Menu

ogłoszenie bezpłatne

Subskrybuj to źródło RSS

Konkurs „O Złotą Lirę” Edycja 2022

 • Dział: Zapowiedzi

zlotalira22Zapraszamy do wzięcia udziału w prestiżowym konkursie literackim organizowanym przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie. 

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

edycja XVIII        rok 2022

     ORGANIZATORZY:

  -  Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

  -  AteLier Kultury

  - III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie

  

     CELE KONKURSU:

  -  rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej

  -  rozwijanie aktywności twórczej

  -  promocja miasta Jaworzna 

    ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego
 2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych;

      A - do lat 16

      B - od lat 16 do 19 lat

      C - powyżej lat 19

 1. Objętość jednego wiersza nie może przekraczać dwóch stron formatu A4 przy standardowej

czcionce (12)

 1. Każdy z uczestników możenadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce 
 2. Na konkurs należy przesyłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach
 3. Uczestnik konkursu przesyła jedną zaklejoną kopertę opisaną; Konkurs "O Złotą Lirę" z

pseudonimem literackim (godło), i kategorią wiekową (A,B,C), która zawiera;

 1.     a) wydrukowane prace w 4 egz. opatrzone; tytułem, godłem oraz kategorią wiekową 
 2.     b) w kopercie powinna znajdować się czytelnie wypełniona karta uczestnictwa (wzór poniżej)
 3.     c) prace konkursowe należy nadesłać na adres:

       Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

       AteLier Kultury Klub "RELAX"

 1. Szczakowska 35 B

       43-600 Jaworzno

 

Z dopiskiem na kopercie; Konkurs „O Złotą Lirę”

    TERMINY:

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10 października 2022 r.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20. 10. 2022 r. o godz. 17.00 w Klubie "Relax" w  Jaworznie przy ul Szczakowskiej 35 B, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną  powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych  Organizatorów. www.stk.decoart.pl , www.atelierkultury.pl

    NAGRODY:

 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów
 2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych 
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i UM Jaworzna

    INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na  różnych polach  eksploatacji (np. internet, prasa itp.). Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze -  nie rodzi żadnych zobowiązań   finansowych  ze strony organizatorów.
 2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.)
 3. Nagrody nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na własność organizatorów.
 4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub sposobu rozstrzygnięcia konkursu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku takich powikłań, organizator poinformuje laureatów o wszelkich zmianach związanych z powyższymi sytuacjami i dostarczeniem nagród.

      POBIERZ REGULAMIN_KONKURSU_O_ZŁOTĄ_LIRĘ_2022r.docx

  Czytaj dalej...

  Kultura

  Polskie portale

  INSTYTUCJE

  Follow Us