowane – najlepsze suszone owoce

Warto powiedzieć kilka słów o suszeniu owoców bez siarki, czyli bez konserwantu E220. Owoce niesiarkowane to najzdrowsze rozwiązanie, zawierające wiele, cennych składników odżywczych.

Pamiętajmy bowiem, że wykorzystanie E220 znacząco zmniejsza zawartość witamin (zwłaszcza z grupy B), a także potrafi wpływać na obniżenie walorów smakowych produktów.

Kiedy warto sięgać po suszone owoce?

Suszone owoce potrafią być niezmiernie wartościowe, jeśli tylko wybierzemy sprawdzone, ekologiczne produkty, wytworzone w sposób naturalny, bez szkodliwym dodatków takich, jak siarka lub cukier.

Kiedy powinniśmy po nie sięgać? Suszone odpowiedniki owoców to idealny sposób na zdrową przekąskę dla osób dbających o prawidłowe zbalansowanie diety. Produkty tego typu pozwalają łatwo zaspokoić mały lub nieco większy głód, dzięki czemu nie podjadamy między posiłkami i nie sięgamy po śmieciową żywność.

Niewielkie rozmiary oraz duża trwałość stanowią zaletę, wykorzystywaną w podróży. Owoce suszone łatwo zabrać do bagażu podręcznego, gdy jedziemy na wycieczkę lub wychodzimy na górskie szlaki.

Warto wprowadzić także do diety suszone owoce w momencie, gdy ich świeże odpowiedniki nie są aktualnie dostępne, na przykład w sezonie zimowym. Dzięki nim możemy bowiem dostarczyć wszystkich cennych składników odżywczych, bez dodatkowej suplementacji.

Suszone owoce – sposób na zdrowe przekąski i wartościowe uzupełnienie diety

Suszone owoce może nie są najważniejszym składnikiem diety, jednak wciąż pozostają jej wartościowym elementem. Powinno się wybrać je zamiast niezdrowych, gotowych przekąsek, pełnych konserwantów, cukrów złożonych i tłuszczów. Dzięki nim udaje się znacznie łatwiej utrzymać odpowiednią masę ciała, a niekiedy nawet zrzucić nieco kilogramów.

Owoce tego typu można przygotować samodzielnie lub znaleźć w sklepach. Powinni je jeść dorośli i dzieci – wszyscy, którzy chcą żywić się zdrowo i pełnowartościowo.

***

Jeśli szukasz informacji na temat zdrowej diety, warto wejść na stronę SklepAgnex, gdzie pojawiają się liczne ciekawostki i porady od specjalistów.

suszone owoce

Czytaj dalej...

Głosowanie JBO 2021

  • Dział: Breaking news


jbo20201

Rozpoczynamy głosowanie w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego


My polecamy Państwu projekt nr 16 "Bezpieczne Jaworzno - nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach
Prosimy o oddanie głosu na ten projekt Niech to będzie nasza wspólna sprawa, mogąca zdecydowanie poprawić stan bezpieczeństwa i komfortu zamieszkania w dzielnicach.

Głos można oddać tutaj - http://www.jbo.jaworzno.pl/

jbo20203

Czytaj dalej...

Zalety inteligentnych systemów oświetleniowych

  • Dział: Breaking news 2


systemy osiwetleniowe1Inteligentne oświetlenie to między innymi oszczędność energii, a także komfort oraz bezpieczeństwo domowników. Jakie dodatkowe korzyści płyną z inwestycji w systemy sterowania oświetleniem?

Według raportu “Jak remontują Polacy?” serwisu Fixly.pl, aż 32 proc. Polaków jest zainteresowanych instalacją systemu sterowania oświetleniem w domu bądź mieszkaniu. Choć rozwiązania smart home stają się coraz popularniejsze, to wciąż niewiele osób faktycznie z nich korzysta. Jak wynika z raportu, tylko 6 proc. respondentów posiada wspomniane systemy inteligentnego oświetlenia. Coraz więcej prywatnych inwestorów oraz deweloperów zleca montaż rozwiązań smart home, co przełoży się w najbliższym czasie na ich rozpowszechnienie. Jakie są zalety systemów sterowania oświetleniem?

Oszczędność energii, pieniędzy i czasu

Dzięki funkcji sterowania oświetleniem można nie tylko automatycznie włączać i wyłączać światło, ale również dostosowywać natężenie i kolor do własnych preferencji. Co więcej, po wprowadzeniu własnych ustawień, użytkownik nie musi za każdym razem ingerować w działanie systemu.

Automatyka zastosowana w tego typu systemach może wpłynąć również na oszczędność energii oraz zmniejszenie wysokości rachunków. Z inteligentnym oświetleniem nie trzeba martwić się o to, że zapomniało się wyłączyć światła po wyjściu z domu. Światło wyłączy się automatycznie lub może być sterowane zdalnie, na przykład za pomocą aplikacji w smartfonie.

Komfort i bezpieczeństwo domowników

Wyjeżdżając na wakacje lub w podróż biznesową, można sterować oświetleniem w domu z dowolnego miejsca na świecie. Inteligentne oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem ruchu pozwala kontrolować także to, czy na terenie posesji nie znajdują się inne osoby. Czujnik ruchu można zainstalować również w domu - przy automatycznym włączaniu się oświetlenia nie trzeba po omacku szukać włącznika. To najczęściej stosowane rozwiązanie w toalecie lub na korytarzu.

Odpowiedni nastrój

W systemach inteligentnego oświetlenia w prosty sposób można zmniejszyć barwę światła. Do pracy lub nauki najbardziej sprawdza się intensywne oświetlenie - wówczas działa ono pobudzająco i zachęca do aktywności. Neutralna barwa z kolei sprawdza się jako główne oświetlenie pokoju dziecięcego, sypialni, kuchni czy salonu. Ciepła barwa sprzyja z kolei odpoczynkowi.

Inteligentne oświetlenie może również automatycznie zmienić natężenie, na przykład pod wpływem dźwięków. Można dostosować oświetlenie pod muzykę lub film, dostarczając domownikom i gościom jeszcze więcej wrażeń podczas rozrywki. To również ciekawy gadżet, który jest szczególnie uwielbiany przez miłośników nowoczesnych technologii oraz niestandardowych rozwiązań.

Sterowanie oświetleniem oraz automatyzacja tego procesu z pewnością przydaje się w codziennym życiu - zarówno w domu, jak i w pracy. Technologie smart pozwalają na dostosowanie poszczególnych systemów w sposób, który najbardziej odpowiada domownikom i ma realny wpływ na ich komfort, bezpieczeństwo, a nawet niższe rachunki za prąd.

Szukasz specjalisty od inteligentnych systemów oświetleniowych? Wejdź na https://fixly.pl/ i znajdź sprawdzonego wykonawcę z opiniami od wcześniejszych klientów.

 

systemy osiwetleniowe2

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us