Menu

Kolejny atak na miasto Jaworzno, tym razem w mediach z niemieckim kapitałem.

  • Dział: Breaking news

lasfakt22Podobnie jak ostatnio ramię w ramię stoją radni i politycy PO oraz radna wojewódzka Maria Materla związana (jeszcze) z PiS.

Sprawy lasu w Dąbrowie Narodowej ciąg dalszy, a to za sprawą aktywnych osób, które zbudowały sobie narrację tylko im pasującą, aby zdyskredytować działania władz miasta.

Warto przeczytać to, co w Fakcie napisane, bo poziom absurdów zakrawa o wieżę Babel.

Tak, taką wielką wieżę, aby skłócić mieszkańców i "napuścić” ich na prezydenta.
No bo kto przy zdrowych zmysłach uwierzy w bajki o piętnastopiętrowcach, które rzekomo mają być tam wybudowane, albo kto uwierzy, że Paweł Bańkowski - były poseł PO nagle stał się mieszkańcem Dąbrowy Narodowej?

Kto uwierzy w brednie mówiące o tym, że teren obecnego lasu służy mieszkańcom za teren wypoczynkowy?
Wchodząc w ten "las" mamy pod nogami dywan śmieci i pozarastane przestrzenie pomiędzy dzikimi drzewkami.
Śladu strefy relaksu ani jakichkolwiek miejsc, gdzie mieszkańcy korzystaliby z odpoczynku nie było i nie ma.
Czy kwestia zamiarów uporządkowania terenu koniecznie musi być wykorzystywana przez opozycyjnych działaczy i osób nieprzychylnych jaworznickiej władzy do napuszczania mieszkańców na prezydenta, radnych i na siebie nawzajem?
Wnioski wyciągną Państwo sami.

Czytaj dalej...

Radni JMM i PIS odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców Jaworzna!

  • Dział: Breaking news


niskaemisjajaworzno2022Podczas czwartkowej (10 lutego) sesji zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie miasta na Program ograniczenia niskiej emisji i dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła.

Dzięki temu większość wniosków złożonych przez mieszkańców w tym roku będzie mogła być zrealizowana. "Lokalni działacze PO i media im sprzyjające potrafią tylko robić sztuczną sensacje z tematów, które dotyczą naszych mieszkańców" komentuje radny Maciej Stanek

Czytaj dalej...

Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

  • Dział: Breaking news 2

azbeest2022Od 7 lutego do 4 marca br. można składać wnioski na dofinansowanie zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2022 roku", które realizowane będzie w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku".

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2022 roku planują ich usunięcie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).
Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: lipiec - sierpień - do 9 września 2022 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5) - Biuro Gospodarki Komunalnej (pokój 110) w terminie od 7 lutego do 4 marca 2022 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2022 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 61 81 675.

UWAGA: Warunkiem realizacji programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Miasta Jaworzna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przewiduje się, że dofinansowanie realizowane będzie bez angażowania środków własnych właścicieli nieruchomości. Do czasu zawarcia umów z mieszkańcami o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.
WNIOSKI dostępne tutaj - https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/7025/uzyskaj_dofinansowanie_na_usuniecie_azbestu.html

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us