Menu

Boks w wydaniu męskim i damskim - kolorowo!

  • Dział: Sport


boks0217106Boks - to sport dla twardzieli, dla prawdziwych mężczyzn. Można zastanowić się czy kobieta uprawiająca tę dyscyplinę jest podobnie jak mężczyzna - prawdziwą kobietą? Zdania na pewno będą podzielone. W każdym razie nic przyjemnego doznać starcia z dziewczyną, która regularnie kilka razy na tydzień wali pięściami w worek treningowy, a od czasu do czas w głowę swojej koleżanki. Niemniej sport to bardzo widowiskowy i o ile mężczyźni na ringu nie mają litości, to u dziewcząt widać jednak pierwiastek kobiecości, delikatności, ostrożności.

Kto z kim? To dla nas mniej istotne. Wystarczy powiedzieć, że walczyli nasi z przyjezdnymi...
I z tym pozytywnym wnioskiem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z meczu jaki odbył się w hali sportowej 19 lutego 2017 roku.

Czytaj dalej...

Piątka ozłocona- Technikum nr 5 w Jaworznie Złotą Szkołą Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016

  • Dział: Edukacja

 

Zdjecie Zlota Tarcza CustomOgólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany jest przez miesięcznik edukacyjny dla młodzieży ?Perspektywy? wydawany od 1998 roku w Warszawie.
W 18 edycji  Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016 czasopisma ?Perspektywy? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie jest jedyną szkołą zawodową w mieście wśród uhonorowanych. Technikum nr 5 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie
w ubiegłym roku zdobyło miano Srebrnej Szkoły, a w tym roku tytuł Złotej Szkoły zajmując 87 miejsce spośród  najlepszych techników w Polsce.  
Najpierw została podana informacja, że T5 jest Brązową Szkołą, ale Kapituła Rankingu przesłała sprostowanie, w którym wyjaśniła zmianę. Tytuł Złotej Szkoły został nadany po uwzględnieniu wyników z wszystkich kwalifikacji zawodowych.
Decyzją Kapituły Rankingu kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2016 były następujące: sukcesy w olimpiadach 20%, matura ? przedmioty obowiązkowe 25%, matura ? przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.
W tegorocznych zestawieniach ?Perspektyw? znalazło się również II LO w Jaworznie, które w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2016 uplasowało się na 268 miejscu w Polsce, uzyskując tym samym miano Srebrnej Szkoły.
zlota technikum 2016Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu odbyło się w obecności pana Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, który serdecznie pogratulował wszystkim szkołom. Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała  Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Rektor Łaszczyk przypomniał, że Kapituła brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych                      i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.
Technikum nr 5 w Jaworznie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr  5 kształci                              w zawodach technik informatyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Od września 2016 roku już jako jedna ze szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kształcić będzie również w zawodzie technik organizacji reklamy i na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej                        w zawodach elektromechanik oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
Nowe kierunki kształcenia wychodzą na wprost oczekiwaniom rynku pracy, dając młodym ludziom, absolwentom szkoły, szansę na zatrudnienie.
Technik organizacji reklamy to zawód wymagający łączenia w sobie między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej oraz informatycznej. Praca w reklamie jest pracą ciekawą, kreatywną, stwarzającą ciągle nowe wyzwania. Reklama jest bowiem zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, a rynek reklamy w Polsce znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Nowopowstające firmy, jak również istniejące już na rynku, zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów związanych z organizacją reklamy. Zatem podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, prowadzenia lub uczestniczenia w projektach promocyjnych różnych instytucji                   i firm oraz w projektowaniu graficznym. Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
polska 1024x529 CustomElektromechanik to zawód ciekawy, dający możliwość zdobycia kwalifikacji w zawodach pokrewnych takich jak  na przykład elektryk. Elektromechanik jest pracownikiem niezbędnym chyba w każdym zakładzie produkcyjnym, zajmuje się bowiem  montażem instalacji elektrycznych zgodnie
z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD. Uczniowie szkoły o tym kierunku będą mieć możliwość rozszerzenia kwalifikacji o moduły pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC i uprawnienia SEP, co podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy. Natomiast ci, którzy wybiorą kierunek monter sieci
 i urządzeń telekomunikacyjnych będą mieć możliwość dodatkowego przeszkolenia praktycznego
w zakresie systemów alarmowych i monitorujących oraz zdobycia uprawnień. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jest również bardzo ciekawym zawodem- monter instaluje, konserwuje, remontuje i naprawia telekomunikacyjne linie kablowe ziemne, np. światłowodowe, kanałowe                       i napowietrzne, buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe, elementy zakończeń kabli, przełącznice, wykonuje instalacje telekomunikacyjne
i teleinformatyczne wewnętrzne, wykonuje instalacje antenowe systemów radiowych i telewizyjnych takich jak: aparaty, centralki abonenckie, modemy, terminale sieciowe i radiowe itp. W dobie powszechnej informatyzacji, rozwoju mediów cyfrowych  specjaliści od telekomunikacji będą zawsze potrzebni.
Rozwój oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie jest wynikiem analizy potrzeb edukacyjnych młodzieży i potrzeb rynku pracy. Podjęcie nauki  w ZSP nr 5 daje gwarancję sukcesu, bo Złote, Srebrne i Brązowe... najlepsze polskie szkoły zawodowe to miejsca, gdzie zaczyna się dobra przyszłość.
TM

Czytaj dalej...

Bieg Mikołajowy - sukces pozytywnej energii jaworznian

  • Dział: Radzimy

biegmikolaj061215042W tę słoneczną niedzielę, 6 grudnia, Geosfera mieniła się setkami jaworznian w czerwonych, mikołajowych czapeczkach, chcących na sportowo spędzić ten wyjątkowy dzień. Ponad dwieście osób przybyło tu by zmierzyć się z własnymi możliwościami w Biegu Mikołajowym.
To inicjatywa jaworznickich harcerzy, którzy wpadli na pomysł powołania corocznej imprezy. Ale żeby potwierdzić ważną rolę harcerstwa jako organizacji wspierającej dobro i szlachetność, postanowiono, że dochód z imprezy, czyli głównie z wpisowego, będzie przeznaczony na letni wypoczynek dzieci z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, czyli dawniej Domu Dziecka. Piękny cel, a odzew z jakim spotkali się organizatorzy był nadspodziewanie duży, biorąc pod uwagę fakt, że to pierwsza taka impreza, że organizowana niemal wyłącznie własnymi środkami, ale z pomocą wielu osób, które wsparły organizację, głównie przeznaczając duże fundusze na nagrody, sprzęt, wyżywienie i logistykę całego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us