Menu
Alex

Alex

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL strony:

Policyjne święto na Rynku w Jaworznie

 

policjanci230922 14623 września na rynku w Jaworznie oraz w pobliski Parku odbyły się uroczystości poświęcone służbie policyjnej zarówno obecnej, jak i jej historii sprzed ponad 80 lat.
Za serwisem miejskim www.jaworzno.pl cytujemy związane z tym fakty.

Po miesiącach starań i pracy Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru, w piątek, 23 września 2022 r. odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru jaworznickiej jednostce Policji. Ponadto w Parku Miejskim przy ul. Zielonej z policyjnym ceremoniałem odsłonięto obelisk Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kampanii Rezerwy Policji Państwowej, stacjonujących w Jaworznie w latach 1936 – 1939.

policjanci230922 83W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele najwyższych władz policyjnych m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Komendant Komendy Wojewódzkiej w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Jaworzno reprezentowali Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem oraz Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny, po której na płycie jaworznickiego Rynku odbył się podniosły apel, podczas którego poświęcono nowo powstały Sztandar Komendy Miejskiej Policji.

policjanci230922 149Po okolicznościowych wystąpieniach, policyjna defilada oraz goście wydarzenia udali się do Parku Miejskiego przy ul. Zielonej by wziąć udział w odsłonięciu obelisku Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kampanii Rezerwy Policji Państwowej, stacjonujących w Jaworznie w latach 1936 – 1939, którzy 15 sierpnia 1939 roku pod dowództwem podkomisarza Kaliksta Wyspiańskiego wyruszyli z Jaworzna na teren Górnego Śląska, aby bronić granic Rzeczypospolitej Polskiej przed wrogimi działaniami niemieckiego Freikorpsu, a we wrześniu 1939 roku, bohatersko i ofiarnie walczyli w wojnie obronnej Polski.

Pomnik powstał z inicjatywy mieszkańców, policjantów z Miasta Jaworzna oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru

policjanci230922 233By uhonorować pracę jaworznickich policjantów, dzięki staraniom Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dr Piotra Uwijały powstała inicjatywa ufundowania sztandaru dla jaworznickiej jednostki. Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie poparli projekt Prezydenta Pawła Silberta o przekazaniu czterdziestu tysięcy złotych na ten cel.

W uznaniu zasług oraz odnosząc się z szacunkiem do trudnej służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na rzecz bezpieczeństwa, Gmina podjęła inicjatywę zakupu sztandaru wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz uroczystościami z tytułu wprowadzenia sztandaru. Jest to wyrazem wdzięczności dla całej formacji, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz symbol etosu zawodowego. Dotychczasowe osiągnięcia i wzorowo wypełniane obowiązki służbowe wpływają na bezpieczeństwo obywateli miasta Jaworzna. Jednostka posiada głębokie tradycje i jest doceniania na arenie Województwa Ślaskiego.

– Nasza współpraca z policją w sprawach dotyczących funkcjonowania tak złożonego organizmu jakim jest miasto, układa się od wielu lat na bardzo wysokim poziomie. Wspólne zaangażowanie w przeróżne przedsięwzięcia mające poprawić poziom bezpieczeństwa naszego miasta, skutkują tym, że Komenda Miejska Policji w Jaworznie notuje od lat bardzo wysokie wyniki skuteczności swojej pracy, ale również w ocenie jaworznian nasze miasto uchodzi za miejsce bezpieczne, dobrze pod tym względem zorganizowane. To nasz wspólny wysiłek – mówił podczas obrad kwietniowej sesji Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Utworzenie sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zapisze się na stałe w historii naszego miasta i jest podziękowaniem za wspólne starania. To również wyróżnienie i podziękowanie dla jaworznickich policjantów, którzy codziennie dbają o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

policjanci230922 244Prace nad powstaniem sztandaru i powołaniem Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku. Podczas konsultacji, udział w komitecie zadeklarowało wielu przedstawicieli Samorządu, miejskich instytucji oraz stowarzyszeń. W grudniu 2021 r. Prezydent Miasta Paweł Silbert powołał imiennie skład Społecznego Komitetu. Podczas ostatniego spotkania 10 marca 2022 r. zapadły ważne decyzje kolegialne, w głosowaniu członkowie Komitetu Społecznego ukonstytuowali prezydium tego gremium oraz zaplanowali dalsze działania.

Do Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru KMP w Jaworznie zostali zaproszeni (lista po ukonstytuowaniu się Komitetu):

 

 


• Przewodniczący – Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna,
• Wiceprzewodniczący – Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
• Wiceprzewodniczący – Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna,
• Sekretarz – Zbigniew Piątek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Członkami Komitetu zostali:
• Monika Bryl – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Tadeusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Miejskiej,
• Józef Natonek – Prezes Zarządu Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.,
• Tomasz Jewuła – Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
• Dawid Domagalski – Przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość,
• Jacek Nowak – Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego,
• Janusz Łach – Prezes Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
• Paweł Żaba – Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie,
• Sebastian Kuś – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
• Zbigniew Nosal – Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie,
• Maciej Bochenek – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej,
• insp. Krzysztof Gałuszka – były Komendant KMP Jaworzno,
• Daniel Sierakowski – Prezes Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej,
• Mateusz Łętowski – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej,
• Paweł Bednarek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Koncert Trzech Seniorów - Inauguracja Tygodnia Seniora

voiceseniorija200922 2Przekazaniem Kluczy do Bram Miasta seniorom, Zastępca Prezydenta Jaworzna Łukasz Kolarczyk zainaugurował kolejną edycję Tygodnia Seniora. Już po raz szósty najstarsi jaworznianie będą mogli skorzystać z wielu przygotowanych dla nich atrakcji. Pierwszą był koncert uczestników programu telewizyjnego „THE VOICE SENIOR” – jaworznianina Jerzego Hermana, Krzysztofa Prusika oraz Andrzeja Bilińskiego.

Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk przekazał symboliczne klucze do bram miasta przedstawicielom seniorów jaworznickiej poetce Pani Alicji Dudek i Panu Jerzemu Hermanowi, który był jedną z gwiazd z koncertu. Życzył również, w imieniu swoim oraz Prezydenta Miasta Pawła Silberta, jaworznickim seniorom dobrej zabawy i zachęcał do korzystania z atrakcji przygotowanych w ramach Tygodnia Seniora.
Trzygodzinny koncert był przeglądem wielu gatunków muzycznych, wieli epok w historii muzyki rozrywkowej. Każdy z Panów pokazał inne preferencje w śpiewaniu, inne ulubione rytmy, ale wszystkie piosenki łączyło jedno - miłość do muzyki i do kontaktu z publicznością. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu. 

Magia Kolorów 2022

 

magiakolorow200922 196W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie odbyła się kolejna Gala Finałowa REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Magia Kolorów 2022. Była to już XII edycja wydarzenia, które zwraca uwagę społeczności lokalnej na grupę osób, które będąc niepełnosprawnymi, mają wielki wkład w obszar kulturalny i społeczny miasta. 
Wrażliwość osób o których mowa często przekracza bariery, które dla osoby zdrowej nie są do osiągnięcia, nie są do przekroczenia. Odczuwanie, przeżywanie rzeczywistości, ale i pewnego rodzaju fikcji, nie jest zarezerwowane dla umysłów ani ścisłych, ani humanistycznych. Wystarczy spojrzeć na prace nadesłane na konkurs i zadziwić się, zdumieć, jak wiele przeżyć jest w nich ukazanych, jak wielkie ciepło, zrozumienie. dotarcie do głębi problemu przejawiają ich autorzy. 

MK 2022 folder 1ROK 2022 poświęcony jest wybitnym polskim kobietom: Marii Grzegorzewskiej, Marii Konopnickiej i Wandzie Rutkiewicz.
Te trzy wspaniałe kobiety – prekursorki w swoich dziedzinach, przetarły szlaki w pedagogice specjalnej, w literaturze i himalaizmie.Maria Grzegorzewska to twórczyni Instytutu Pedagogiki Specjalnej.
Mówiła tak: „Nie ma kaleki – jest człowiek”.
Uważała, że w każdym człowieku można odkryć moc i ocalić pełnię jego człowieczeństwa. Była zwolenniczką łączenia teorii z plastyką.
Jej dorobek naukowy stał się fundamentem dzisiejszej pedagogiki specjalnej.Maria Konopnicka – pisarka, poetka, nowelistka oraz aktywistka walcząca o prawa kobiet.
Za pomocą swoich utworów protestowała przeciwko niesprawiedliwości społecznej. Jej dorobek literacki wniósł duży wkład w działalność społeczną i patriotyczną.Wanda Rutkiewicz to wybitna postać świata sportu – taterniczka, alpinistka, himalaistka. Była orędowniczką himalaizmu kobiecego.
Jako pierwsza Polka zdobyła Mount Everest oraz jako pierwsza kobieta świata zdobyła drugi co o wysokości szczyt Ziemi: K2 w Himalajach.
W życiorysach tych trzech kobiet zauważa się jedno – WIELKĄ PASJĘ do działania.
Podobnie, uczestnicy tegorocznej edycji „Magii Kolorów” również z wielką pasją wykonując prace konkursowe, przenoszą nas w świat kolorów i kształtów budując tym samym dorobek twórczy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
(Dorota Pamuła koordynator konkursu, instruktor terapii zajęciowej WTZ PSONI Koło w Jaworznie)

Galeria z Gali finałowej Magia Kolorów 2022


 

Chwalebne Dzieje Lotnictwa Polskiego

lotnicy180922 67W niedzielę, 18 września odbyły się uroczystości w ramach obchodów Chwalebnych Dziejów Lotnictwa Polskiego. W ramach wydarzenia w Muzeum Skarbiec Sanktuarium MBNP w Osiedlu Stałym odsłonięto witraż „Kresy Rzeczypospolitej” upamiętniający 90. Rocznicę Zwycięskiego Challengu Żwirki i Wigury. Wydarzenie honorowym patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W uroczystościach uczestniczyli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Tadeusz Kaczmarek wraz z Radnymi, Tadeusz Zemuła Prezes Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich, przedstawiciele Wojska Polskiego, środowisk lotniczych i naukowych oraz zaproszeni goście.

Podczas uroczystości w Nekropolii Sanktuarium MBNP w Osiedlu Stałym umieszczono urnę z ziemią z miejsca katastrofy lotniczej Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Cierlicku. Odsłonięto również tablicę pamiątkową „Pamięć Bohaterom Przestworzy”. Ponadto w Muzeum Skarbiec odsłonięto witraż pt. Kresy Rzeczypospolitej upamiętniający 90. rocznicę zwycięskiego Challengu Żwirki i Wigury oraz ich katastrofy w samolocie RWD – 6.

Po oficjalnych uroczystościach w ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza dr pilot Witold Filus wygłosił wykład okolicznościowy „Historia polskiego lotnictwa sportowego”. Wręczono również podziękowania i odznaczenia za krzewienie pamięci o polskich lotnikach.(tekst:www.jaworzno.pl)


Poetycko o wojnie, wrześniu i Powstaniu Warszawskim

AlicjaAlexW przeddzień rocznicy agresji sowieckiej Rosji na Polskę, w Filii Wojewódzkiej Pedagogicznej Biblioteki w Jaworznie, poetka, Alicja Dudek była gościem uczniów z Szkół Podstawowych nr 1 i 16.

Pani Alicja podzieliła się wspomnieniami o udziale harcerzy w Kampanii Wrześniowej, w wojennych dolach i niedolach oraz w Powstaniu Warszawskim.
Uczniowie byli wsłuchani w słowa Pani Alicji, która przywołała wspomnienia z czasów wojny ale i zaprezentowała wiersze o przyrodzie, przyjaźni, nadziei i miłości.
Towarzyszący poetce Aleksander Tura przeplótł opowieści piosenkami o tematyce wojennej, zarówno z tamtych czasów, jak Pałacyk Michla, czy Warszawskie dzieci, jak i mocnymi w wymowie utworami Jacka Kaczmarskiego: Ballada wrześniowa, Czołg. 
Serdeczne podziękowania dla Personelu Biblioteki Pedagogicznej za niezwykle miłe przyjęcie i zorganizowanie spotkania. Podziękowania również dla Pań nauczycielek z SP 1 i 16 za zachęcenie młodzieży do posłuchania treści, o które trudno dziś w mediach.

bibliotekaalicja 2bibliotekaalicja 1

 

Festiwal modelarstwa - wielka atrakcja w hali w centrum.


modelarzelk110922 18Przez dwa dni wielbiciele modelarstwa i przyszli pasjonaci mogli obejrzeć wystawę przygotowaną w ramach XIII Festiwalu Modelarstwa, który odbył się 10 i 11 września 2022 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Wyrazy uznania dla ogromu pracy, cierpliwości i talentu – złożył organizatorom i laureatom konkursu modelarskiego Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk.

Na wszystkich odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji m.in. warsztaty modelarskie dla początkujących i zaawansowanych modelarzy, prezentacje nowości modelarskich, wykłady i prelekcje zaproszonych gości.

Jaworznianie mieli również okazję obejrzenia wystawy plenerowej przygotowaną z okazji 90. rocznicy zwycięstwa najsłynniejszych polskich lotników – Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach Challenge 1932 roku w Berlinie i ich tragicznej śmierci czternaście dni później nad Cierlickiem w Republice Czeskiej.(treść - www.jaworzno.pl)

Pośród kilkuset modelarzy biorących udział w imprezie znalazł się pewien jaworznianin, który również buduje wspaniałe obiekty - głównie są to statki - promy pasażerskie. Tym kimś jest Pan Wojciech Gawlas, na co dzień organista w Kościele Świętego Wojciecha. To niezwykła niespodzianka spotkać się w takim miejscu, w takich okolicznościach i dowiedzieć się o pasji i talencie Pana Wojciecha. Dożynki w Byczynie 2022

dozynkibyczyna22mj 123W niedzielę, 4 września 2022 r. na byczyńskim rynku odbyły się „Dożynki Dzielnicowe”. W uroczystościach licznie wzięli udział mieszkańcy Byczyny, a także zaproszeni goście.  Życzenia pomyślności zebranym złożył Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk.

Goszczono również Wicemarszałka Woj. Śląskiego, Pana Dariusza Starzyckiego, Panią Poseł Ewę Malik, radnych Rady Miejskiej: Panie, Annę Lichotę, Teresę Kondoszek i Pana Dawida Domagalskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 uroczystą Mszą Świętą, po której odbyły się również dożynkowe ceremoniały. 
Było wiele podziękowań, pochwał dla rolników za wytężona pracę w trudnym czasie, za ich oddanie dla społeczności miejskiej. 

Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Na rozstawionej na rynku scenie występowali młodzi artyści z lokalnych placówek edukacyjnych, zespół śpiewaczy Byczynianki oraz chór Sokół. Na rynku można było podziwiać i skosztować m.in. wyrobów Jaworznickiego Koła Pszczelarzy czy lokalnych rolników.


Lato zakończone teatrem ognia

geosfera02092222 175W piątek, 2 września odbył się piknik naukowy na pożegnanie lata. W jaworznickiej GEOsferze przygotowano szereg atrakcji dla dzieci młodzieży ale i dal dorosłych. Podczas wydarzenia oficjalnie otwarto projekt „GEOsfera II – Stara Prochownia”, a także zainaugurowano współpracę miasta z Uniwersyteckimi Laboratoriami Kontroli Atmosfery Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W spotkaniu wziął udział Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk.

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji, m.in. eksperymenty i pokazy przyrodnicze, poszukiwanie skamieniałości, wystawa studenckich projektów architektonicznych, prezentacja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także finał Letniej Akademii Odkrywcy. Dr Andrzej Boczarowski podczas pokazu multimedialnego przedstawił najnowsze odkrycia paleontologiczne z Sadowej Góry – była to geologiczna uczta dla wszystkich miłośników skamieniałości. Sympatycy gier terenowych mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności orientacyjnych w zabawie pn. „Pociąg do nauki”. Na najmłodszych czekały również ścianka wspinaczkowa, zajęcia kreatywne, bańki mydlane i strefa zabawy.

Piknik na pożegnanie lata zakończył się występem Teatru Ognia.


Zdrowotny piknik na Czerwonym Manhattanie

manhattan100922 7Sobotę 10 września seniorzy będą wspominać jako wyjątkowo wesoły i służący zdrowi oraz dobremu samopoczuciu dzień. Mimo porannego oberwania chmury i późniejszego przedpołudniowego kapuśniaku, co spowodowało przeniesienie imprezy z planowanego terenu wokół czerwonego Manhattamu, do jego wnętrza, piknik udał sie z nawiązka.
To było coś dla osób w jesieni życia, ale jakichkolwiek oznak jesieni wśród przybyłych nie zaobserwowano.

Poza dużą dawką rozrywki, zaaplikowano seniorom porcję wiedzy. W pikniku wzięli udział udział specjaliści, którzy służyli pomocą starszym mieszkańcom Województwa Śląskiego.

Podczas Pikniku będzie można było zasięgnąć bezpłatnych porad – z zakresu odżywiania, porad psychologicznych, posłuchać prelekcji wziąć udział w warsztatach z arteterapii i technik relaksacyjnych i wiele innych.

W programie przewidziane były także zajęcia sportowe na siłowni napowietrznej, które jednak z oczywistych powodów musiały zostać przesunięte na inny termin, choć kto chciał, w momencie ustania deszczu, poćwiczył co nieco na urządzeniach. 

Celem pikniku było promowanie postaw prozdrowotnych i aktywizacja seniorów w myśl zasady: „Aktywny Senior to zdrowy Senior”

Organizatorem było stowarzyszenie Manhattan - Podłęże, a piknik współfinansowany został ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

A wśród atrakcji były i te kulturalne, czyli występy śpiewających Pań - Szczakowianek i Panów - solistów, a byli to aktor, piosenkarz - Artur Gotz, Benedykt Kleszcz, Alex Tura i Janek - z Klubu To i Owo.
A zdrowotnie udzielali się pracownicy ZLO, firmy kosmetyczne, masażystki - Emilia Tura - Ciałoczułość i Anesa Relax.
Były tańce, pieczone ziemniaki, ciasta, i mnóstwo radości oraz tryskającego zdrowia.


Piknik w Żłobku Miejskim. Wspiera GKRPA

zlobek260822 48

Integracja, poznanie się nawzajem, nawiązanie znajomości porozmawianie po prostu na luzie - najlepszą okazją do tego są, jak od kilku lat się przekonujemy, pikniki rodzinne.

Dobre spędzenie czasu, zdrowe, bez używek, to hasło propagowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dlatego też inicjatywy gminnych jednostek oświatowych są przez komisję wspierane.

Tak było w wypadku Pikniku w filii żłobka miejskiego przy ulicy Towarowej. Wsparliśmy piknik i był to kolejny strzał w dziesiątkę. Świetna zabawa, wzajemne poznanie się rodziców, luźne rozmowy z dyrekcję i pracownikami oraz udział Zastępcy Prezydenta Jaworzna, Pana Łukasza Kolarczyka, a oprócz tego dziecięcy śmiech i rozbawienie wśród kolorowych atrakcji wypełniły popołudniowe godziny w ogrodzie żłobka.

Mamy nieco zdjęć z tego wydarzenia, Komisja dziękuje Personelowi żłobka, a szczególnie Dyrektor, Pani Elżbiecie Orzechowskiej-Filipczyk za wspaniałą organizację imprezy. 


Dożynki miejskie już niebawem

 

dozynkinewZgodnie ze staropolskim zwyczajem – u progu jesieni – uroczyście obchodzone jest święto plonów. Także i w tym roku w naszym mieście zakończenie zbioru płodów ziemi będzie połączone z dobrą zabawą. Jaworznickie dożynki odbędą się w niedzielę, 11 września 2022 r. na jaworznickim rynku.

Tegoroczne Święto Dziękczynienia rozpocznie uroczysta Msza Święta w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny, po której nastąpi uroczysty przemarsz uczestników ulicami Królowej Jadwigi, Grunwaldzką i Zieloną na jaworznicki rynek. Tam odbędzie się okolicznościowy program, na który złożą się m.in. obrzędy dożynkowe, występy zespołów śpiewaczych i koncert zespołu folkowego NIL NOVI.

Ponadto mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć wystawy m.in. maszyn rolniczych, Jaworznickiego Koła Pszczelarzy, Ogrodów Działkowych, Koła Łowieckiego „Kozioł” w Jaworznie oraz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Jaworzno.

Atrakcją wieczoru będzie zabawa przy muzyce na żywo.

Na Dożynki Miejskie 2022 zapraszają: Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Miejskie Centrum Kultury i Sportu, Miejski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Rolnicy.

Harmonogram Dożynek Miejskich 2022:

  • godz. 15.00 – Msza Święta w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny
  • godz. 16.00 – Uroczysty przemarsz uczestników ulicami: Królowej Jadwigi, Grunwaldzką i Zieloną na Rynek
  • godz. 16.30 – uroczysty Ceremoniał Dożynkowy
  • godz. 17.00 – Program artystyczny w wykonaniu Zespołów Śpiewaczych
  • godz. 18.00 – Koncert zespołu folkowego NIL NOVI
  • godz. 19.00 – Zabawa taneczna przy muzyce na żywo
    dozynkinew

Jak Polacy najchętniej relaksują się na wakacyjnych urlopach? Wyniki badania

 

urlopy22 1Podczas letniego wypoczynku co trzeci Polak w poszukiwaniu dobrej zabawy odwiedza parki rozrywki. Z kolei 29% wybiera zwiedzanie ciekawych miejsc i lokalnych atrakcji. Co piąty najchętniej relaksuje się uprawiając sport, latem królują aktywności w wodzie i w powietrzu. Według co drugiego zapytanego Polaka, letni urlop jest dobrym momentem na spróbowanie jakiegoś sportu ekstremalnego. To wnioski z badania „Zwyczaje urlopowe Polaków – lato 2022” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.

Jak wynika z badania Polacy w trakcie urlopu chcą aktywnie i atrakcyjnie spędzać czas. Tylko 19% zapytanych wybiera pasywny relaks. Reszta stawia na różne formy ruchu i bardziej nietypowe aktywności. Letni urlop to czas, w trakcie którego najchętniej odwiedzamy parki rozrywki – 31% odpowiedzi i oddajemy się zwiedzaniu ciekawych miejsc oraz różnorodnych, lokalnych atrakcji – 29% odpowiedzi. Wśród preferowanych form relaksu pojawia się także aktywność fizyczna w postaci na przykład sportów wodnych i sportów w powietrzu.

Letni urlop sprzyja sportom ekstremalnym

urlopy22 1Zdaniem co drugiego Polaka biorącego udział w badaniu serwisu Prezentmarzeń letni urlop to najlepszy czas, aby spróbować jakiegoś sportu ekstremalnego. Według 31% respondentów wynika to z opinii, że podjęcie takiej nietypowej aktywności z nutą adrenaliny podczas wakacyjnego wypoczynku, może go uatrakcyjnić i pozostawić niesamowite wspomnienia. Kolejne 21% respondentów również zgadza się z taką argumentacją, ale pod warunkiem, że znamy możliwości i ograniczenia swojego organizmu. 23% zapytanych przyznaje, że nie zastanawiało się nad tym wcześniej, ale jest chętnych rozważyć taką możliwość.

Flyboard, skutery wodne czy skoki na bungee, latem jesteśmy bardziej skłonni, aby próbować różnych sportów z dawką adrenaliny. Nasze badanie pokazało, że aż co drugi zapytany przez nas Polak uważa, że wakacyjny urlop jest dobrym momentem, aby spróbować jakiegoś sportu ekstremalnego. Letnie miesiące sprzyjają aktywności i sprawiają, że jesteśmy bardziej otwarci na nowe atrakcje, również te wiążące się z większym ryzykiem. Chęć przeżycia ciekawej przygody, uatrakcyjnienie wypoczynku i niesamowite wspomnienia to czynniki, które nas zachęcają do próbowania sportów ekstremalnych. – mówi Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Urlop to czas wypoczynku, ale także czas, w którym możemy spełniać marzenia w obszarze podejmowania niestandardowych aktywności. Serwis Prezentmarzeń zapytał więc Polaków realizując badanie jakie marzenie, związane z nietypową aktywnością chcieliby spełnić ze wskazanych atrakcji: skok ze spadochronem, skok na bungee, flyboard, lot balonem, rejs motorówką lub skuterem wodnym, lot motolotnią lub paralotnią, przejażdżka luksusowym samochodem. Okazało się, że najwięcej zapytanych, 26% wskazało na skok ze spadochronem. Na drugiej pozycji znalazł się rejs motorówką lub pływanie skuterem wodnym – 21% odpowiedzi. Na trzeciej pozycji zapytani wskazali skok na bungee.

urlopy22 2O udanym urlopie decyduje kilka istotnych czynników jak m.in. piękna pogoda czy dobre towarzystwo. Najważniejszym kryterium według co trzeciego Polaka jest jednak możliwość aktywnego wypoczynku i korzystania z licznych atrakcji. Istotne jest również, aby urlop trwał co najmniej 2 tygodnie i abyśmy potrafili w tym czasie zapomnieć o pracy. Jeśli podczas wakacyjnego wypoczynku będziemy aktywnie i ciekawe spędzić czas, to łatwiej naładujemy akumulatory do dalszego działania i poprawiamy sobie samopoczucie. Umiejętność relaksowania się i efektywnego odpoczynku na urlopie po wielu miesiącach ciężkiej pracy oraz podejmowania aktywności generujących pozytywne wspomnienia sprzyja kondycji fizycznej i psychicznej naszego organizmu.

*Badanie sondażowe „Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2022” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1237 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2022.

Na jaki ślubny trend decydują się tegoroczne młode pary?

mlodapara22Decydując się na udział w akcji „Zaproś Świętego Mikołaja na swój ślub” nowożeńcy mogą pomóc podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja – zdolnym dzieciom i młodzieży z niezamożnych rodzin z całej Polski. Ślub też staje się okazja do działań charytatywnych.

Podczas planowania ślubu można zwrócić się do gości z prośbą aby nie kupowali kwiatów tradycyjnie wręczanych przy składaniu życzeń, a w zamian za to wzięli udział w zbiórce na wybrany cel charytatywny. Każda Para Młoda, która przygotowuje się do ślubu, może przy okazji zrobić coś dobrego.

Najlepiej poinformować o tym już w zaproszeniu ślubnym - wówczas rodzina i przyjaciele nie będą zaskoczeni widokiem osoby z puszką kwestarską. Zbiórka ślubna to nie tylko pomoc dla potrzebujących, ale także kolejny piękny element tego wyjątkowego dnia.

Planując nasz ślub, od początku podjęliśmy decyzję, żeby zwrócić się do Gości z prośbą, aby zamiast wręczanych tradycyjnie kwiatów, rozważyli wzięcie udziału w zbiórce na wskazany przez nas cel dobroczynny. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację zbiórki na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja. Za fantastyczny uważamy program Stypendiów św. Mikołaja, który wspiera rozwój talentów i pasji uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, dając realne wsparcie. Całym sercem wspieramy także program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, m.in. z racji zawodowego związania Marty. – mówią Marta i Maciej, którzy zdecydowali się na zbiórkę.

Aby przeprowadzić kwestę na swoim ślubie wystarczy napisać krótkiego maila do Fundacji Świętego Mikołaja z podaniem daty ślubu na adres: mikolaj@mikolaj.org.pl, a w odpowiedzi Fundacja odeśle do wypełnienia krótki formularz zgłoszenia kwesty ślubnej i  następnie wyśle na wskazany w nim adres puszki kwestarskie. Po ślubie Para Młoda przekazuje zebraną kwotę na konto fundacji. Wystarczy kilka chwil, by pomóc dziecku w potrzebie i uczynić dzień ślubu jeszcze bardziej wyjątkowym.

Goście zaproszeni na ślub bardzo pozytywnie odbierają organizacje takich zbiórek, ponieważ dzięki nim nie muszą szukać odpowiednich upominków dostosowanych do gustu młodej pary ani przynosić do kościoła nieporęcznych bukietów kwiatów, które za kilka dni i tak zwiędną. Akcja „Zaproś na ślub Świętego Mikołaja” to doskonały przykład na to, że ślub może mieć także wymiar charytatywny. Dzięki tej akcji nowożeńcy mogą podzielić się swoim szczęściem z potrzebującymi. – mówi Izabela Stawicka z Fundacji Świętego Mikołaja.

Ślub to jeden z najpiękniejszych i najważniejszych momentów w życiu. Czas, w którym można podzielić się swoją radością z bliskimi i wkroczyć w nowy etap życia. Można także uczynić ten dzień jeszcze wspanialszym i wykorzystać go do działań dobroczynnych.

Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us